חברות פרטיות מול חברות בבעלות ציבורית: האם אפשר לדבר על תחרות הוגנת?

עם מעורבות גבוהה יותר באמצעות סחר בינלאומי והשקעות זרות, חברות בבעלות ממשלתית (State Owned Enterprises- SOEs), אשר בעבר פעילותן התרכזה בשוק המקומי, מתחרות מול חברות פרטיות בשווקים הבינלאומיים ברמה הולכת וגוברת. בשוק המקומי, נפוץ השימוש של ממשלות בחברות בבעלות ממשלתית לשם טיפול בכשלי שוק ואספקת שירותים ציבוריים, כגון תחבורה ציבורית, חשמל, מים, גז, בנקאות ותקשורת. קיימת […]

חדשנות במגזר הציבורי

ארגון ה-OECD הקים מאגר מידע אינטרנטי על חדשות במגזר הציבורי – Observatory of Public Sector Innovations) OPSI). מאגר המידע מכיל מגוון רחב של מקרי בוחן ממדינות החברות בארגון, ומנתח לפי קטגוריות שונות תוך זיהוי ה-best practices. הפלטפורמה מאפשרת בחירה של דוגמאות לפי סקטורים, ובעיקר לפי קיטלוג של הקריטריונים להערכה: מהירות התגובה, אינטרקציה עם הלקוח (האזרח) […]