סחר ושת”פ בינלאומי ברגולציה

רגולציה הינה כלי מדיניות הכרחי להסדרת פעילות המשק וקידום מטרות חברתיות- כלכליות. יחד עם זאת, לא פעם הופכת אותה רגולציה למכשול ולחסם של פעילות כלכלית חוצת גבולות. דיאלוג רגולטורי בין מדינות הינו האתגר של המחר. השבוע התקיימה ב- OECD סדנא בנושא סחר ושיתוף פעולה בינלאומי רגולטורי, אשר הינה חלק מהפרויקט המשותף של ועדת הסחר וועדת […]