ישראל בראש

לאחר חמש שנות פעילות ישראל ב-OECD, לראשונה ישראל עומדת בראש ועדה בארגון. ב-2011 מוניתי לכהונת נספחת משרד הכלכלה לארגון ה-OECD וכעת מוניתי פה אחד על-ידי חברי המדינות השונות לעמוד בראש קבוצת העבודה לנושאי סחר בינלאומי. מעבר ליוקרה, שנציג ישראלי עומד בראש ועדת OECD, המינוי מאפשר העמקת שיתוף הפעולה בין ישראל לארגון בנושאי סחר וקידום האינטרסים של התעשייה […]