ארגז כלים לצרכן

צרכנות היא  אחת מהתופעות השכיחות של העולם הגלובלי. בהיותה מנוע חשוב למשק, יש בצידה גם מכשולים רבים שדורשים חשיבה ותכנון מדיניות כיצד להתמודד איתם. ה-OECD, בהיותו גוף העוסק במדיניות, גיבש "ארגז כלים" שמיועד למקבלי החלטות בנושאי צרכנות. החבילה מכילה שישה שלבים לקביעת מדיניות צרכנית לצד 12 כלי מדיניות העומדים לרשות הרשויות שעוסקות בצרכנות. ששת השלבים […]