הדרך לצמיחה מכלילה – מודל חדש לחיים טובים

כתבנו מספר פעמיים לגבי צמיחה מכלילה בחודשים האחרונים כחלק מפרויקט הדגל של ה-OECD, השם את הדגש על צמיחה לכולם ולא רק צמיחה של מדדים. נושא זה חשוב מאוד למדינות מתפתחות ולמדינות הארגון, כיוון ששנות המשבר האחרונות החמירו את הכיוון הכלכלי של אי-שוויון בהכנסות, היוצר פערים חברתיים גדולים לבין העשירים ביותר לעניים ביותר. באופן מסורתי, קובעי […]