שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

נכתב ע”י בן חיימי

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש נובמבר 2021. הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

 

Notifying Member Date of distribution Products Link (EN) Sector
Armenia 07/12/2021 Toys EN ציוד לילדים
Brazil 07/12/2021 Medical devices EN אמ”ר
Brazil 01/11/2021 Electrical meteres EN חשמל
Brazil 01/11/2021 Fuses EN חשמל
Brazil 30/11/2021 Meat and meat products EN מזון
Brazil 19/11/2021 Soap; organic surface-active products EN תרופות
Brazil 23/11/2021 Pharmaceutical products (HS 30) EN תרופות
Brazil 23/11/2021 Pharmaceutical products (HS 30) EN תרופות
Brazil 07/12/2021 Essential oils and resinoids for cosmetic or toilet preparations EN תרופות
Burundi 04/11/2021 Medical cotton swabs EN אמ”ר
Burundi 04/11/2021 Cotton ear buds EN אמ”ר
Burundi 14/12/2021 Crepe bandages EN אמ”ר
Burundi 01/11/2021 Fish industry — Operational cleanliness and hygiene EN חקלאות
Burundi 22/11/2021 Tarpaulins for agricultural use EN חקלאות
Burundi 22/11/2021 Duvets, Quilts, Comforters EN כללי
Burundi 22/11/2021 Zippers, Zips EN כללי
Burundi 23/11/2021 Zippers, Zips EN כללי
Burundi 23/11/2021 Textile fabrics EN כללי
Burundi 23/11/2021 Textiles EN כללי
Burundi 23/11/2021 Metre rules, Rulers EN כללי
Burundi 23/11/2021 School chalk EN כללי
Burundi 26/11/2021 Cork EN כללי
Burundi 26/11/2021 Packaging materials and accessories EN כללי
Burundi 26/11/2021 Packaging materials and accessories EN כללי
Burundi 10/12/2021 Textiles EN כללי
Burundi 13/12/2021 Disposable wet wipes EN כללי
Burundi 14/12/2021 Sisal yarn, jute yarn, fabric EN כללי
Burundi 01/11/2021 Frozen fish fillets EN מזון
Burundi 01/11/2021 Fresh and frozen whole fin fish EN מזון
Burundi 01/11/2021 Frozen fish sticks (fish fingers), fish portions and fish fillets EN מזון
Burundi 01/11/2021 Dried fish and fish products EN מזון
Burundi 01/11/2021 Salted fish, fish products EN מזון
Burundi 03/12/2021 Petroleum jelly EN תרופות
Burundi 03/12/2021 Synthetic foam baths, shower gels, cream baths, body wash, cream wash, cream shower, bath shower, shower shampoo EN תרופות
Burundi 14/12/2021 Hair shampoo Synthetic detergent-based EN תרופות
Burundi 15/12/2021 Skincare creams, lotions, gels EN תרופות
Burundi 15/12/2021 Baby powder EN תרופות
Canada 10/12/2021 Certain ultraviolet radiation-emitting devices and ozone-generating devices EN איכות הסביבה
Canada 02/11/2021 Tomatoes EN חקלאות
Canada 14/12/2021 Fresh fruits EN מזון
Canada 23/11/2021 Radiocommunications EN תקשורת
China 10/11/2021 Biological safety cabinets EN אמ”ר
China 10/11/2021 Disposable sanitary products EN אמ”ר
China 10/11/2021 Flush valve for water closets or urinals EN בנייה
China 10/11/2021 AC Contactors EN חשמל
China 10/11/2021 Fluorescent Lamps EN חשמל
China 10/11/2021 Luminaires and electrical supply track systems for luminaires EN חשמל
China 10/11/2021 Household and similar electrical appliances EN חשמל
China 10/11/2021 Compressed Air Foam Extinguishing Agent EN כיבוי אש
China 01/12/2021 Infant formula milk powder EN מזון
China 01/12/2021 Electronic Cigarette and electronic cigarette module EN תרופות
Chinese Taipei 03/11/2021 Printing or copying machines EN חשמל
Chinese Taipei 03/11/2021 Electric pencil sharpener EN חשמל
Chinese Taipei 03/11/2021 Headphones EN חשמל
Chinese Taipei 22/11/2021 Packaging materials containing Polyvinylchloride (PVC) EN מזון
Chinese Taipei 17/11/2021 Essential oils and resinoids EN תרופות
Denmark 13/12/2021 Concerning electronic cigarettes harmonized under Directive 2014/40/EU EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Tobacco products and herbal products for smoking EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Electronic cigarettes and refill containers harmonized under Directive 2014/40/EU EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Tobacco surrogates EN תרופות
Denmark 14/12/2021 Refill containers without nicotine (for electronic cigarettes) EN תרופות
Egypt 08/11/2021 Silica fume for concrete EN בנייה
Egypt 09/11/2021 Pozzolanic materials for use with Portland cement EN בנייה
Egypt 09/11/2021 Pozzolanic materials for use with Portland cement EN בנייה
Egypt 10/11/2021 Silica fume for concrete EN בנייה
Egypt 22/11/2021 Aggregates for concrete EN בנייה
Egypt 22/11/2021 Autoclaved aerated concrete blocks EN בנייה
Egypt 22/11/2021 Water pumps energy efficiency EN חשמל
Egypt 09/11/2021 Uncut finished spectacle lenses EN כללי
Egypt 09/11/2021 Uncut finished spectacle lenses EN כללי
Egypt 09/11/2021 Coffee EN מזון
Egypt 09/11/2021 Coffee EN מזון
Egypt 01/12/2021 Meat, Poultry and their Products, Milk and Dairy Products. EN מזון
Egypt 09/11/2021 Energy consumption of gas fired ovens EN ציוד גז ולחץ
Egypt 09/11/2021 Cosmetics perfumed liquids EN תרופות
European Union 01/11/2021 Pesticide active substances EN חקלאות
European Union 01/11/2021 Pesticide active substances EN חקלאות
European Union 01/11/2021 Pesticide plant protection products EN חקלאות
European Union 01/11/2021 Pesticide active substances EN חקלאות
European Union 17/11/2021 Biocidal products EN חקלאות
European Union 17/11/2021 Sulfoxaflor (pesticide active substance) EN חקלאות
European Union 22/11/2021 Fertilising products EN חקלאות
European Union 22/11/2021 Fertilising products EN חקלאות
European Union 26/11/2021 Isopyrazam (pesticide active substance) EN חקלאות
European Union 26/11/2021 Machinery EN כללי
European Union 02/12/2021 Food EN מזון
European Union 12/11/2021 Internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery. EN רכב
European Union 11/11/2021 Software, applications of information technology (for both: included when embedded in hardware); AI as a component of products subjects to product safety legislation EN תקשורת
European Union 15/12/2021 Mobile phones; tablets; headphones; headsets; digital cameras; portable speakers and handheld video game consoles; EN תקשורת
Guyana 07/12/2021 Jewellery EN כללי
India 15/11/2021 1,3 Phenylenediamine (HS Code 2921 5120) EN איכות הסביבה
India 12/11/2021 Food products EN מזון
India 12/11/2021 Pre-packaged foods EN מזון
India 15/11/2021 Acid Oil EN מזון
India 16/11/2021 Coconut fatty acids EN מזון
India 16/11/2021 Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids EN מזון
India 16/11/2021 Lauric Acid EN מזון
India 16/11/2021 Fatty Acids EN מזון
India 16/11/2021 Bran Fatty Acids EN מזון
India 16/11/2021 Rubberseed Fatty Acids EN מזון
India 06/12/2021 Genetically Modified or Engineered Food EN מזון
India 15/11/2021 Telephone sets EN תקשורת
Indonesia 03/11/2021 Energy utilizing household EN חשמל
Indonesia 03/11/2021 Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output EN חשמל
Indonesia 03/11/2021 Rice Cooker EN חשמל
Indonesia 03/11/2021 Food; beverages; drugs and medicine; cosmetics; chemical products; biological products; genetically engineered products; consumer goods; slaughtering services; processing services; storage services; packaging services; distribution services; sales services; and serving service. EN מזון
Indonesia 01/12/2021 Food; beverages; drugs and medicine; cosmetics; chemical products; biological products; genetically engineered products; consumer goods; slaughtering services; processing services; storage services; packaging services; distribution services; sales services; and serving service. EN מזון
Japan 10/11/2021 Substances with probable effects on the central nervous system EN איכות הסביבה
Japan 05/11/2021 Fertilizer EN חקלאות
Japan 23/11/2021 Deleterious substance EN כללי
Japan 01/11/2021 labelling for genetically modified (GM) products, methods of analysis for nutritional labelling, labelling for soy sauce and edible plant fat and oil EN מזון
Japan 17/11/2021 Muramidase as a feed additive EN מזון
Japan 04/11/2021 Polio Vaccine EN תרופות
Japan 08/12/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Kenya 04/11/2021 Aquatic spine boards EN אמ”ר
Kenya 17/11/2021 Cotton ear bud EN אמ”ר
Kenya 17/11/2021 Medical cotton swab EN אמ”ר
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 15/12/2021 Doors, windows and frames EN בנייה
Kenya 17/11/2021 Ladies’ briefs EN כללי
Kenya 18/11/2021 Men’s and boys’ trousers EN כללי
Kenya 26/11/2021 Textiles EN כללי
Kenya 26/11/2021 Textiles EN כללי
Kenya 26/11/2021 Zippers EN כללי
Kenya 26/11/2021 Bed linen EN כללי
Kenya 29/11/2021 Textile materials EN כללי
Kenya 29/11/2021 Textile materials EN כללי
Kenya 29/11/2021 Chalk EN כללי
Kenya 29/11/2021 Rubber and plastic articles EN כללי
Kenya 29/11/2021 Glass and glassware EN כללי
Kenya 29/11/2021 Plastic packaging materials EN כללי
Kenya 29/11/2021 Plastic packaging materials EN כללי
Kenya 29/11/2021 Zippers EN כללי
Kenya 15/12/2021 Tea EN מזון
Kenya 29/11/2021 Vehicular exhaust emission limits EN רכב
Kenya 15/12/2021 Petroleum products EN רכב
Kenya 15/12/2021 Petroleum gases EN רכב
Kenya 15/12/2021 Mineral fuels EN רכב
Kenya 17/11/2021 ICT products EN תקשורת
Kenya 17/11/2021 ICT products EN תקשורת
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Rope lights) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Self-ballasted LED lamps for general lighting services EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 LED Lamp for Fluorescent Lamp Retrofit – internal converter type EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Fixed general purpose luminaires) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Recessed luminaires) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Portable general purpose luminaires) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Floodlights) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Luminaires (Lighting chains) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Miscellaneous lampholders (Connectors for LED-modules) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow starters) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Lamp controlgear EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Lamp controlgear : electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Lamp controlgear : d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps(excluding fluorescent lamps) EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Lamp controlgear : d.c. or a.c. supplied controlgear for LED modules EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 LED modules for general lighting EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Household and similar electrical appliances EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Stationary cooking ranges, ovens EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Appliances for heating liquids EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Storage water heaters EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Refrigerating appliances and ice makers EN חשמל
Korea, Republic of 30/11/2021 Microwave ovens, including combination microwave ovens EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Range hoods EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Instantaneous water heaters EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Electric dryer and clothes dryers EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Commercial electric dishwashing machines EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Whirlpool baths and whirlpool spas EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Milking machines EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Electrical heating appliances for breeding and rearing animals EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 High pressure cleaners and steam cleaners EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Pressure amusement machines and personal service machines EN חשמל
Korea, Republic of 01/12/2021 Pellet stove EN חשמל
Korea, Republic of 12/11/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 12/11/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 09/12/2021 Kick board for children EN ציוד לילדים
Korea, Republic of 09/12/2021 Electric personal mobility device EN רכב
Korea, Republic of 01/11/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 01/11/2021 Active substance and Biocidal Products EN תרופות
Korea, Republic of 02/11/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 04/11/2021 Pharmaceuticals, quasi-drug EN תרופות
Korea, Republic of 04/11/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 04/11/2021 Quasi-drugs EN תרופות
Korea, Republic of 15/11/2021 Quasi-drugs, Surgical mask, Filtering respirators, Anti-droplet mask EN תרופות
Korea, Republic of 15/11/2021 Quasi-drugs, Surgical mask, Filtering respirators, Anti-droplet mask EN תרופות
Korea, Republic of 09/12/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Malawi 04/11/2021 Edible salt EN מזון
Malawi 04/11/2021 Mayonnaise EN מזון
Malawi 04/11/2021 Meat burgers EN מזון
Malawi 04/11/2021 Mango chutney EN מזון
Mauritius 15/12/2021 Child Restraint Devices EN רכב
Paraguay 01/11/2021 Processed foods EN מזון
Philippines 01/12/2021 Electrical wires and cables EN חשמל
Philippines 06/12/2021 Cyclamic Acid and Its Salts EN מזון
Philippines 06/12/2021 Processed Prepackaged Food Products Containing Trans-Fatty Acids (TFA) EN מזון
Russian Federation 02/11/2021 Equipment for explosive environments EN איכות הסביבה
Russian Federation 01/11/2021 Waste EEE EN חשמל
Russian Federation 02/11/2021 Low voltage equipment EN חשמל
Russian Federation 02/11/2021 Electromagnetic interference EN חשמל
Russian Federation 06/12/2021 Toys EN ציוד לילדים
Russian Federation 14/12/2021 Medicinal products EN תרופות
Saudi Arabia, Kingdom of 09/11/2021 Hydrogen Vehicles EN רכב
Saudi Arabia, Kingdom of 30/11/2021 Fuel systems EN רכב
Switzerland 22/11/2021 Dangerous Substances, Preparations and Articles EN איכות הסביבה
Switzerland 23/11/2021 Dangerous Substances and Preparations EN איכות הסביבה
Switzerland 23/11/2021 Carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances EN איכות הסביבה
Tanzania 22/11/2021 Tarpaulin EN כללי
Thailand 14/12/2021 Hazardous Substances EN איכות הסביבה
Thailand 04/11/2021 Flat steel products and semi-products EN בנייה
Thailand 04/11/2021 Hot-Dip Zinc-Coated Hot Rolled Flat Steel EN בנייה
Thailand 17/11/2021 Quenched and tempered wire for prestressed concrete EN בנייה
Thailand 12/11/2021 Electrical appliances for skin or hair care EN חשמל
Thailand 22/11/2021 Deep fat fryers and frying pans EN חשמל
Thailand 22/11/2021 Deep fat fryers and doughnut fryers (ICS 97.040.50) EN חשמל
Thailand 06/12/2021 Printing Machine EN חשמל
Thailand 09/11/2021 Minerals EN כללי
Thailand 06/12/2021 Used Motorcycles EN רכב
Thailand 09/12/2021 Optical self-supporting aerial telecommunication cables EN תקשורת
Thailand 09/12/2021 Aerial optical cables along electrical power lines EN תקשורת
Turkey 30/11/2021 Ecodesign requirements for solid fuel boilers. EN כללי
Turkey 30/11/2021 Ecodesign requirements for local space heaters. EN כללי
Turkey 30/11/2021 Energy labelling of solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices. EN כללי
Turkey 30/11/2021 Energy labelling of local space heaters. EN כללי
Turkey 30/11/2021 Ecodesign requirements for solid fuel local space heaters. EN כללי
Uganda 03/11/2021 Water, Waste water EN איכות הסביבה
Uganda 03/11/2021 Electrical Insulating Liquids EN חשמל
Uganda 13/12/2021 Rubber squeezer, Rubber squeegee EN כללי
Uganda 08/12/2021 Dairy creams, Prepared creams EN מזון
Uganda 08/12/2021 Millet malt EN מזון
Uganda 08/12/2021 Sorghum malt EN מזון
Uganda 10/12/2021 Breakfast cereals EN מזון
Uganda 10/12/2021 Pastry EN מזון
Uganda 13/12/2021 Food snacks EN מזון
Uganda 03/12/2021 Mosquito repellent EN תרופות
Ukraine 03/11/2021 Medical devices, in vitro diagnostic medical devices, active implantable medical devices EN אמ”ר
Ukraine 07/12/2021 Plastics and polymeric materials EN כללי
Ukraine 10/12/2021 Plastic bags EN כללי
Ukraine 09/11/2021 Medicines and medical products EN תרופות
United Arab Emirates 08/11/2021 Olive oil and olive pomace oils EN מזון
United Arab Emirates 02/12/2021 Non-alcoholic beverages EN מזון
United Kingdom 29/11/2021 Cyber security EN תקשורת
United States of America 01/11/2021 Phenol, Isopropylated Phosphate (3:1); toxic chemicals EN איכות הסביבה
United States of America 09/11/2021 Mercury-added products EN איכות הסביבה
United States of America 17/11/2021 Emissions of greenhouse gases and other harmful air pollutants EN איכות הסביבה
United States of America 18/11/2021 Chemical substances EN איכות הסביבה
United States of America 01/12/2021 Chemical substances EN איכות הסביבה
United States of America 09/12/2021 Postconsumer recycled (PCR) content program EN איכות הסביבה
United States of America 05/11/2021 Cooking products, test procedures EN חשמל
United States of America 08/12/2021 Refrigerant HFO-1234yf EN חשמל
United States of America 13/12/2021 Air-cooled, three-phase, small commercial package air conditioning and heating equipment EN חשמל
United States of America 14/12/2021 Variable refrigerant flow (VRF) multi-split air conditioners and heat pumps EN חשמל
United States of America 04/11/2021 Product-safety testing and certification services EN כללי
United States of America 02/11/2021 Acrylamide in food warnings EN מזון
United States of America 06/12/2021 Distilled spirits plants EN מזון
United States of America 15/12/2021 Eggs; marking requirements EN מזון
United States of America 02/11/2021 Commercial harbor craft emissions EN רכב
United States of America 02/11/2021 magni350 and magni650 model engines EN רכב
United States of America 02/11/2021 Boeing model 777-9; operation without normal electrical power EN רכב
United States of America 09/11/2021 Transport of liquefied natural gas by rail EN רכב
United States of America 18/11/2021 Bombardier model BD-100-1A10 airplane; electronic system security protection EN רכב
United States of America 18/11/2021 Bombardier model BD-100-1A10 airplane; electronic system security protection EN רכב
United States of America 18/11/2021 Airbus Defense and Space S.A., C212-CC/-CD/-CE/-CF/-DF/-DE airplanes EN רכב
United States of America 02/11/2021 Nail Products Containing Toluene EN תרופות
Viet Nam 24/11/2021 Railway vehicles EN רכב
Viet Nam 24/11/2021 Railway vehicles EN רכב
Viet Nam 24/11/2021 Railway vehicles EN רכב
Viet Nam 03/12/2021 Medicinal finished products and medicinal ingredients EN תרופות

 

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל