זה המסחר טמבל או על חשיבות פישוט הליכי המסחר בעידן הגלובלי

  הסרת חסמים מסחר בינלאומי, בכללי הייצוא והייבוא, הייתה מאז ומעולם גורם חשוב במדיניות כלכלית בינלאומית מחד, ושל מדינות כפרטים מאידך. למרות המחאה הפופוליסטית כנגד הגלובליזציה וכנגד המסודות הבינ”ל מובילים מגמה של ליברליזציה כלכלית, סחר יעיל טומן בחובו יתרונות מהותיים לכלכלה, מאפשר עלייה בהכנסות בטווח הקצר שעשויות להביא למיגור העוני בטווח הרחוק. הודות להבנה כי […]