מדד החיים הטובים של ה- OECD – כעת גם ברמה האזורית

ה- Better life Index של ארגון ה- OECD הצליח לזכות בתשומת לב רבה בקרב התקשורת, הציבור ומקבלי ההחלטות. מהותו של אינדקס החיים הטובים הינה לספק מדדים סטטיסטים לאיכות חיים, אשר יוצאים מגבולותיו הצרים של מדד התמ”ג. המדדים מאפשרים להשוות את איכות החיים בין מדינות ה- OECD, בהתבסס על 11 נושאים, אשר הוגדרו כחיוניים לאיכות החיים. כעת “משדרג” הארגון […]