מעורבות אזרחית

ה-OECD שואף להציג מדיניות טובה יותר לעולם משגשג יותר. יש למונח הרחב הזה אספקטים רבים והם קשורים לסוגיות כלכליות שבהן עוסק הארגון חדשות לבקרים, לצד עיסוק מתמיד בסוגיות ליברליות, דמוקרטיות, שתפקידן לקדם את העולם למקום שבו החיים יהיו טובים יותר.  זה כבר תקופה כי ידוע לכל כי צמיחה ושגשוג נמדדים לא רק באמצעים כלכליים, אלא […]