התנהגות משקי הבית והסביבה

 ממשלות מעודדות את התושבים לחשוב ירוק ולהטמיע את החשיבה הסביבתית בחיי היומיום שלהם. האם מאמצים אלו מובילים לצריכה מחושבת ובת קיימא יותר? האם הם הופכים את משקי הבית לירוקים? פיתוח אסטרטגיות המקדמות אורח חיים ירוק יותר מחייב הבנה טובה יותר של הגורמים המשפיעים על התנהגות האוכלוסיה. במטרה הספק לקובעי מדיניות מדריך שיסייע להם לעצב מדיניות […]