עושה עסקים עם אלקעידה?

החלטות האו”ם בנוגע לסנקציות כלפי תומכי אל-קאעידה מועצת הביטחון של האו”ם החליטה ב-18.8.15, כי מספר מדינות ואישים יוצאו מרשימת הסנקציות שהוטלה על ידי המועצה בהתייחס לאל-קאעידה ואנשים וגופים הקשורים לארגון זה. רשימה זו מבוססת על החלטות 1267 (משנת 1999) ו-1989 (משנת 2011), בהתייחס לאל-קאעידה ואנשים וגופים הקשורים לארגון זה. בפסקה 1 של החלטת מועצת הביטחון 2161 (משנת […]