שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

 

נכתב על ידי: שיר סלוצקי ובן חיימי, מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש יוני 2021.

הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם.

הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Date of distribution Products Link Sector
Kingdom of Bahrain 04/06/2021 Edam cheese EN מזון
Kingdom of Bahrain 04/06/2021 Brie cheese EN מזון
Kingdom of Bahrain 07/06/2021 Havarti cheese EN מזון
Kingdom of Bahrain 03/06/2021 Mozzarella cheese EN תרופות
Brazil 09/06/2021 Medical equipment EN אמ”ר
Brazil 29/06/2021 Building blocks and bricks EN בנייה
Brazil 03/06/2021 Cryptographic Library Software and Cryptographic Service Providers EN כללי
Brazil 03/06/2021 Cryptographic Library Software and Cryptographic Service Providers EN כללי
Brazil 18/06/2021 Pre-packaged products EN כללי
Brazil 28/06/2021 Controlled Products EN כללי
Brazil 15/06/2021 Plasticized PVC hoses for domestic installation of Liquefied Petroleum Gas (LPG). EN ציוד לחץ
Brazil 09/06/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 15/06/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 23/06/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 23/06/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 23/06/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Burundi 08/06/2021 Two-pack epoxy primer EN בנייה
Burundi 08/06/2021 Two-pack epoxy zinc phosphate weldable primer EN בנייה
Burundi 08/06/2021 Black bituminous paints for cold application EN בנייה
Burundi 14/06/2021 Paper sacks for packaging of cement EN בנייה
Burundi 14/06/2021 Office paper EN כללי
Burundi 14/06/2021 Office paper EN כללי
Burundi 14/06/2021 Thermal-sensitive paper roll for printers EN כללי
Burundi 14/06/2021 Newsprint EN כללי
Burundi 14/06/2021 Processed cultivated edible mushrooms – Specification EN מזון
Burundi 14/06/2021 Canned vegetables — Specification EN מזון
Burundi 14/06/2021 Pumpkin pulp flour — Specification EN מזון
Burundi 14/06/2021 Canned fruit cocktail EN מזון
Burundi 14/06/2021 Tomato concentrates (paste and puree) EN מזון
Canada 17/06/2021 Livestock feeds EN חקלאות
Canada 29/06/2021 Foods EN מזון
Canada 30/06/2021 All prepackaged food products sold in Canada EN מזון
Canada 30/06/2021 All prepackaged food products sold in Canada EN מזון
Canada 09/06/2021 Radiocommunications EN תקשורת
Canada 17/06/2021 Drug Products – Pharmaceutics EN תרופות
Canada 25/06/2021 Vaping Products including e-cigarettes, e-liquids EN תרופות
Canada 30/06/2021 Natural health products EN תרופות
Chile 07/06/2021 Floodlight luminaires (area floodlights) for public lighting EN חשמל
Chile 07/06/2021 Vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances EN חשמל
Chile 07/06/2021 Electrical heat pumps EN חשמל
Chile 23/06/2021 Heating appliances EN חשמל
Chile 07/06/2021 Automatic change-over devices to be connected to welded portable cylinders weighing 45 kg EN ציוד לחץ
Chile 07/06/2021 Regulators with pressure gauge (manometer), to be connected to welded portable cylinders for butane, propane, and their mixtures EN ציוד לחץ
Chile 07/06/2021 Polyethylene union valves for gaseous fuel distribution networks (metric series) EN ציוד לחץ
Chinese Taipei 23/06/2021 Polyvinyl chloride pipes for water supply and unplasticized polyvinyl chloride pipes for electric conduit use EN בנייה
Chinese Taipei 10/06/2021 Electric irons EN חשמל
Chinese Taipei 28/06/2021 Microwave ovens EN חשמל
Denmark 18/06/2021 Passenger ships engaged on domestic voyages EN רכב
Dominica 15/06/2021 International Movement of Seeds EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Fruits and vegetables EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Plants for planting (excluding seeds) for international trade EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Pest Risk Management of Fruit Flies EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Pest Free Potato EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Live trees and other plants EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Pest Risk Management of Fruit Flies EN חקלאות
Dominica 15/06/2021 Plants for Planting EN חקלאות
Dominica 14/06/2021 Fruits and vegetables EN מזון
Dominica 14/06/2021 Used Vehicles, Machinery and Equipment EN רכב
Egypt 07/06/2021 Wet wipes EN אמ”ר
Egypt 07/06/2021 Paper sacks for gypsum EN כללי
European Union 01/06/2021 Chemical substance Resorcinol EN חומרים מסוכנים
European Union 18/06/2021 Chemical substances EN חומרים מסוכנים
European Union 24/06/2021 Substances EN חומרים מסוכנים
European Union 29/06/2021 Electrical and electronic equipment EN חשמל
European Union 29/06/2021 Electrical and electronic equipment EN חשמל
European Union 29/06/2021 Electrical and electronic equipment EN חשמל
European Union 16/06/2021 Organic products EN מזון
European Union 16/06/2021 Organic products EN מזון
France 17/06/2021 Sale of fruit and vegetables in shops, on stalls and at markets EN חקלאות
France 16/06/2021 Beverage bottles EN מזון
Jamaica 21/06/2021 Toys EN צעצועים
Jamaica 21/06/2021 Toys EN צעצועים
Jamaica 21/06/2021 Toys EN צעצועים
Jamaica 21/06/2021 Toys and playthings EN צעצועים
Jamaica 21/06/2021 Toys EN צעצועים
Japan 18/06/2021 Substances with probable effects on the central nervous system EN חומרים מסוכנים
Japan 25/06/2021 Multi-air conditioners for building EN חשמל
Japan 30/06/2021 Unmanned aircraft systems and other aircraft EN רכב
Kenya 08/06/2021 Black bituminous paints for cold application EN בנייה
Kenya 24/06/2021 Admixtures for sprayed concrete EN בנייה
Kenya 10/06/2021 Body care equipment EN כללי
Kenya 10/06/2021 Body care equipment EN כללי
Kenya 10/06/2021 Products of the textile industry EN כללי
Kenya 10/06/2021 Denatured technical alcohol for use as cooking and appliance fuel EN מזון
Kenya 10/06/2021 Food products in general EN מזון
Kenya 10/06/2021 Fruits and vegetables EN מזון
Kenya 10/06/2021 Fruits and vegetables EN מזון
Kenya 10/06/2021 Fruits and vegetables EN מזון
Korea, Republic of 25/06/2021 Chemical substances, and polymers EN חומרים מסוכנים
Korea, Republic of 28/06/2021 Consumer chemical products and biocides EN חומרים מסוכנים
Korea, Republic of 18/06/2021 A novel domestic or foreign Living Modified Organisms (LMOs) created through modern biotechnology EN חקלאות
Korea, Republic of 18/06/2021 Electrical warm-water mattresses and beds EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 Washing machines EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 Skin or Hair care appliances EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 Ironing press EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 fans EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 Luminaires EN חשמל
Korea, Republic of 18/06/2021 Circuit-breakers EN חשמל
Korea, Republic of 16/06/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 16/06/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 16/06/2021 Food EN מזון
Korea, Republic of 16/06/2021 Food and Drug EN מזון
Korea, Republic of 22/06/2021 Health Functional Food Products EN מזון
Korea, Republic of 22/06/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 01/06/2021 Audio/video, Information and communication technology equipment EN תקשורת
Korea, Republic of 16/06/2021 Aeronautical Radio Equipment EN תקשורת
Macao, China 16/06/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Malaysia 09/06/2021 Food products in general EN מזון
Malaysia 09/06/2021 Wheat flour EN מזון
Morocco 03/06/2021 Construction products EN בנייה
Philippines 17/06/2021 Fuel wood EN כללי
Philippines 08/06/2021 Processed Food Products EN מזון
Philippines 08/06/2021 Iron-Rice Premix EN מזון
Philippines 04/06/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Russian Federation 08/06/2021 Machines and equipment EN כללי
Saudi Arabia, Kingdom of 29/06/2021 Lifting Equipment EN בנייה
Saudi Arabia, Kingdom of 23/06/2021 Animal feeding stuffs EN חקלאות
Saudi Arabia, Kingdom of 28/06/2021 Glue and adhesives EN כללי
Saudi Arabia, Kingdom of 28/06/2021 Food intended to Children EN מזון
Sweden 16/06/2021 Radioactive waste and spent fuel from nuclear facilities. EN חומרים מסוכנים
Switzerland 21/06/2021 In vitro diagnostic medical devices EN אמ”ר
Switzerland 17/06/2021 Explosive substances EN חומרים מסוכנים
Switzerland 23/06/2021 Motor vehicle EN רכב
Tanzania 08/06/2021 Etch primers EN בנייה
Tanzania 08/06/2021 Water based undercoat EN בנייה
Tanzania 09/06/2021 Tomato products EN מזון
Tanzania 09/06/2021 Processed edible cultivated edible mushrooms EN מזון
Tanzania 09/06/2021 Canned vegetables EN מזון
Tanzania 09/06/2021 Canned fruit cocktail EN מזון
Tanzania 09/06/2021 Pumpkin pulp flour EN מזון
Thailand 09/06/2021 Plastic bags for food EN חומרים מסוכנים
Thailand 09/06/2021 Plastic utensils for food EN מזון
Thailand 09/06/2021 Plastic utensils for food EN מזון
Thailand 09/06/2021 Plastic utensils for food EN מזון
Thailand 09/06/2021 Microwaveable food plastic bag for reheating EN מזון
Thailand 14/06/2021 Food products containing cannabidiol extract, beverage and food supplement containing cannabidiol extract EN מזון
Thailand 08/06/2021 Audio, video and audiovisual systems in general and Information technology (IT) in general EN תקשורת
Trinidad and Tobago 10/06/2021 Concrete and concrete products EN בנייה
Trinidad and Tobago 14/06/2021 Electric cables EN חשמל
Turkey 17/06/2021 Aerosol Dispensers EN ציוד לחץ
Turkey 17/06/2021 Cosmetic products EN תרופות
Uganda 08/06/2021 Single-use medical examination gloves from rubber latex or rubber solution EN אמ”ר
Uganda 08/06/2021 Single-use medical examination gloves from poly vinyl chloride EN אמ”ר
Uganda 14/06/2021 Ceramic/pottery handicrafts EN כללי
Uganda 14/06/2021 Textiles — Garments EN כללי
Uganda 14/06/2021 Textiles — Garments EN כללי
Uganda 14/06/2021 Trousers, Shorts EN כללי
Uganda 14/06/2021 Textiles — Underwear EN כללי
Uganda 14/06/2021 Jackets EN כללי
Uganda 14/06/2021 Boxers EN כללי
Uganda 14/06/2021 Textiles — Underwear EN כללי
Uganda 14/06/2021 Textiles — Underwear EN כללי
Uganda 08/06/2021 Sodium hypochlorite for water treatment EN מזון
Uganda 08/06/2021 Polyamines for treatment of water EN מזון
Uganda 08/06/2021 Tomato products EN מזון
Uganda 08/06/2021 Edible mushrooms EN מזון
Uganda 08/06/2021 Canned vegetables EN מזון
Uganda 08/06/2021 Canned fruit cocktail EN מזון
Uganda 08/06/2021 Pumpkin pulp flour EN מזון
Uganda 08/06/2021 Bath oil EN תרופות
Ukraine 07/06/2021 Ventilation systems EN חשמל
Ukraine 07/06/2021 Heaters with a rated thermal input of 50 kW or less and commercial local heaters with a rated thermal input or a single segment of 120 kW or less EN חשמל
Ukraine 16/06/2021 Electric mains-operated blast cabinets, and electric mains-operated professional refrigerated storage cabinets EN חשמל
United States of America 14/06/2021 Unfired hot water storage tanks EN בנייה
United States of America 14/06/2021 Chemical substances EN חומרים מסוכנים
United States of America 29/06/2021 Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl substances EN חומרים מסוכנים
United States of America 07/06/2021 Animal confinement EN חקלאות
United States of America 29/06/2021 Farm animals EN חקלאות
United States of America 14/06/2021 Firearms equipped with stabilizing braces EN כללי
Viet Nam 21/06/2021 Product and goods in general EN כללי
Yemen 04/06/2021 Gouda cheese EN מזון
Yemen 04/06/2021 Camembert cheese EN מזון
Yemen 07/06/2021 Cheddar cheese EN מזון
Yemen 22/06/2021 Cosmetics EN תרופות

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל