שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

נכתב ע”י בן חיימי ותמר קושר

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש ינואר 2022. הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

 

Notifying Member Date of distribution Products Link (EN) מיון 1
Brazil 07/01/2022 Implants for surgery, prosthetics and orthotics EN אמ”ר
Brazil 07/01/2022 Inmetro’s Legal Metrology Directorate Regulatory Agenda for 2022/2023 EN כללי
Brazil 05/01/2022 Meat and meat products EN מזון
Brazil 05/01/2022 Meat and meat products EN מזון
Brazil 07/01/2022 Cellulosic materials, packaging and equipment intended to come into contact with food EN מזון
Brazil 05/01/2022 Parts and accessories of the motor vehicles EN רכב
Brazil 05/01/2022 Safety headgear EN רכב
Brazil 07/01/2022 Road vehicle systems EN רכב
Brazil 13/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 25/01/2022 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 07/01/2022 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 07/01/2022 Pharmaceutics EN תרופות
Burundi 07/01/2022 Plastic bucket EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Plastic Basin EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Toilet brush EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Sweeping brooms, push brush EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Cobweb duster EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Plastic containers EN איכות הסביבה
Burundi 07/01/2022 Squeegee, rubber squeezer EN איכות הסביבה
Canada 06/01/2022 Refuse sacks and bags, of polymers of ethylene; Sacks and bags, including cones, of polymers of ethylene; Sacks and bags, including cones, of plastics; Utensils, kitchenware, of plastics ; Disposable tumblers & cups of plastics; Other disposable tableware, of plastics;  Kitchenware, of plastics EN איכות הסביבה
Canada 05/01/2022 Prescription status of medicinal ingredients for veterinary use in feed EN חקלאות
Canada 27/01/2022 White potatoes, diced or cubed in air tight containers ; white potatoes, diced or cubed in air tight containers, organic EN מזון
Canada 05/01/2022 Off-Road Engines and Machinery, Heavy-Duty Vehicles and Engines, Marine Engines and Recreational Vehicles EN רכב
Canada 05/01/2022 Radiocommunications EN תקשורת
Chile 05/01/2022 Hydrogen facilities in which the production, conditioning, storage, packaging and consumption of hydrogen will be carried out. EN איכות הסביבה
China 20/01/2022 Ballasts EN חשמל
China 20/01/2022 Retro-reflective devices and markings for motor vehicles EN רכב
China 20/01/2022 Fuel vehicle engine coolant EN רכב
China 20/01/2022 Protective devices against unauthorized use for motorcycles and mopeds EN רכב
China 20/01/2022 Road illumination devices and systems for vehicles EN רכב
China 20/01/2022 Vehicles EN רכב
China 20/01/2022 Light-signaling devices and systems for vehicles and their trailers EN רכב
China 20/01/2022 The vehicle mark for road transportation dangerous goods EN רכב
China 20/01/2022 The M1, M2 and N1 class vehicles capable of running on petrol or diesel fuel whose maximum design total mass does not exceed 3500kg EN רכב
China 20/01/2022 class M1, M2 and N1 off-vehicle-chargeable hybrid electric vehicles and battery electric vehicles whose maximum design total mass does not exceed 3 500kg EN רכב
Chinese Taipei 06/01/2022 Medical devices EN אמ”ר
Chinese Taipei 06/01/2022 Polyvinyl Chloride Floorcovering EN בנייה
Chinese Taipei 24/01/2022 Non-ducted air conditioning machines EN חשמל
Chinese Taipei 28/01/2022 Electric Instantaneous Water Heaters EN חשמל
Chinese Taipei 05/01/2022 Paper products EN כללי
Chinese Taipei 07/01/2022 Cosmetics EN תרופות
Denmark 20/01/2022 Bread wheat, which is defined as wheat for use in bread production. EN מזון
Egypt 05/01/2022 Tobacco, tobacco products and related equipment EN תרופות
El Salvador 31/01/2022 Hospital equipment EN אמ”ר
European Union 17/01/2022 Waste, as defined in Directive 2008/98/EC on waste, that contains any of the following persistent organic pollutants: perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts and related compounds; dicofol; pentachlorophenol, its salts and esters; Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); Hexabromocyclododecane (HBCDD); Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs); Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) and dioxin-like PCBs. EN איכות הסביבה
European Union 18/01/2022 Products without an intended medical purpose listed in Annex XVI of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. EN אמ”ר
European Union 24/01/2022 Bifenazate (pesticide active substance) EN חקלאות
European Union 11/01/2022 Electrical and electronic equipment EN חשמל
European Union 11/01/2022 Electrical and electronic equipment EN חשמל
European Union 17/01/2022 Requirements for off mode, standby, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment. EN חשמל
European Union 06/01/2022 Cosmetics EN תרופות
France 20/01/2022 Fertilizers EN חקלאות
India 12/01/2022 Food Products EN מזון
Indonesia 06/01/2022 Halal Certification Obligation EN מזון
Jamaica 11/01/2022 Labelling of household chemicals EN איכות הסביבה
Jamaica 11/01/2022 Tissue paper products EN כללי
Jamaica 13/01/2022 Vegetables and derived products EN מזון
Japan 20/01/2022 Substances with probable effects on the central nervous system EN איכות הסביבה
Japan 06/01/2022 Ku-band non-geostationary satellite communications systems by satellite constellation around 1200km altitude EN תקשורת
Japan 06/01/2022 Pharmaceutical products EN תרופות
Japan 20/01/2022 Pharmaceutical products EN תרופות
Japan 20/01/2022 Pharmaceutical products EN תרופות
Kenya 14/01/2022 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Kenya 14/01/2022 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Kenya 14/01/2022 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Kenya 05/01/2022 Textile fabrics EN כללי
Kenya 05/01/2022 Textile fibers EN כללי
Kenya 06/01/2022 Textile fibers EN כללי
Kenya 06/01/2022 Textile fibers EN כללי
Kenya 06/01/2022 Prepackaged and prepared foods EN מזון
Kenya 14/01/2022 Milk and processed milk products EN מזון
Kenya 14/01/2022 Dairy based desserts — Specification EN מזון
Kenya 14/01/2022 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Kenya 14/01/2022 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Kenya 14/01/2022 Milk and processed milk products EN מזון
Korea, Republic of 06/01/2022 Packaging materials EN איכות הסביבה
Korea, Republic of 26/01/2022 Medical Device EN אמ”ר
Korea, Republic of 12/01/2022 Low-voltage switchgear and controlgear, multimedia equipment, lighting equipment, radio equipment, household appliances and electric tools, industrial, scientific and medical equipment EN חשמל
Korea, Republic of 06/01/2022 Food EN מזון
Korea, Republic of 10/01/2022 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 28/01/2022 Cosmetic Product EN תרופות
Malaysia 06/01/2022 Recovered (waste and scrap) paper and paperboard and waste and scrap metal EN איכות הסביבה
Malaysia 06/01/2022 Respiratory protective devices EN אמ”ר
Malaysia 06/01/2022 IMT-2020 public mobile communications services EN תקשורת
Malaysia 06/01/2022 IMT-2020 public mobile communications services EN תקשורת
Malaysia 06/01/2022 Low power cellular booster equipment designed or intended for use with Global System for Mobile Communications (GSM) and Long Term Evolution (LTE) networks Telecommunication systems EN תקשורת
Malaysia 06/01/2022 Low power cellular booster equipment designed or intended for use with IMT-2020 networks Telecommunication systems EN תקשורת
Malaysia 06/01/2022 Electronic Cigarette Device EN תרופות
Moldova, Republic of 24/01/2022 Appliances burning gaseous fuels EN ציוד גז ולחץ
Peru 05/01/2022 Radioactive sources EN איכות הסביבה
Philippines 26/01/2022 In-Vitro Diagnostic Medical Devices EN אמ”ר
Philippines 21/01/2022 Health products EN תרופות
Rwanda 21/01/2022 Surface active agents EN איכות הסביבה
Rwanda 21/01/2022 Labelling of chemicals EN איכות הסביבה
Rwanda 21/01/2022 Surface active agents EN איכות הסביבה
Rwanda 21/01/2022 Adhesives EN בנייה
Rwanda 21/01/2022 Pigments and extenders EN בנייה
Rwanda 21/01/2022 Pigments and extenders EN בנייה
Rwanda 21/01/2022 Fertilizers EN חקלאות
Rwanda 21/01/2022 Fertilizers EN חקלאות
Rwanda 14/01/2022 Heating appliances EN חשמל
Rwanda 14/01/2022 Heating appliances EN חשמל
Rwanda 14/01/2022 Heating appliances EN חשמל
Rwanda 21/01/2022 Sugar and sugar products EN מזון
Rwanda 21/01/2022  Cereals, pulses and derived products EN מזון
Rwanda 21/01/2022 Non-alcoholic beverages EN מזון
Rwanda 21/01/2022 Butter EN מזון
Rwanda 21/01/2022 Oilseeds EN מזון
Rwanda 21/01/2022 Cosmetics EN תרופות
Rwanda 21/01/2022 Cosmetics EN תרופות
Rwanda 21/01/2022 Cosmetics EN תרופות
Rwanda 21/01/2022 Essential oils EN תרופות
Rwanda 21/01/2022 Essential oils EN תרופות
Saudi Arabia, Kingdom of 28/01/2022 Lifts. Escalators EN בנייה
Saudi Arabia, Kingdom of 24/01/2022 Baby carriages EN ציוד לילדים
Slovenia 05/01/2022 Propagating and planting material, other than seed EN חקלאות
Slovenia 05/01/2022 Vegetable oils, vegetable fats and mayonnaise EN מזון
Slovenia 05/01/2022 Fresh, chilled and frozen beef, pig, sheep, goat and poultry meat EN מזון
Switzerland 21/01/2022 All food stuffs containing the enzymes EN מזון
Switzerland 21/01/2022 Telecommunication equipment, radio equipment and telecommunication terminal equipment EN תקשורת
Tajikistan 06/01/2022 Construction materials and articles EN בנייה
Tajikistan 06/01/2022 Electrical machinery and equipment EN חשמל
Tajikistan 05/01/2022 Furniture EN כללי
Tajikistan 06/01/2022 Safety of products intended for children and adolescents EN כללי
Tajikistan 06/01/2022 Food safety EN מזון
Tajikistan 05/01/2022 Edible products of animal origin EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Oilseeds EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Meat and meat products EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Labelling of food product EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Fruit and/or vegetable juice EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Fortified flour EN מזון
Tajikistan 06/01/2022 Safety of apparatuses operating on gaseous fuel EN ציוד גז ולחץ
Tanzania 07/01/2022  Iron and steel products EN בנייה
Tanzania 07/01/2022 Construction materials EN בנייה
Tanzania 07/01/2022 Steel wire, wire ropes and link chain EN בנייה
Tanzania 20/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Crystallized ginger EN מזון
Tanzania 21/01/2022 Spices and condiments EN מזון
Thailand 27/01/2022 Medical Carbon Dioxide EN אמ”ר
Uganda 07/01/2022 Herbal tea EN מזון
Ukraine 21/01/2022 Aerosol dispensers EN ציוד גז ולחץ
United States of America 06/01/2022 Perchloroethylene air emission standards EN איכות הסביבה
United States of America 05/01/2022 Dishwashers EN חשמל
United States of America 12/01/2022 Consumer water heaters and residential-duty commercial water heaters EN חשמל
United States of America 17/01/2022 Single package vertical air conditioners and single package vertical heat pumps EN חשמל
United States of America 26/01/2022 Air Cleaners EN חשמל
United States of America 27/01/2022 Rechargeable lithium batteries installed in the Emergency Exit Light (EEL) power supply on certain Peregrine transport category airplanes EN חשמל
United States of America 11/01/2022 Window covering cords EN כללי
United States of America 11/01/2022 Magnets EN ציוד לילדים
United States of America 06/01/2022 Small passenger vessels EN רכב
United States of America 13/01/2022 Learjet transport category airplane; electronic system security protection EN רכב
United States of America 19/01/2022 Airbus model A321-200 airplanes; infrared laser countermeasure system EN רכב
United States of America 25/01/2022 Non-geostationary satellite orbit, fixed-satellite service (NGSO FSS) EN תקשורת
Uruguay 06/01/2022 Single-use plastic products EN איכות הסביבה
Viet Nam 21/01/2022 Product and goods in general EN כללי

 

צור קשר עם:

תמר קושר

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל