שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

נכתב ע”י: בן חיימי

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש דצמבר 2021. הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

 

Notifying Member Date of distribution Products Link (EN) Sector
Armenia 07/12/2021 Toys EN ילדים
Australia 22/12/2021 Medicinal cannabis products EN תרופות
Brazil 07/12/2021 Medical devices EN אמ”ר
Brazil 22/12/2021 Low Voltage electrical devices EN חשמל
Brazil 21/12/2021 Vehicular axis EN רכב
Brazil 07/12/2021 Cosmetic and toilet products EN תרופות
Burundi 13/12/2021 Disposable wet wipes EN איכות הסביבה
Burundi 14/12/2021 Crepe bandages EN אמ”ר
Burundi 03/12/2021 Petroleum jelly EN אנרגיה
Burundi 10/12/2021 Textiles EN כללי
Burundi 14/12/2021 Sisal yarn, jute yarn, fabric EN כללי
Burundi 21/12/2021 Crushed or ground cinnamon and cinnamon-tree flowers EN מזון
Burundi 21/12/2021 Coriander EN מזון
Burundi 21/12/2021 Cumin EN מזון
Burundi 21/12/2021 Mustard seed EN מזון
Burundi 21/12/2021 Curry powder EN מזון
Burundi 03/12/2021 Synthetic foam baths, shower gels, cream baths, body wash, cream wash, cream shower, bath shower, shower shampoo EN תרופות
Burundi 14/12/2021 Hair shampoo Synthetic detergent-based EN תרופות
Burundi 15/12/2021 Skincare creams, lotions, gels EN תרופות
Burundi 15/12/2021 Baby powder EN תרופות
Canada 10/12/2021 Certain ultraviolet radiation-emitting devices and ozone-generating devices EN איכות הסביבה
Canada 14/12/2021 Apples EN חקלאות
China 20/12/2021 Chemical and microbial protective gloves EN אמ”ר
China 21/12/2021 Large steam sterilizers EN אמ”ר
China 21/12/2021 Medical Devices EN אמ”ר
China 20/12/2021 Dry pipe valves and accelerator of automatic sprinkler system EN בנייה
China 17/12/2021 Feed additive cellulase EN חקלאות
China 17/12/2021 Feed additives -Allicin EN חקלאות
China 20/12/2021 Frozen bovine semen EN חקלאות
China 20/12/2021 Personal Fall Protection Equipment EN כללי
China 20/12/2021 Personal Fall Protection Equipment EN כללי
China 01/12/2021 Infant formula milk powder EN מזון
China 20/12/2021 Gas driven fixed water supply equipment used for fire-protection EN ציוד לחץ
China 20/12/2021 Helmets for motorcyclists and electric bicyclists EN רכב
China 20/12/2021 Submersible motor-pumps EN רכב
China 21/12/2021 Specialized cybersecurity products EN תקשורת
China 01/12/2021 Electronic Cigarette and electronic cigarette module EN תרופות
Denmark 13/12/2021 Electronic cigarettes EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Tobacco products and herbal products for smoking EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Electronic cigarettes and refill containers harmonized under Directive 2014/40/EU EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Tobacco surrogates EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Refill containers without nicotine (for electronic cigarettes) EN תרופות
Egypt 01/12/2021 Meat, Poultry and their Products, Milk and Dairy Products. EN מזון
European Union 02/12/2021 Food EN מזון
European Union 17/12/2021 Recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods EN מזון
European Union 15/12/2021 Mobile phones; tablets; headphones; headsets; digital cameras; portable speakers and handheld video game consoles; EN תקשורת
Guyana 07/12/2021 Jewellery EN כללי
India 06/12/2021 Genetically Modified or Engineered Food EN מזון
Indonesia 01/12/2021 Food; beverages; drugs and medicine; cosmetics; chemical products; biological products; genetically engineered products; consumer goods; slaughtering services; processing services; storage services; packaging services; distribution services; sales services; and serving service. EN מזון
Jamaica 22/12/2021 Tissue paper EN אמ”ר
Jamaica 22/12/2021 Portland cement (ordinary and rapid-hardening) EN בנייה
Jamaica 22/12/2021 Blended hydraulic cements EN בנייה
Jamaica 22/12/2021 Vessels and containers mounted on vehicles EN רכב
Japan 08/12/2021 Radiopharmaceuticals EN תרופות
Kenya 15/12/2021 Liquefied Petroleum Gas (LPG) EN אנרגיה
Kenya 15/12/2021 Wooden flush door shutters of solid core type EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Particleboards and hardwood face panels EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Wooden flush door shutters EN בנייה
Kenya 15/12/2021 General wooden door shutters EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Wooden door shutters EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Wooden flush door shutters of cellular and hollow core type EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Tea EN מזון
Kenya 15/12/2021 Automotive biodiesel fuel EN רכב
Kenya 15/12/2021 Automotive B5 Biodiesel Fuel EN רכב
Korea, Republic of 01/12/2021 Stationary cooking ranges, ovens EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Appliances for heating liquids EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Storage water heaters EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Refrigerating appliances and ice makers EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Electrical Range hoods EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Instantaneous water heaters EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Electric dryer and clothes dryers EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Commercial electric dishwashing machines EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Whirlpool baths and whirlpool spas EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Milking machines EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Electrical heating appliances for breeding and rearing animals EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 High pressure cleaners and steam cleaners EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Pellet stove EN חשמל
Korea, Republic of 09/12/2021 Kick board for children EN ילדים
Korea, Republic of 09/12/2021 Electric personal mobility device EN רכב
Korea, Republic of 01/12/2021 Electrical and Telecommunication Products and Components EN תקשורת
Korea, Republic of 09/12/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 17/12/2021 Quasi-drugs EN תרופות
Mauritius 15/12/2021 Child Restraint Devices EN ילדים
New Zealand 22/12/2021 Tobacco EN תרופות
Philippines 01/12/2021 Electric Wires and Cables EN חשמל
Philippines 06/12/2021 Cyclamic Acid and Its Salts EN מזון
Philippines 06/12/2021 Prepackaged Food Products Containing Trans-Fatty Acids (TFA) EN מזון
Russian Federation 14/12/2021 Medicinal products EN אמ”ר
Russian Federation 06/12/2021 Toys EN ילדים
Thailand 14/12/2021 Hazardous Substances EN איכות הסביבה
Thailand 06/12/2021 Intaglio Printing Machine including a complete set of parts. (HS Code 8443.19.00- 001/C62, 8443.19.00-999/KGM) EN חשמל
Thailand 06/12/2021 Used Motorcycles EN רכב
Thailand 09/12/2021 Optical self-supporting aerial telecommunication cables, (ICS 33.180.10) EN תקשורת
Thailand 09/12/2021 Aerial optical cables along electrical power lines  (ICS 33.180.10) EN תקשורת
Uganda 13/12/2021 Hand operated squeezer for floors and windows EN כללי
Uganda 08/12/2021 Dairy creams, Prepared creams EN מזון
Uganda 08/12/2021 Millet malt EN מזון
Uganda 08/12/2021 Sorghum malt EN מזון
Uganda 10/12/2021 Breakfast cereals EN מזון
Uganda 10/12/2021 Pastry EN מזון
Uganda 13/12/2021 Food snacks EN מזון
Uganda 16/12/2021 Cereals EN מזון
Uganda 03/12/2021 Mosquito repellent EN תרופות
Ukraine 07/12/2021 Plastics and polymeric materials EN איכות הסביבה
Ukraine 10/12/2021 Plastic bags EN איכות הסביבה
Ukraine 21/12/2021 Energy consumer products, small, medium and large power transformers EN אנרגיה
Ukraine 21/12/2021 Toys EN ילדים
United Arab Emirates 02/12/2021 Carbonated Beverages EN מזון
United Kingdom 20/12/2021 Construction products EN בנייה
United States of America 01/12/2021 Chemical substances EN איכות הסביבה
United States of America 08/12/2021 Refrigerant HFO-1234yf EN איכות הסביבה
United States of America 09/12/2021 Recycled Content For Plastic Containers EN איכות הסביבה
United States of America 13/12/2021 Air-cooled, three-phase, small commercial package air conditioning and heating equipment EN איכות הסביבה
United States of America 14/12/2021 Variable refrigerant flow (VRF) multi-split air conditioners and heat pumps EN איכות הסביבה
United States of America 21/12/2021 Test Procedure for Circulator Pumps EN אנרגיה
United States of America 22/12/2021 Renewable fuel standard program EN אנרגיה
United States of America 15/12/2021 Eggs; marking requirements EN חקלאות
United States of America 06/12/2021 Distilled spirits plants EN מזון
United States of America 16/12/2021 Single-occupant, passenger oblique seats, with airbag devices and 3-point restraints EN רכב
Viet Nam 03/12/2021 Medicinal finished products and medicinal ingredients EN תרופות

 

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל