משקיעים בשינוי חברתי

מדינות OECD רבות נדרשו להיכנס למשטר צמצומים ולהתוות תכניות צנע לשם הפחתת החוב הלאומי וחזרה לאיזון תקציבי. קיצוצים אלו יצרו השפעה חברתית שלילית במדינות רבות ולכן הממשלות, ארגון ה-OECD וארגונים אחרים מנסים למצוא דרכים חדשות לייצור צמיחה כלכלית ושיפור חברתי. בנוסף, ממשלות מבינות, שהשקעה ציבורית לבדה לא תוכל להתמודד עם כלל האתגרים החברתיים ושזה אפשרי ואף […]