שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – המידע הזה נועד בשבילכן.

נכתב על ידי: שיר סלוצקי ובן חיימי, מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה 
רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.
בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מינהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.
על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, הכנו טבלה (להלן) המרכזת את שינויי הרגולציה העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית ואשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש מארס 2020. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, סקטור, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, מספר פריטי מכס (במידה ודווחו), תמצית השינוי המוצע והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי – אם אתם מעוניינים במידע נוסף והרחבה.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אםאתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

מדינה מדווחת סקטור מוצר/ים מס’ פרט מכס (אם ישנו)/ פרק קישור לדיווח פירוט השינוי מוצע
ברזיל תקשורת מיכון חשמלי 85 G/TBT/N/BRA/1156 התייעצות ציבורית בנוגע לעדכון הדרישות הטכניות לבדיקת תאימות של מקלטים משדרים (Transceivers for Base Stations), כך שיכללו פרמטרים לציוד 5G.  הדרישות מבוססות על תקני 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project), המשמשים בעולם להערכה והכשרה של ציוד מסוג זה.
תרופות ויטמינים, הורמונים ואנטיביוטיקה 2936
2937
2941
30
G/TBT/N/BRA/1154 קביעת דרישות טכניות זמניות לייבוא מכשירים רפואיים ותרופות ההכרחיים לשימוש בשירותי הבריאות עקב מגפת הקורונה
תרופות 2941
3003
3004
3005
3006
G/TBT/N/BRA/1155 קביעת פרוצדורה זמנית (ע”ב מצב חירום) לאישור חומרי הרדמה, תרופות הרגעה, חוסמים עצביים-שריריים ותרופות אחרות המשמשות בבתי החולים להצלת והארכת חיי החולים בקורונה.
תקשורת מכשירים וציוד אלקטרוני 85 G/TBT/N/BRA/1153 התייעצות ציבורית לאישור הנוהל לבדיקת תאימות המשמש בהערכת מוצרי טלקומוניקציה.
תרופות   3003
3004
3005
3006
G/TBT/N/BRA/1143 טיוטת החלטה הקובעת קריטריונים למרשם, בקרה, אריזה וסימון של תרופות על בסיס חומרים אנטי- מיקרוביאליים
קנדה תקשורת   G/TBT/N/CAN/634 התייעצות ציבורית בנוגע לדרישות הנוגעות למכשירי רדיו ודרישות טכניות הנוגעות ליצירת מאגר נתונים של ערוצי תקשורת פנויים.
סין חשמל משאבות 8413 G/TBT/N/CHN/1559 תקן זה מפרט את הערכים המינימליים המותרים של יעילות אנרגטית, שיטות בדיקה ושיטות חישוב עבור משאבות (למים מתוקים ותעשיות פטרוכימיות).
ניתן לראות את רשימת המשאבות עליהן חל תקן זה בקישור המצורף.
חשמל סוללות 85 G/TBT/N/CHN/1576 תיקון של תקן GB 31241-2014 הנוגע לתאי ליתיום יון וסוללות המשמשות בציוד אלקטרוני נייד. התקן מפרט דרישות בטיחות ומפרט טכני לבטיחות של תאי ליתיום יון וסוללות המשמשות בציוד אלקטרוני נייד.
סביבה G/TBT/N/CHN/1573 תקן זה מפרט את סיווג הסכנות של מטענים ימיים, מציין דרישות כלליות לשינוע מטענים בהובלה ימית ודרישות מיוחדות למטענים ספציפיים. תקן זה חל על מטענים העוברים בשטחי הים שבתחום השיפוט של סין.
איחוד אירופאי חקלאות חומרי הדברה   G/TBT/N/EU/783 טיוטת רגולציה הקובעת כי אישור החומר הפעיל famoxadone לא יחודש, זאת בהתאם לתקנות הפרלמנט האירופאי (EC) מס’ 1107/2009 בנוגע לאישור מוצרי הדברה. לפי ההצעה, על מדינות האיחוד האירופאי להסיר חומרי הדברה המכילים famoxadone עד 6 חודשים מיום כניסת הרגולציה לתוקף. למרות האמור, ישנה תקופת מעבר, בהתאם לסעיף 46 בתקנה 1107/2009, המאפשרת גרייס של 12 חודשים לכל המאוחר (מיום הכניסה לתוקף של הרגולציה) על מנת להיערך.
חקלאות   G/TBT/N/EU/784 טיוטת רגולציה הקובעת כי אישור החומר הפעיל abamectin יחודש עם הגבלה לשימוש בחממות בלבד, כהגדרתן בסעיף 3 (27) בתקנה (EC) 1107/2009. מדינות האיחוד האירופאי יחדשו/ יבטלו הרשאות לשימוש בחומרי הדברה המכילים abamectin כחומר פעיל לכל המאוחר עד 6 חודשים מיום כניסת הרגולציה לתוקף. ישנה תקופת מעבר בהתאם לסעיף 46 בתקנה 1107/2009 המאפשרת גרייס של 12 חודשים לכל המאוחר מיום כניסת הרגולציה לתוקף.
חקלאות   G/TBT/N/EU/786 טיוטת רגולציה המאריכה עד ה -1 ביולי 2021 את הצעדים הזמניים שנקבעו ביחס לדרישות הבקרה על ייצור וסימון מוצרים אורגניים ונהלים מסוימים הקבועים במערכת TRACES (Trade Control and Expert System). הצעדים הזמניים נקבעו בתקנה (EU) 2020/977 ותקנה (EU) 2020/1667.
חקלאות G/TBT/N/EU/788 טיוטת החלטה בדבר אי מתן אישור לשימוש בחומרים פעילים מסוימים במוצרים ביו-אורגניים על פי תקנה (EU) 528/2012. ההחלטה נוגעת במספר שילובים של חומרים פעילים / סוגי מוצרים הנכללים בתוכנית הסקירה של חומרים פעילים קיימים המפורטים בנספח II לתקנה (EU) 1062/2014.
חקלאות G/TBT/N/EU/790 טיוטת רגולציה הקובעת כי אישור החומר הפעיל Phosmet, לא יחודש. מדינות האיחוד האירופאי לא יאשרו שימוש במוצרי הדברה המכילים חומר זה כחומר פעיל, לכל המאוחר עד 6 חודשים מיום כניסת התקנה לתוקף. ישנה תקופת מעבר בהתאם לסעיף 46 בתקנה 1107/2009 והיא תפקע תוך 12 חודשים לכל המאוחר מיום כניסת הרגולציה לתוקף.
מזון G/TBT/N/EU/791 טיוטת רגולציה המפרטת בנספחיה את המוצרים והחומרים המורשים לשימוש בייצור אורגני ובפרט: חומרי הדברה, דשנים, מוצרים לניקוי וחיטוי, מוצרים שאינם אורגניים ותוספים.
מזון G/TBT/N/EU/792
G/TBT/N/EU/793
טיוטת רגולציה הקובעת חובה לציון בולט של השם החוקי (קטגוריית המשקה או האיזור הגיאוגרפי שלו) של משקה משכר, במידה ומדובר במשקה שעורבב עם מוצרי מזון אחרים. כניסה לתוקף של הרגולציה- 25 במאי 2021.
תרופות G/TBT/N/EU/785 טיוטת רגולציה הקובעת מגבלות על השימוש והאחסון של חומר Methyl-N-methylanthranilate  במוצרי קוסמטיקה וכן בשילוב עם חומרים חנקתיים ומגבלות נוספות.
יפן תקשורת G/TBT/N/JPN/694 הודעה על תיקון הרגולציה לאכיפת חוק הרדיו ולהוספת pulse-modulated millimeter-wave radar/sensor system
דרום קוריאה סביבה מוצרי אריזה   G/TBT/N/KOR/956 הודעה על הוספת חובת סימון חדשה במקרה של אריזה מצופה למינציה או חומרים שקשה למחזר
מזון מזון מהונדס גנטית G/TBT/N/KOR/947 הצעה לתיקון תקנות הסימון למוצרי מזון מהונדסים גנטית.
מזון מזון כללי   G/TBT/N/KOR/951
G/TBT/N/KOR/952
G/TBT/N/KOR/957
הצעה לתיקון תקנות האכיפה של החוק לסימון ופרסום מוצרי מזון. התיקון כולל הוספת אזהרה במוצרים הכוללים Sodium Nitrate, הוספת סימוני פג תוקף ועוד
אוקראינה מזון יין G/TBT/N/UKR/186 טיוטת חוק הקובעת הגדרות והוראות ביחס לייצור יין, סיווג זני ענבים, רישום, דיווח וסימון, בהתאם למדיניות באיחוד האירופאי.
ארה”ב סביבה   G/TBT/N/USA/1703 הצעה לתיקונים ברגולציה הנוגעת לנוגדי הזעה ודיאודורנטים
מזון   G/TBT/N/USA/1705 רגולציה המעדכנת את ה- National List of Allowed and Prohibited Substances של משרד החקלאות האמריקאי ומוסיפה אשלגן היפוכלוריט (potassium hypochlorite) לשימוש לפני הקציר כחומר לחיטוי בייצור אורגני, ואלכוהול כחומר חיטוי בייצור טבק אורגני. בנוסף, הרגולציה מציעה להסיר את הרישום לתרביות חלב
רוסיה תרופות   G/TBT/N/RUS/111 טיוטת התאמה לכללי פיקוח התרופות של האיחוד האירו-אסייתי 2014-2019, הנוגעות להערכת בטיחותם ויעילותם של מוצרים רפואיים הנמצאים בשוק התרופות בין השנים 2005-2019.

 

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל