שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

נכתב על ידי: בן חיימי וירון שרטר מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

 

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש אוקטובר 2021.

הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

 

Notifying Member Date of distribution Products Link (EN) Sector
Arab Gulf Countries 18/10/2021 Air quality measurements EN איכות הסביבה
Arab Gulf Countries 18/10/2021 Medical and Laboratory Measurement Instruments EN אמ”ר
Arab Gulf Countries 18/10/2021 Legal units of measurement EN כללי
Arab Gulf Countries 18/10/2021 National System of Measurement EN כללי
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Cream cheese EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Preserved fish; caviar and caviar substitutes EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Processed cheese EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Vegetables EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Vegetables EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Vegetables EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Cereals EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Fats and oils EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Spinach EN מזון
Arab Gulf Countries 06/10/2021 Nuts EN מזון
Arab Gulf Countries 18/10/2021 Measuring Instruments for Vehicle speed (radar) EN רכב
Barbados 19/10/2021 Electrical lamps EN חשמל
Brazil 01/10/2021 Medical equipment EN אמ”ר
Brazil 22/10/2021 Agricultural Products EN חקלאות
Brazil 22/10/2021 Agricultural Products EN חקלאות
Brazil 18/10/2021  Ventilators. Fans. Air-conditioners EN חשמל
Brazil 28/10/2021 Fixed electrical energy generating systems (atmospheric emissions) EN חשמל
Brazil 06/10/2021 Frozen meat EN מזון
Brazil 07/10/2021 Frozen meat EN מזון
Brazil 25/10/2021 Meat and meat products EN מזון
Brazil 25/10/2021 Meat and meat products EN מזון
Brazil 28/10/2021 Liquid fuels EN רכב
Brazil 01/10/2021 Human blood EN תרופות
Brazil 01/10/2021 Human blood EN תרופות
Brazil 06/10/2021 Medicaments EN תרופות
Brazil 28/10/2021 Medicaments and Medical devices EN תרופות
Burundi 12/10/2021 Textile fabrics EN כללי
Central Africa countries 21/10/2021 Sulphuric acid EN איכות הסביבה
Central Africa countries 27/10/2021 Wooden flush door shutters EN בנייה
Central Africa countries 27/10/2021 Wooden flush door shutters EN בנייה
Central Africa countries 28/10/2021 Wooden flush door shutters EN בנייה
Central Africa countries 28/10/2021 Wooden door shutters EN בנייה
Central Africa countries 21/10/2021 Printing inks EN כללי
Central Africa countries 21/10/2021 Disinfectants EN תרופות
Chile 04/10/2021 Products used by children EN כללי
Chile 04/10/2021 Packaging EN כללי
Chile 01/10/2021 Light-duty motor vehicles EN רכב
China 14/10/2021 Industrial products and consumer products EN בנייה
Chinese Taipei 05/10/2021 Prepackage Food Products of Infant and Follow-up Formula EN מזון
Chinese Taipei 19/10/2021 Food for human consumption EN מזון
Chinese Taipei 19/10/2021 Food for human consumption EN מזון
Chinese Taipei 07/10/2021 Industrial products EN תקשורת
European Union 01/10/2021 Organic products EN איכות הסביבה
European Union 18/10/2021 In vitro diagnostic medical devices EN אמ”ר
European Union 14/10/2021 Chemical substances classified as drug precursors. EN תרופות
European Union 14/10/2021 Cosmetic products EN תרופות
European Union 14/10/2021 Cosmetic products EN תרופות
India 27/10/2021 Trimethyl Phosphite (pesticide) EN חקלאות
India 08/10/2021 Food Products EN מזון
Jamaica 20/10/2021 Prepackaged and prepared foods EN מזון
Japan 08/10/2021 2-(dimethylamino)ethyl acrylate and other 236 substances (see appendix 1) and preparations containing them (hereinafter referred to as the “237 substances” ) EN איכות הסביבה
Japan 08/10/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Japan 15/10/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Kenya 07/10/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Kenya 07/10/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Kenya 04/10/2021 Lighting in general EN חשמל
Kenya 04/10/2021 Lighting in general EN חשמל
Korea, Republic of 22/10/2021 Medical Devices EN אמ”ר
Korea, Republic of 22/10/2021 Cosmetics EN תרופות
Mauritius 12/10/2021 Fish and fishery products EN מזון
New Zealand 05/10/2021 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), incl. sunscreen or suntan preparations (excl. medicaments, lip and eye make-up preparations, manicure or pedicure preparations and make-up or skin care powders, incl. baby powders). EN תרופות
Oman 20/10/2021 Cosmetics; Toiletries EN תרופות
Philippines 12/10/2021 Mercury Added Products EN חשמל
Philippines 12/10/2021 Explosives. Pyrotechnics and fireworks EN כללי
Philippines 18/10/2021 Products under BPS mandatory certification (electrical products, appliance, building and construction materials, automotive parts, consumer products, among others) EN כללי
Philippines 01/10/2021 Cosmetics EN תרופות
Philippines 07/10/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Philippines 07/10/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Rwanda 12/10/2021 Liquid wastes. Sludge EN איכות הסביבה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Masonry EN בנייה
Rwanda 12/10/2021 Mineral materials and products EN בנייה
Rwanda 08/10/2021 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Rwanda 11/10/2021 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Rwanda 11/10/2021 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Rwanda 12/10/2021 Textile fabrics EN כללי
Saudi Arabia, Kingdom of 12/10/2021 Fluid storage devices EN בנייה
Saudi Arabia, Kingdom of 06/10/2021 Fluid storage devices EN ציוד לחץ
Singapore 26/10/2021 Single-phase non-ducted room air-conditioners EN חשמל
Tanzania 21/10/2021 Chemical reagents EN איכות הסביבה
Tanzania 21/10/2021 Pesticides EN איכות הסביבה
Tanzania 27/10/2021 Wooden flush door shutters EN בנייה
Tanzania 28/10/2021 Wooden door shutters EN בנייה
Tanzania 12/10/2021 Sugar and sugar products EN מזון
Thailand 20/10/2021 Emission from Engine EN איכות הסביבה
Thailand 20/10/2021 Industrial products EN כללי
Thailand 20/10/2021 Industrial products EN כללי
Thailand 20/10/2021 Motorcycle Exhaust Muffler EN רכב
Thailand 11/10/2021 Radiocommunication equipment for Base Station and Repeater in International Mobile Telecommunications (IMT) Services using Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Technology EN תקשורת
Thailand 11/10/2021 Radio communication equipment use in land mobile EN תקשורת
Thailand 11/10/2021 Radio communication equipment use in land mobile service EN תקשורת
Thailand 11/10/2021 Radio communication equipment use in Maritime service EN תקשורת
Thailand 11/10/2021 Radiocommunication equipment for Base Station and Repeater in International Mobile Telecommunications (IMT) Service Using IMT-2000 CDMA Direct Spread Technology EN תקשורת
Thailand 04/10/2021 Tobacco product EN תרופות
The Gambia 07/10/2021 Drinking water EN מזון
The Gambia 07/10/2021 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Uganda 25/10/2021 Paint, Varnish, Lacquer EN בנייה
Uganda 04/10/2021 Aluminum pumps EN חשמל
Uganda 04/10/2021 Electrical insulating liquids EN חשמל
Uganda 04/10/2021 Electrical Insulating Liquids EN חשמל
Uganda 25/10/2021 Electrical Insulating Liquids EN חשמל
Uganda 04/10/2021 Insulating liquids EN כללי
Uganda 04/10/2021 Mineral Insulating Oil EN כללי
Uganda 25/10/2021 Water EN מזון
Uganda 04/10/2021 Coolant EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine Coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolant EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Petroleum Products, Hydrocarbon Solvents EN רכב
Uganda 04/10/2021 Coolants, Corrosion inhibitors EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolant EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine coolants EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine Coolant Concentrate EN רכב
Uganda 04/10/2021 Engine Coolant EN רכב
Uganda 25/10/2021 Engine Coolant EN רכב
Uganda 25/10/2021 Coolant Additives, Engine Coolant, Engine Coolant Concentrates EN רכב
Uganda 25/10/2021 Engine Coolants EN רכב
Uganda 25/10/2021 Refrigerants and antifreezes EN רכב
Uganda 25/10/2021 Engine Coolant Concentrates, Aqueous Engine Coolants EN רכב
Uganda 25/10/2021 Engine Coolant EN רכב
Uganda 25/10/2021 Lubricants EN רכב
Uganda 25/10/2021 Petroleum products EN רכב
Uganda 25/10/2021 Kerosene, Aviation Turbine Fuel EN רכב
Uganda 25/10/2021 Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine, Distillate Fuels EN רכב
Uganda 18/10/2021 Sanitary appliances, Plastic latrine pan EN תרופות
Ukraine 26/10/2021 Solid fuel local space heaters with a rated thermal input of 50 kW or less EN חשמל
Ukraine 26/10/2021 Agricultural and forestry tractors EN רכב
Ukraine 19/10/2021 Hop and hop products EN תרופות
United Arab Emirates 28/10/2021 Three piece steel round cans used for canning food stuffs EN מזון
United States of America 04/10/2021 High-priority substances and Organohalogen flame retardants EN איכות הסביבה
United States of America 12/10/2021 Silver nitrate EN איכות הסביבה
United States of America 13/10/2021 Chemical substances EN איכות הסביבה
United States of America 19/10/2021 Toxic chemicals EN איכות הסביבה
United States of America 21/10/2021 Hearing aids EN אמ”ר
United States of America 04/10/2021 Fans and blowers EN חשמל
United States of America 20/10/2021 Marine engineering EN רכב
United States of America 06/10/2021 Tobacco products EN תרופות
United States of America 06/10/2021 Tobacco products EN תרופות
Viet Nam 05/10/2021 Civil cryptographic products using IPSec VPN or TLS VPN technology EN כללי

 

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל