ארגז כלים לתחרות

התחרות בריאה למשק. השיח הציבורי בישראל בשנתיים האחרונות העלה את נושא הריכוזיות לתודעה מוגברת, ואכן משרד הכלכלה, ובראשו השר נפתלי בנט, הגדיר לעצמו יעד של מלחמה בריכוזיות. השר בנט התבטא בעבר רבות בנושא. הדרך לייעל הליכים ולפגוע בריכוזיות היא על ידי הצבת סטנדרטים ברורים לרגולציה מיטבית. כדי לסבר את האוזן, על פי דו”ח הבנק העולמי […]