סחר חוץ עם מדינות ה-OECD

  הטבלה הבאה לקוחה מתוך חוברת מידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שסקרה את נתוני סחר החוץ של ישראל בין השנים 2000-2010. הנתונים מציגים את נתוני הסחר של ישראל עם מדינות ה-OECD נכון לתקופה הנדונה. הרי הם לפניכם: