שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

נכתב על ידי: שיר סלוצקי ובן חיימי, מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש יולי 2021.

הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Date of distribution Products Link (EN) Sector
 
Australia 23/07/2021 Mercury EN איכות הסביבה
Australia 19/07/2021 metallic pressure differential bypass valves used in heated water systems EN בנייה
Australia 19/07/2021 Wet well washers EN בנייה
Australia 19/07/2021 Water supply – Backflow prevention devices, Materials, design and performance requirements. EN בנייה
Bahrain, Kingdom of 07/07/2021 Cosmetic and personal care products EN תרופות
Belgium 23/07/2021 Mobile 5G services EN תקשורת
Belgium 23/07/2021 Mobile 5G services EN תקשורת
Brazil 01/07/2021 Meters for drinking water EN בנייה
Brazil 13/07/2021 Meters for quantities of liquids EN בנייה
Brazil 14/07/2021 Meters for quantities of liquids EN בנייה
Brazil 30/07/2021 Dead animals of all types, unfit for human consumption EN חקלאות
Brazil 14/07/2021 Table, wall, pedestal and air circulator fans EN חשמל
Brazil 19/07/2021 Power sound of stereos EN חשמל
Brazil 29/07/2021 Pumps for liquids EN חשמל
Brazil 30/07/2021 Electrical and telecommunication equipement EN חשמל
Brazil 30/07/2021 Electrical and telecommunication equipement EN חשמל
Brazil 09/07/2021 Measuring instruments EN כללי
Brazil 13/07/2021 Measuring instruments EN כללי
Brazil 13/07/2021 Pre-packed products sold in units of length EN כללי
Brazil 19/07/2021 Plastics tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles EN כללי
Brazil 06/08/2021 Pre-packaged goods sold in mass units EN כללי
Brazil 07/07/2021 Sugarcane brandy and Cachaça EN מזון
Brazil 13/07/2021 Milk fat for industrial use EN מזון
Brazil 26/07/2021 Roasted coffee EN מזון
Brazil 06/08/2021 Pre-packaged meat products EN מזון
Brazil 06/08/2021 Pre-packaged goods sold in the form of aerosol EN ציוד לחץ
Brazil 06/08/2021 Pre-packaged goods sold in the form of aerosol EN ציוד לחץ
Brazil 07/07/2021 Measure the volumetric fraction of certain components of exhaust gases of motor vehicle engines EN רכב
Brazil 08/07/2021 Cargo tanks mounted on railway vehicles EN רכב
Brazil 30/07/2021 Road vehicles EN רכב
Brazil 07/07/2021 Medical devices EN אמ”ר
Brazil 07/07/2021 Materials and equipment of civil construction EN בנייה
Canada 16/07/2021 Road vehicles – Lead wheel weights EN רכב
China 09/07/2021 Anesthesia machine, anesthesia system, anesthesia workstation EN אמ”ר
China 09/07/2021 Laboratory Animal — Microbiological and Parasitical Standards and Monitoring EN אמ”ר
China 09/07/2021 Burglary Resistant Security Doors EN בנייה
China 09/07/2021 Spray booth using spray booth with combustible paint EN חשמל
China 09/07/2021 Drying oven for drying and curing of various substrate coatings EN חשמל
China 09/07/2021 Purification equipment of exhaust organic gas EN חשמל
China 09/07/2021 Hand-held electrostatic spray gun and its auxiliary devices EN כללי
China 09/07/2021 Water purifier EN מזון
China 15/07/2021 Disinfection products (disinfectants, disinfection apparatus, indicators and sanitary products) EN תרופות
China 23/07/2021 Cosmetics EN תרופות
Chinese Taipei 20/07/2021 Water pumps EN בנייה
Chinese Taipei 06/08/2021 Air-cleaning Appliances EN חשמל
European Union 29/07/2021 Cypermethrin (pesticide active substance) EN איכות הסביבה
European Union 02/08/2021 Hazardous substances EN איכות הסביבה
European Union 02/08/2021 indoxacarb (pesticide active substance) EN איכות הסביבה
European Union 27/07/2021 Organic products – non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export EN חקלאות
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 12/07/2021 Electrical and electronic equipment – Lamps EN חשמל
European Union 05/08/2021 Food EN מזון
European Union 23/07/2021 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks EN תקשורת
European Union 04/08/2021 Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) – Radio equipment. EN תקשורת
European Union 06/08/2021 Short-range devices (radio equipment). EN תקשורת
India 13/07/2021 Food Products EN מזון
Indonesia 02/07/2021 Food; beverages; drugs and medicine; cosmetics; chemical products; biological products; genetically engineered products; consumer goods; slaughtering services; processing services; storage services; packaging services; distribution services; sales services; and serving service. EN מזון
Japan 29/07/2021 2.3GHz Band Cellular system EN תקשורת
Japan 15/07/2021 Radiopharmaceuticals EN תרופות
Japan 29/07/2021 Blood products EN תרופות
Kenya 30/07/2021 Meat and meat products EN מזון
Kenya 30/07/2021 Meat and meat products EN מזון
Kenya 30/07/2021 Meat and meat products EN מזון
Korea, Republic of 05/07/2021 Hygiene products EN תרופות
Korea, Republic of 13/07/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Lithuania 09/07/2021 Tobacco, tobacco products and related products EN תרופות
Lithuania 09/07/2021 Tobacco, tobacco products and related products EN תרופות
Malaysia 19/07/2021 Mineral water EN מזון
Oman 13/07/2021 Telecommunications equipment and medical devices EN תקשורת
Philippines 04/08/2021 Hazardous Wastes EN איכות הסביבה
Philippines 22/07/2021 Medical Devices – Banning of all Mercury-Containing Thermometers, Sphygmomanometers, Dental Amalgam Capsules and Liquid Mercury for Use in Dental Restorative Purposes EN אמ”ר
Philippines 23/07/2021 Medical Devices EN אמ”ר
Russian Federation 30/07/2021 Medicinal products EN תרופות
Rwanda 29/07/2021 Pesticides and other agrochemicals EN איכות הסביבה
Rwanda 29/07/2021 Surface active agents EN איכות הסביבה
Rwanda 29/07/2021 Paints and varnishes EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Paints and varnishes EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Paints and varnishes EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Paints and varnishes EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Adhesives EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Adhesives EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Paints and varnishes EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Concrete structures EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Rwanda 29/07/2021 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Rwanda 29/07/2021 Insecticides EN חקלאות
Rwanda 29/07/2021 Insecticides EN חקלאות
Rwanda 29/07/2021 Insecticides EN חקלאות
Rwanda 29/07/2021 Sowing and planting equipment EN חקלאות
Rwanda 29/07/2021 Office paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Tissue paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Other paper products EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Tissue paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Other paper products EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Tissue paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Tissue paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Tissue paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Paper products in general EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Office paper EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Paper products in general EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Bottles Pots Jars EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Home textiles Linen EN כללי
Rwanda 29/07/2021 Cheese EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Cheese EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Poultry and eggs EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Cereals, pulses and derived products EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Fruits Vegetables EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Food additives EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Fruits and derived products EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Milk and milk products EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Tea EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Food products in general EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Tea EN מזון
Rwanda 29/07/2021 Road construction EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Road construction EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Road construction EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Road construction EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Agricultural machines and equipment in general EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Maximum road speed governors for motor vehicles EN רכב
Rwanda 29/07/2021 Cosmetics Toiletries EN תרופות
Rwanda 29/07/2021 Cosmetics Toiletries EN תרופות
Rwanda 29/07/2021 Pharmaceutics in general EN תרופות
Rwanda 29/07/2021 Cosmetics Toiletries EN תרופות
Saudi Arabia, Kingdom of 06/07/2021 Electrical cooking equipment EN חשמל
Saudi Arabia, Kingdom of 08/07/2021 Audio/video, information and communication technology equipment EN חשמל
Saudi Arabia, Kingdom of 05/08/2021 Electrical appliances with the IECEX scheme EN חשמל
Switzerland 01/07/2021 Protection against Dangerous Substances and Preparations EN איכות הסביבה
Switzerland 22/07/2021 Safety of toys EN ילדים
Thailand 02/07/2021 Flat steel products EN בנייה
Thailand 02/07/2021 Laundry appliances and electric irons EN חשמל
Turkey 12/07/2021 Fruit Wines (fruit wines, cider and perry/pear cider) EN מזון
Uganda 05/07/2021 Ladies’ handbags EN כללי
Uganda 05/07/2021 Men’s, women’s and children’s leather belts EN כללי
Uganda 05/07/2021 Leather wallets EN כללי
Uganda 26/07/2021 Powdered silver cyprinid, Powdered Mukene EN מזון
Uganda 26/07/2021 Cocoa butter for cosmetic industry EN תרופות
Uganda 26/07/2021 Talc for cosmetic industry EN תרופות
Ukraine 21/07/2021 Organic products EN מזון
Ukraine 08/07/2021 Railway rolling stock and railway infrastructure EN רכב
United Kingdom 30/07/2021 Electric Vehicles (Smart Charge Points) EN רכב
United States of America 07/07/2021 Transuranic waste and highway route controlled quantities of radioactive material EN איכות הסביבה
United States of America 02/08/2021 Glyphosate warnings for exposure EN איכות הסביבה
United States of America 02/08/2021 Product building evaluation entities EN בנייה
United States of America 15/07/2021 Metal halide lamp fixtures EN חשמל
United States of America 08/07/2021 Direct expansion-dedicated outdoor air systems EN כללי
United States of America 16/07/2021 Infrared laser countermeasure system EN כללי
United States of America 16/07/2021 Product stewardship and labeling EN כללי
United States of America 16/07/2021 Malt beverages EN מזון
United States of America 04/08/2021 Organic foods EN מזון
United States of America 06/08/2021 Onions EN מזון
United States of America 07/07/2021 Vehicle safety technology devices mounted on the interior of commercial motor vehicle (CMV) windshields EN רכב
United States of America 06/08/2021 Test tire EN רכב
United States of America 05/07/2021 Wireless Microphones; Wireless Multi-Channel Audio System (WMAS) EN תקשורת
United States of America 08/07/2021 Automatic identification system channels EN תקשורת
United States of America 29/07/2021 Broadband data EN תקשורת
United States of America 16/07/2021 Alcoholic beverages EN מזון
Viet Nam 02/08/2021 Environmental Protection EN איכות הסביבה
Viet Nam 22/07/2021 Products of explosives EN כללי
Viet Nam 22/07/2021 Products of explosives EN כללי
Viet Nam 22/07/2021 Products of explosives EN כללי
Viet Nam 22/07/2021 Products of explosives EN כללי
Viet Nam 02/07/2021 Food products and goods in general EN מזון
Viet Nam 13/07/2021 New assembled, manufactured and imported automobiles EN רכב
Viet Nam 14/07/2021 Fishing vessel tracking devices EN רכב
Viet Nam 23/07/2021 DECT cordless telephone,  Desktop computer, Set Top Box in Digital Cable Television Network, Set Top Box in IPTV network , Amplifier in Cable Television Distribution System, Cordless Telephone (other than DECT, base station only) EN תקשורת
Viet Nam 23/07/2021 5G Non-standalone User Equipment EN תקשורת
Viet Nam 28/07/2021 Drugs subject to bioequivalence study and requirements for bioequivalence studies dossiers in registration for marketing authorization in Vietnam EN תרופות

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל