מצב הכלכלה הישראלית בראי ה-OECD

ארגון ה-OECD מפרסם היום דו"ח בשם Going for Growth לשנת 2015, המסכם את מצב כלכלת המדינות החברות בארגון ואת הפעולות והיעדים, שיש לשים עליהם דגש בשנה הנוכחית, לשם השגת צמיחה. הארגון בחן גם את כלכלת ישראל ומציין, שכלכלת ישראל הינה יציבה וחזקה, אך האתגרים של ריכוזיות, העדר תחרותיות מספקת ודאגה למגזרים עם שיעור השתתפות נמוך […]