סיוע לעידוד שיוון מגדרי והעצמת נשים- סקירה סטטיסטית

לפני מספר שבועות פרסם ה- OECD סקירה סטטיסטית שהתבססה על תזרימי הסיוע שהועברו על ידי המדינות החברות ב- DAC)  Development Assistance Committee), תזרימים אשר היו מכוונים להגדלת השוויון המגדרי והעצמת נשים. נכון להיום, 29 מדינות  הינן חברות ב- DAC (ישראל אינה חברה בגוף זה), וכחלק מתפקידן כחברות  הן מעבירות סטטיסטיקות שנתיות של סיוע רשמי לפיתוח (ODA […]