שיעור התעסוקה ב- OECD- המדינות מתקשות להמשיך את גל העלייה משנת 2013

כבכל רבעון מפרסם ה- OECD את מצב התעסוקה במדינות החברות בארגון. שיעור התעסוקה (אחוז האנשים בגיל העבודה,15-64, אשר נמצאים במעגל התעסוקה) במדינות ה- OECD עמד ברבעון השני של שנת 2014 על 65.6%, ללא שינוי מהרבעון הקודם. שיעור זה מביא את שיעור תעסוקה באזור ה- OECD ל- 0.5% גבוה יותר מרמתו ברבעון המקביל אשתקד (65.1%). למרות […]