החלפת מידע אוטומטי בענייני מיסים

דיווחנו כאן לפני מספר ימים על הצהרת השרים אשר נחתמה בכנס השרים של ה- OECD בתחילת מאי. בין שאר ההתחייבויות, חתמו השרים על ה- Declaration on Automatic Exchange of Information in Tax Matters, אשר נועדה לחייב את המדינות להעביר באופן אוטומטי מידע הקשור למס למדינות האחרות החתומות על ההצהרה. בזאת מקווה ה- OECD לסיים את עידן […]