התחזית הסביבתית לשנת 2050

  בארבעת העשורים האחרונים עלתה רמת החיים בעולם כתוצאה מיוזמות וחדשנות בתחומים רבים. הפיתוח המואץ הביא לפגיעה במשאבי הטבעי בעולם. לאור ההערכות כי עד שנת 2050 צפויהאוכלוסיית העולם לגדול בכשני מיליארד בני אדם, אתגר הניצול הנכון והשמירה על משאבי הטבעי הופך חשוב יותר ויותר. התחזית הסביבתית שלה-OECD לשנת 2050 מתמודדת עם השאלה: “מה ארבעת העשורים […]