רגולציה של סיכונים – בדרך לשיפור מודל רגולטורי

סיכונים ואי וודאות הינם חלק בלתי נפרד משדה המדיניות הציבורית. ניהול סיכונים והסדרתם ברגולציה נעשית הן על ידי המדינה והן על ידי שחקנים עסקיים ואזרחיים. ב-13-14 באוקטובר התקיים ב-OECD  כנס על שיפור רגולציית הסיכונים ועסק בצורך במעבר מרגולציה הנבנית כתגובה למשבר לכזו המתבססת על חדשנות, למידה ושיתוף פעולה. הכנס אורגן על ידי מחלקת המדיניות הרגולטורית […]