מה מצב התיירות במדינות ה- OECD?

סקטור התיירות מהווה כיום 4.7% מהתמ”ג וכ- 6% מהתעסוקה במדינות המפותחות, זאת על פי דוח חדש של ה- OECD,  ה-  Tourism Trends and Policies 2014. המסר העיקרי של הארגון הוא, כי ממשלות צריכות לזהות את תפקידה של התיירות כמניע חשוב לצמיחה ותעסוקה ולהגדיל את התמיכה שהם מעניקים לסקטור זה. על פי הסקירה של הארגון, מדינות […]