פרסום דוח ה- Skills Beyond School

"יש להקים מסגרת לאומית מייעצת לקידום ההכשרה המקצועית בישראל,  בה יהיו שותפים  הממשלה, המעסיקים ואיגודי העובדים, שתיתן קווים מנחים לפיתוח וקידום ההכשרה המקצועית העל תיכונית בישראל". כך קובע הדוח, אשר פרסם ה- OECD  על מצב ההכשרה המקצועית העל תיכונית בישראל, כחלק מפרויקט ה- Skills Beyond School  בו לקחה ישראל חלק. הדוח מבוסס על מחקר מקיף של […]