מימון הסיכון בסקטור הירוק

סטרטאפים משחקים תפקיד מכריע באספקת חדשנות הדרושה לעידוד הצמיחה הירוקה. על מנת לאפשר למיזמים חדשים ליצור רעיונות מסחריים חדשים ולצמוח (בעיקר בתעשיות צעירות יותר), יש צרוך לממן את הסיכונים אשר מיזמים אלו ניצבים מולם. יחד עם זאת, מעט מאוד ידוע כיום על המניעים והמאפיינים של מימון הסיכון בסקטור הירוק. דוח חדש של אגף ה-STI  של ה- […]