מיהו העני?

היומיים האחרונים בתקשורת הכתובה והמשודרת היו בסימן של ניתוח דוח ה-OECD  על העוני העולמי, והדגשת המצב של ישראל ביחס לשאר מדינות ה-OECD. התמונה המצטיירת מהכתבות הנ"ל היא עגומה ביותר, אך רגע לפני שאנו פונים לבקשת סיוע הומניטרי ממדינות מתפתחות חשוב לתת את הדעת למתודולוגיית החישוב והטייה מסויימת בנתונים. הדיון בהגדרות  של מדדי עוני אינו רק […]