מי הם המורים של ילדינו?

כבכל שנה, מגיע לו היום בו התלמידים, 2,105,394 במספר נכון לשנת הלימודים תשע"ה, שבים לבתי הספר והגנים. עבור חלק מהתלמידים היום הזה מסמל את סיום החופש אך חלקם, ובעיקר 149,705 תלמידי כיתה א' נרגשים מיומם הראשון על ספסל הלימודים. משרד החינוך מפרסם, כי  השנה כ- 165,000 עובדי הוראה יפתחו את שנת הלימודים הקרובה. עבור ההורים, […]