אמת בפרסום: כיצד מצילים את העולם ממשבר מים?

פרסום חדש של ה-OECD  מוקדש לאחת מהבעיות האקוטיות לעתידו של העולם, נושא שמעסיק רבות אנשי אקדמיה ומעצבי מדיניות כאחד- המים ושינויי האקלים. דיווחנו על כך לא מעט כאן, וכאן. השינויים האקלימיים והדמוגרפיים מאלצים מעצבי מדיניות לנסח פרדיגמות חדשות שיאפשרו לשינויים האלה להתרחש, בלי שיביא לשינויים קיצוניים בהרגלים ורמת החיים. הסוגיה הזו מעסיקה כיום רבים המנסים […]