ביקור צוערים לשירות המדינה ב-OECD

צוערים לשירות המדינה הינה תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה. תכנית ייחודית וחדשנית זו חותרת לעצב עתודה ניהולית איכותית, ערכית, ובעלת מחויבות עמוקה לצורכי המדינה. ומכאן החיבור עם ה-OECD ועם למידה משווה בתחומי מדיניות שונים היא רק מתבקשת! בתחילת ספטמבר, צוערי מחזור א’ של התוכנית ערכו סיור לימודי באירופה, בכדי […]