עובדים ממורמרים בשירות המדינה?!

המשבר הכלכלי, שהחל אי שם בשנת 2008, גרם לקיצוצים רבים בתקציבי המדינות ובסקטור הציבורי בפרט ומדינות רבות החלו רפורמות בשירות הציבורי, תהליך שהחל עוד לפני המשבר עקב רצון להקטין את הבירוקרטיה, שנתפסת כפחות יעילה ויותר יקרה מהשוק הפרטי. ארגון ה-OECD ביצע מחקר מקיף כדי להבין כיצד הרפורמות, שבוצעו, השפיעו על שוק העבודה בסקטור הציבורי. השאלה הראשונית, שנשאלה היא "האם […]