שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש יוני 2022. הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Distribution date Title Products covered Link to notification(EN) מיון 1
Australia 03/06/2022 Australia/New Zealand Standard 6400:2016 Water efficient products — Rating and labelling. Products regulated under the Australian WELS scheme:Tap equipment ShowersLavatory (WC) equipmentUrinal equipmentFlow controllersElectric dishwashersElectric clothes washing machines (including combination clothes washing machine dryers). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/AUS142.DOCX בנייה
Botswana 01/06/2022 BOS 397:2016 Fire-doors and fire-shutters — Specification Fire protection (ICS code(s): 13.220.20); Doors and windows (ICS code(s): 91.060.50) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA160.DOCX בנייה
Botswana 01/06/2022 BOS 358:2018 Low foam laundry detergent — Specification Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA159.DOCX כללי
Botswana 02/06/2022 BOS 213:2014 Cereals and pulses — Milled maize products — Specification Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA161.DOCX מזון
Botswana 01/06/2022 BOS 320:2009  Retro-reflectors (Reflex reflectors) – Specification Lighting, signalling and warning devices (ICS code(s): 43.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA158.DOCX רכב
Brazil 02/06/2022 Normative Instruction 157, 13 May 2022 Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. (HS code(s): 3403) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1399.DOCX בנייה
Brazil 02/06/2022 Inmetro Public Consultation No.6, 18 May 2022 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. (HS code(s): 7216) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1403.DOCX בנייה
Brazil 27/06/2022 Dispatch number 60, 21 June 2022 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY (ICS code(s): 13) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1407.DOCX חקלאות
Brazil 28/06/2022 Draft Resolution number 1099, 24 June 2022 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY (ICS code(s): 13) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1408.DOCX חקלאות
Brazil 02/06/2022 Public Consultation 29, 27 April 2022. Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles (HS code(s): 85); TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING (ICS code(s): 33) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1400.DOCX חשמל
Brazil 03/06/2022 Public Consultation 34, 19 May 2022 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles (HS code(s): 85); TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING (ICS code(s): 33) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1404.DOCX חשמל
Brazil 21/06/2022 Public Consultation 42, 7 June 2022 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles (HS code(s): 85); TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING (ICS code(s): 33) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1406.DOCX חשמל
Brazil 08/06/2022 MAPA/SDAOrdinance No.578, 13 may 2022 Edible vegetables and certain roots and tubers (HS code(s): 07) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1405.DOCX מזון
Brazil 02/06/2022 CONTRAN Resolution No. 960, 17 May 2022. Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass. (HS code(s): 7007) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1401.DOCX רכב
Brazil 02/06/2022 CONTRAN Resolution No. 959, 17 May 2022. Tractors (other than tractors of heading 87.09). (HS code(s): 8701); Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. (HS code(s): 8708) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1402.DOCX רכב
Canada 28/06/2022 Regulations Amending the Pest Control Products Regulations (Protection of Test Data) Pest Control Products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN676.DOCX חקלאות
Canada 15/06/2022 Carriages and Strollers Regulations Carriages and strollers, Baby carriages and parts thereof (HS Code 8715.00.0000), Equipment for children (ICS Code 97.190). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN674.DOCX ילדים
Canada 29/06/2022 Regulations Amending the Canadian Aviation Regulations (Part I – 104, Aeronautical Product Approvals) Aircraft and space vehicles in general (ICS 49.020); Aerospace engines and propulsion systems (ICS 49.050). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN678.DOCX רכב
Canada 29/06/2022 Consultation of RSS-131, Issue 4 Radiocommunications (ICS code(s): 33.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN677.DOCX תקשורת
Canada 15/06/2022 Proposed Regulations Amending the Tobacco Products Regulations (Plain and Standardized Appearance) (93 pages, available in English and in French) and proposed Order Amending Schedule 1 to the Tobacco and Vaping Products Act (2 pages, available in English and in French) Tobacco, tobacco products and related equipment (ICS: 65.160). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN675.DOCX תרופות
Cental Africa countries 13/06/2022 DEAS 967-1: 2022, Butter for cosmetic use – Specification Part 1: Shea butter, Second Edition – Other (HS code(s): 151590); Cosmetics. Toiletries (ICS code(s): 71.100.70) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI248.DOCX תרופות
Cental Africa countries 15/06/2022 DEAS 967-1: 2022, Butter for cosmetic use – Specification Part 1: Shea butter Cosmetics. Toiletries (ICS code(s): 71.100.70) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI249.DOCX תרופות
Chile 17/06/2022 Decreto Exento N° 41 del Ministerio de Salud, de fecha 08 de junio de 2022: Incorpora al régimen de control sanitario establecido en el artículo 111 del Código Sanitario, a los dispositivos para detección de VIH que indica (Ministry of Health Exempt Decree No. 41 of 8 June 2022 adding the indicated devices for HIV detection to the health control system established in Article 111 of the Health Code) (3 pages, in Spanish) Medical devices to detect Human Immunodeficiency Virus (HIV) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL598.DOCX אמ”ר
Chile 10/06/2022 Proyecto de Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Lámpara Led de doble casquillo diseñada para sustitución de lámparas fluorescentes lineales (Draft analysis and/or safety test protocol for double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps) (12 pages, in Spanish) Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL597.DOCX חשמל
Chile 24/06/2022 Proyecto de Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Orilladoras (Draft safety analysis and/or test protocol for grass trimmers) (10 pages, in Spanish) Electric grass trimmers https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL599.DOCX חשמל
Chile 24/06/2022 Proyecto de Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Transformadores y fuentes de alimentación para juguetes (Draft safety analysis and/or test protocol for transformers and power supplies for toys) (12 pages, in Spanish) Transformers and power supplies for toys. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL600.DOCX חשמל
China 24/06/2022 Global Maritime Distress and Safety System—Performance and Test Requirements for Automatic Identification System Search and Rescue Transmitter Automatic identification system search and rescue transmitter (HS code(s): 852691); (ICS code(s): 03.220.40; 33.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1681.DOCX רכב
Chinese Taipei 30/06/2022 Draft Amendments to  the Regulations for the Inspection and Examination of Imported Medical Devices COVID-19 Antigen  Home/Self Test (HS code(s): 3002) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM496.DOCX אמ”ר
Chinese Taipei 01/06/2022 Mandatory Requirements of Water Efficiency Labeling Products for Water Use Equipment, Sanitary Ware or Other Equipment Auto-Closing Faucet- Other appliances (HS code(s): 848180) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM492.DOCX בנייה
Chinese Taipei 21/06/2022  Draft Amendment to Technical Specification for Type Approval of Water Meters Water Meters (For cold potable water meters only) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM495.DOCX בנייה
Chinese Taipei 01/06/2022 Draft Amendments to requirements on Minimum Energy Performance Standard, Energy Efficiency Indication, and Inspection of compact fluorescent lamps(2 pages, in English; 2 pages, in Chinese); Draft Amendments to requirements on Minimum Energy Performance Standard, Energy Efficiency Indication, and Inspection of fluorescent lamps (3 pages, in English; 3 pages, in Chinese); Draft Amendments to requirements on Minimum Energy Performance Standard, Energy Efficiency Indication, and Inspection of self-ballasted fluorescent lamps (2 pages, in English; 1 page, in Chinese) – – Fluorescent, hot cathode (HS code(s): 853931) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM491.DOCX חשמל
Chinese Taipei 03/06/2022 Regulations Governing the Labeling of Heath Food (Revised Draft) Miscellaneous edible preparations (HS code(s): 21) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM493.DOCX מזון
Chinese Taipei 10/06/2022 Draft Amendment to Article 2 of Regulations Governing the Labeling of Formula for Certain Disease Special dietary foods for patients https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM494.DOCX תרופות
Colombia 27/06/2022 Resolución 634 del 17 de junio de 2022 “Por la cual en desarrollo del Protocolo de Montreal, se entiende prohibida la fabricación e importación de equipos y productos que contengan y/o requieran para su operación o funcionamiento las sustancias controladas en los Anexos A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones” (Resolution No. 634 of 17 June 2022 “prohibiting, in accordance with the Montreal Protocol, the manufacture and importation of equipment and products that contain the controlled substances listed in Annexes A, B, C, E and F of the Montreal Protocol and/or that require those substances in order to be operational or to function, and adopting other provisions”) (20 pages, in Spanish) In accordance with the Montreal Protocol, the manufacture and importation of equipment and products containing the controlled substances listed in Annexes A, B, C, E and F of the Protocol and/or requiring those substances in order to be operational or to function, shall be prohibited in Colombia. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/COL259.DOCX איכות הסביבה
Colombia 08/06/2022 Proyecto de resolución “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenado y sus componentes, para uso en vehículos tipo motocicleta” (Draft Resolution “Adopting the technical regulation applicable to braking systems and their components, for use in motorcycle-type vehicles”) (23 pages, in Spanish) Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars (HS code(s): 8711) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/COL257.DOCX רכב
Colombia 08/06/2022 Proyecto de Resolución del Ministerio de Transporte “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a llantas neumáticas para motocicletas y se dictan otras disposiciones”; (Draft Resolution of the Ministry of Transport “Issuing the Technical Regulation applicable to pneumatic tyres for motorcycles and setting forth other provisions”) (17 pages, in Spanish) Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars (HS code(s): 8711) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/COL258.DOCX רכב
Costa Rica 24/06/2022 RTCR 507:2022. Materiales en general. Láminas de acero al carbono o aleado, galvanizadas o con recubrimiento de aleación 55% aluminio con zinc, para cubiertas. Etiquetado (Costa Rican Technical Regulation (RTCR) No. 507:2022: Materials in general. Carbon or alloy steel sheets, galvanized or with 55% aluminium-zinc alloy coating, for roofing. Labelling) (19 pages, in Spanish) 6. | Description of content: The purpose of the notified Technical Regulation is to establish the technical labelling specifications to be met by carbon or alloy steel sheets, galvanized or with 55% aluminium-zinc alloy coating, through the hot-dip process in continuous and discontinuous lines, of different shapes, smooth and corrugated, for roofing to be used in the country. NOTE: For the purposes of this Technical Regulation, “sheet” shall mean sheet in any form, unless otherwise specified. 7. | Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable: Protection from practices likely to mislead or deceive consumers; Prevention of deceptive practices and consumer protection 8. | Relevant documents: Relevant documents: 1. Decreto Ejecutivo N° 36463-MEIC del 26 de noviembre de 2010, RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medidas Sistema Internacional (SI), published in Official Journal La Gaceta No. 56 of 21 March 2011. 2. Decreto Ejecutivo N° 37662-MEIC-H-MICIT del 12 de diciembre de 2012, Procedimiento para la Demostración de la Evaluación de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos, published in Supplement No. 77 of the Official Journal La Gaceta No. 80 of 26 April 2013. 3. Decreto Ejecutivo N° 38849-MEIC del 06 de enero de 2015, Procedimiento para demostrar equivalencia con un reglamento técnico de Costa Rica (RTCR), published in the Official Journal La Gaceta No. 43 of 3 March 2015. 4. Norma INTE C404. Láminas y accesorios de acero al carbono o aleado, galvanizados, para cubiertas y cerramientos. Requisitos. Norma INTE C417. Aceros para la construcción. Láminas y accesorios de acero al carbono o aleado con recubrimiento de aleación 55% Aluminio con Zinc, para cubiertas y cerramientos. Requisitos. Flat steel products and semi-products (ICS code(s): 77.140.50) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CRI196.DOCX בנייה
Czech Republic 07/06/2022 Draft measure of a general nature
number: 0111-OOP-C089-22,
laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including test methods for verification of the following specified measuring instruments:
“voltage instrument transformers”
METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA (ICS code(s): 17)- voltage instrument transformers https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CZE252.DOCX חשמל
Denmark 27/06/2022 Bekendtgørelse om vildtskader (executive order on damage caused by game) Traps for hunting https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/DNK130.DOCX כללי
Egypt 28/06/2022 Ministerial Decree No. 250/2022 (1 page, in Arabic) mandating the Egyptian Standard ES 3368/2020 for “Road Vehicles – Vehicle Identification Number ( VIN ) – Content and Structure” Road vehicles in general (ICS code(s): 43.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY325.DOCX רכב
El Salvador 28/06/2022 Ley Especial de Precios por Servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos (Special Law on Service Prices of the National Directorate of Medicines); (7 pages, in Spanish) Medical equipment (ICS code(s): 11.040); Dentistry (ICS code(s): 11.060); Sterilization and disinfection in general (ICS code(s): 11.080.01); Disinfectants and antiseptics (ICS code(s): 11.080.20); Laboratory medicine (ICS code(s): 11.100); Pharmaceutics (ICS code(s): 11.120); Hospital equipment (ICS code(s): 11.140); Aids for disabled or handicapped persons (ICS code(s): 11.180); Birth control. Mechanical contraceptives (ICS code(s): 11.200); Inorganic chemicals (ICS code(s): 71.060); Organic chemicals (ICS code(s): 71.080); Products of the chemical industry (ICS code(s): 71.100) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SLV220.DOCX תרופות
Eswatini 28/06/2022 Draft SZNS 070: 2022 Concrete Roofing Tiles Ceramic products (HS code(s): 69); CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING (ICS code(s): 91) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SWZ19.DOCX בנייה
Eswatini 28/06/2022 Draft SZNS 071: 2022 Minimum Energy performance Standards for distribution Transformers (HS code(s): 85); (ICS code(s): 29) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SWZ12.DOCX חשמל
Eswatini 28/06/2022 Draft SZNS 072: 2022 Fashion leather Bags- Specification Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk- worm gut) (HS code(s): 42); TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY (ICS code(s): 59) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SWZ11.DOCX כללי
European Union 08/06/2022 Draft Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards lead and its compounds in PVC  Polyvinyl chloride (PVC) articles containing lead and lead compounds.  https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU897.DOCX איכות הסביבה
European Union 27/06/2022 Draft Commission Delegated Regulation amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards the addition of notes to Part 1, section 1.1.3.1, of Annex VI Hazardous substances https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU905.DOCX איכות הסביבה
European Union 01/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation approving didecyldimethylammonium chlorideas an active substance for use in biocidal products of product-types 1 and 2 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council; (3 pages, in English), (2 pages, in English)  Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU894.DOCX חקלאות
European Union 08/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation approving Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents as an active substance for use in biocidal products of product-type 19 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council; (3 page(s), in English, 3 page(s), in English)   Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU896.DOCX חקלאות
European Union 15/06/2022 Draft Commission Implementing Decision not approving methylene dithiocyanate as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 12 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council  Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU898.DOCX חקלאות
European Union 15/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation approving Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide as an active substance for use in biocidal products of product-type 19 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council  Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU899.DOCX חקלאות
European Union 15/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation cancelling the approval of Tolylfluanid as an active substance for use in biocidal products of product-type 7 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU900.DOCX חקלאות
European Union 21/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation renewing the approval of creosote as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU902.DOCX חקלאות
European Union 22/06/2022 Draft Commission Implementing Regulation approving L-(+)-lactic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 6 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council  Biocidal products and treated articles treated with or incorporating biocidal products  https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU904.DOCX חקלאות
European Union 22/06/2022 Draft Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium as an anticorrosion agent in gas absorption heat pumps Electronic components in general (ICS code(s): 31.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU903.DOCX חשמל
European Union 21/06/2022 Draft Commission Delegated Directive amending Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exemptions for the use of lead in aluminium alloys for machining purposes, in copper alloys and in certain batteries  Vehicles (category M 1 or N 1 defined in Annex IIA to Directive 70/156/EEC, and three wheel motor vehicles as defined in Directive 92/61/EEC, but excluding motor tricycles) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU901.DOCX כללי
European Union 07/06/2022 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 (COM/2022/134 final) (77 page(s) in English, 2 page(s) in English, 2 page(s) in English, 3 page(s) in English)  Wine products, Agricultural products, Spirit drinks https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU895.DOCX מזון
Georgia 29/06/2022 Draft of Governmental Resolution on “Rule for indication of the country of origin or place of provenance for fresh, chilled and frozen meat of swine, sheep, goats and poultry”. Meat of swine, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0203); Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0204); Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0207) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GEO116.DOCX חקלאות
Guatemala 03/06/2022 Norma Técnica 84-2021 Versión 1 Registro Sanitario de Productos Repelentes de Uso Externo en Humanos y Productos Repelentes de Uso en Ambientes (Technical Standard No. 84-2021 Version 1: Sanitary Registration of Repellent Products for External Use in Humans and Spatial Repellent Products) (29 pages, in Spanish) Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) (HS code(s): 3808) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GTM103.DOCX תרופות
Gulf countries 13/06/2022 Maximum residue limits of pesticides and contaminants Pesticides and other agrochemicals (ICS code(s): 65.100); Food products in general (ICS code(s): 67.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE540.DOCX חקלאות
Gulf countries 01/06/2022 Edible Vegetable Oils – Part II Edible oils and fats. Oilseeds (ICS code(s): 67.200) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE533.DOCX מזון
Gulf countries 01/06/2022 Prepackaged Mixed Improvers of Arabic Coffee Spices and condiments (ICS code(s): 67.220.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE534.DOCX מזון
Gulf countries 01/06/2022 Soy protein products Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE535.DOCX מזון
Gulf countries 01/06/2022 INSTANT NOODLES Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE536.DOCX מזון
Gulf countries 01/06/2022 Degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE537.DOCX מזון
Gulf countries 02/06/2022 Vanilla Sugar and sugar products (ICS code(s): 67.180.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE538.DOCX מזון
Gulf countries 15/06/2022 Requirements for Health and Nutrition Claims on Food Products Food products in general (ICS code(s): 67.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE541.DOCX מזון
Gulf countries 29/06/2022 FLAVOURINGS PERMITTED FOR USE IN FOODSTUFFS AND INSTRUCTIONS FOR THEIR USES Spices and condiments. Food additives (ICS code(s): 67.220) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE542.DOCX מזון
Jamaica 28/06/2022 Specification for Energy labelling, Refrigerating appliances Energy labelling, Refrigerating appliance: ICS 27.015 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JAM111.DOCX חשמל
Japan 01/06/2022 Designation of Benzoic acid as a feed additive Benzoic acid as a feed additive https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN739.DOCX חקלאות
Japan 08/06/2022 Draft revision of Japanese agricultural standards for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of 2005) Organic alcoholic beverages https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN740.DOCX מזון
Japan 28/06/2022 Designation of Shitei Yakubutsu (designated substances), based on the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products Including Pharmaceuticals and Medical Devices (hereinafter referred to as the Act). (1960, Law No.145) Substances with probable effects on the central nervous system https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN741.DOCX תרופות
Kenya 07/06/2022 KS 2966-2022 Ready – to – eat foods 67.230 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1267.DOCX מזון
Kenya 07/06/2022 KS 1095-2022 Food seasoning mixtures Food additives (ICS code(s): 67.220.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1268.DOCX מזון
Korea, Republic of 20/06/2022 Proposed amendments to the “Technical Regulations for Electrical and Telecommunication Products and Components – KC60335-2-84: Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances” Toilet appliances https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1080.DOCX חשמל
Korea, Republic of 20/06/2022 A draft revision of ‘Safety criteria for play ground equipments for children’ Play ground equipments for children https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1079.DOCX ילדים
Korea, Republic of 01/06/2022 Revision of the “Technical Regulation of Electric Vehicle Supply Equipment” Electric vehicle supply equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1077.DOCX רכב
Korea, Republic of 16/06/2022 Draft amendment of the “Technical regulations for the Telecommunication Terminal Equipment” Telecommunication Terminal Equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1078.DOCX תקשורת
Korea, Republic of 30/06/2022 Proposed amendments to the “Standards and Specifications for Hygiene Products” Hygiene products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1081.DOCX תרופות
Kuwait, the State of 20/06/2022 Expiration dates for food products – Part 1: Mandatory expiration dates FOOD TECHNOLOGY (ICS code(s): 67) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KWT600.DOCX מזון
Mozambique 07/06/2022 Technical Regulation Metrological  of Electric Power Meters – For measuring or checking the flow or level of liquids (HS code(s): 902610) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MOZ18.DOCX חשמל
Mozambique 01/06/2022 Regulation on standardization and conformity assessment All imported products included in the list of risk products annexed to this Regulation. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MOZ17.DOCX כללי
Mozambique 10/06/2022 Regulation on Natural Gas Natural gas (HS code(s): 271111); Natural gas (ICS code(s): 75.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MOZ19.DOCX ציוד לחץ
New Zealand 30/06/2022 Forests (Legal Harvest Assurance) Amendment Bill This Bill amends the Forests Act 1949 (the principal Act) 4401 (Fuel wood in logs),440290 (Mangrove Charcoal),4403 (Wood in the rough),4404 (Hoop wood, split poles, piles),4406 (Railway or tramway sleepers),4407 (Wood sawn or chipped lengthwise),4408 (Sheets for veneering),440910 (Wood, Tongued, Grooved, Moulded Etc, Coniferous),440922 (Wood, Tongued, Grooved, Moulded Etc, of Tropical),440929 (Non coniferous Wood Excluding Bamboo),4410 (Particle board), 4411 (Fibreboard of wood),4412 (Plywood),4413 (Densified wood),4414 (Wooden frames),4415 (Packing Cases, Crates, Drums),4416 (Casks, barrels, vats, tubs),4417 (Tools, Tool Bodies, Tool Handles, Broom or Brush Bodies),4418 (Builders’ joinery), 4419 (Tableware and Kitchenware, Of Wood),4420 (Wood Marquetry and Inlaid Wood; Cases), 4421 (Miscellaneous wood items).4701 (Mechanical wood pulp),4702 (Chemical wood pulp, dissolving grades),4703 (Chemical wood pulp, soda or sulphate),4704 (Chemical wood pulp, sulphite),4705 (Mechanical or chemical wood pulp)4801 (Newsprint),4802 (Uncoated paper and paperboard),4803 (Toilet or facial tissue),4804 (Uncoated kraft paper and paperboard),4805 (Other uncoated paper and paperboard),4806.20.00 (Vegetable/parchment/tracing papers),4806.30.00 (Vegetable/parchment/tracing papers),4806.40.00 (Vegetable/parchment/tracing papers),4807 (Composite paper and paperboard),4808 (Corrugated paper and paperboard),4809 (Carbon paper, self-copy paper),4810 (Coated paper and paperboard),4811 (Paper products coated/surfaced),4813 (Cigarette paper),4816 (Carbon paper, self-copy paper),4817 (Envelopes, letter cards),4818 (Toilet paper and similar paper),4819 (Cartons, boxes),4820 (Paper booklets),4821 (Paper labels),4823 (Other paper)940161 (Seats W Wooden Frames, Upholstered),940169 (Seats W Wooden Frames, Not Upholstered),940330 (Wooden Office Furniture, Except Seats),940340 (Wooden Kitchen Furniture, Except Seats),940350 (Wooden Bedroom Furniture, Except Seats),940360 (Wooden Furniture),940390 (Parts of Furniture),9406.10.00 (Prefabricated buildings of wood) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/NZL113.DOCX חקלאות
Nicaragua 08/06/2022 NTON 19001:2022 Requisitos para la Autorización de Ensayos Clínicos de Medicamentos en Seres Humanos (Nicaraguan Mandatory Technical Standard (NTON) No. 19001:2022 Requirements for the authorization of clinical trials of medicines on humans) (83 pages, in Spanish) Pharmaceutical products (HS code: 30); Medicines (ICS 11.120.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/NIC172.DOCX תרופות
Panama 13/06/2022 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 74-2022, GRANOS Y CEREALES. ARROZ. ARROZ CÁSCARA (Technical Regulation DGNTI-COPANIT 74-2022: Grains and cereals. Rice. Paddy rice) (7 pages, in Spanish) 6. | Description of content: Purpose; Scope of application; Standards to be consulted; Definitions; Categorization; Classification; Designation; Requirements; Sampling; Packaging and labelling; General conditions; Reference documents. 7. | Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable: The purpose of the notified Technical Regulation is to establish the terminology, characteristics and qualities of paddy rice for commercial transactions. 8. | Relevant documents: – Norma Técnica DGNTI- COPANIT 402-2022 Granos y Cereales. Arroz. Métodos de Ensayo, Análisis y Toma de Muestras. – Propuesta de Norma de Calidad para la comercialización de Arroz. Elaborado. IMA 1995. – Resultados del Análisis de la Calidad de Arroz en Cáscara, IMA 2020 – Evaluación de Calidad de Arroz en Cáscara Nacional – IMA -13-02-2020 – Resultados de Análisis de la Calidad del Arroz – ACODECO – 18-08-2020 – Evaluación de Calidad de Arroz en Cáscara Nacional – IMA 2021-2022 9. | Proposed date of adoption: To be determined Proposed date of entry into force: To be determined 10. | Final date for comments: 60 days from notification 11. | Texts available from: National enquiry point Paddy rice (ICS 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PAN118.DOCX מזון
Paraguay 10/06/2022 Proyecto de Reglamento Técnico de la Sal Yodada y no Yodada; se dispone requisitos y condiciones para la elaboración, fraccionamiento y autorización de importación de este producto; se establecen disposiciones generales para su monitoreo, control y vigilancia; se abroga la Resolución S.G. N° 599, de fecha 22 de octubre de 2014; y, se abroga la Resolución S.G. N° 26, de fecha 05 de febrero de 2015 (Draft Technical Regulations on iodized and non-iodized salt; providing requirements and conditions for the production, fractionation and import authorization of this product; establishing general provisions for its monitoring, control and surveillance; repealing S.G. Resolution No. 599 of 22 October 2014; and repealing S.G. Resolution No. 26 of 5 February 2015) (27 pages, in Spanish) Salt; sulphur; earths and stone; plastering minerals; lime and cement (HS heading 25) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PRY133.DOCX בנייה
Paraguay 30/06/2022 Proyecto de Resolución del Grupo Mercado Común – Modificación de la Resolución GMC N° 46/06 “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Disposiciones para Envases, Revestimientos, Utensilios, Tapas y Equipamientos Metálicos en Contacto con Alimentos (Derogación de las Resoluciones GMC Nº 27/93, 48/93 y 30/99)” (Draft Common Market Group (GMC) Resolution – Amendment to GMC Resolution No. 46/06 “MERCOSUR Technical Regulation on metallic packaging, linings, utensils, lids and equipment in contact with foodstuffs (Amendment to GMC Resolutions Nos. 27/93, 48/93 and 30/99)”) (7 pages, in Spanish) Articles of iron or steel (HS Code: 73); Packaging and distribution of goods (ICS code: 55) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PRY134.DOCX מזון
Philippines 01/06/2022 Guidelines on Regulatory Reliance on the Conduct of Clinical Trials in the Philippines Investigational products used in clinical trials for public health emergency, rare disease, cancer HIV/AIDS and emerging and re-emerging infectious disease of public health threats https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PHL289.DOCX תרופות
Philippines 15/06/2022 Implementing Guidelines on the Collaborative Procedure for the Accelerated Registration of World Health Organization (WHO) – Prequalified Pharmaceutical Products and Vaccines WHO-prequalified pharmaceutical products and vaccines https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PHL290.DOCX תרופות
Russian Federation 23/06/2022 Draft amendments to the Rules for conducting clinical and clinical laboratory tests of medical devices Wadding, gauze, bandages and similar products (bandages, adhesive plasters, poultices) impregnated or coated with pharmaceutical substances or packaged in molds or packages for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes (HS 3005); Devices and devices used in medicine, surgery, dentistry or veterinary medicine, including scintigraphic devices, other electromedical devices and vision testing devices (HS 9018); X-ray, alpha-, beta-, gamma-emitting devices; intended or not intended for medical, surgical, dental or veterinary use, including radiographic or radiotherapy equipment, X-ray tubes and other X-ray generators, high voltage generators, shields and control panels, screens, tables, chairs and similar products for examination and treatment (HS 9022); Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical devices, dental chairs) hairdressing chairs and similar chairs with devices for rotation and simultaneously for tilting and lifting; parts of the above-mentioned products (HS 9402). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RUS134.DOCX אמ”ר
Saudi Arabia, Kingdom of 30/06/2022 Technical Regulation for Pressure Equipment 7311; 8402; 8403; 8404; 8414^; 8468; 8481 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1250.DOCX ציוד לחץ
Slovenia 09/06/2022 Rules on the quality of beer Beverages – beer https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SVN118.DOCX מזון
Spain 01/06/2022 Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases (Draft Royal Decree on packaging and packaging waste) (87 pages, in Spanish) Packaging (see definition in Article 3 of the draft Royal Decree) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ESP46.DOCX איכות הסביבה
Spain 17/06/2022 Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos plásticos sometidos a tratamientos mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Draft Ministerial Order establishing the criteria for determining when plastic waste subject to mechanical treatment ceases to be waste pursuant to Law No. 7/2022, of 8 April, on waste and contaminated soil for a circular economy) (22 pages, in Spanish) PLASTIC PACKAGING. Specific tariff codes are not provided as there are several possibilities depending on the characteristics and composition of the packaging. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ESP47.DOCX איכות הסביבה
Switzerland 28/06/2022 Draft amendment of the Annexes 2, 3, 4 and 7 of the Ordinance on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance) Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare- earth metals, of radioactive elements or of isotopes (HS code(s): 28); Organic chemicals (HS code(s): 29); Miscellaneous chemical products (HS code(s): 38); Protection against dangerous goods (ICS code(s): 13.300); CHEMICAL TECHNOLOGY (ICS code(s): 71); RUBBER AND PLASTIC INDUSTRIES (ICS code(s): 83); PAINT AND COLOUR INDUSTRIES (ICS code(s): 87) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHE272.DOCX איכות הסביבה
Switzerland 28/06/2022 Draft Amendment of the Ordinance on Organic Farming of 22 September 1997 (RS 910.18) and Draft Amendment of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) Ordinance on Organic Farming of 22 September 1997 (910.181) Organic products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHE271.DOCX חקלאות
Switzerland 03/06/2022 Draft revision of the Ordinance on foodstuffs and utility articles (revision of elements of this ordinance) &Ordinance of the Federal Department of Home Affairs (FDHA) laying down exceptions to the information requirements for foodstuffs due to the situation in Ukraine (new ordinance) Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder (HS code(s): 12); Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes (HS code(s): 15)Sunflower oil originating from Ukraine and the additive Lecithine produced from Sunflower oil originating from Ukraine https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHE269.DOCX מזון
Switzerland 03/06/2022 Draft revision of the Ordinance of the Swiss Federal Office of Communications on telecommunications installations (OOIT), including draft Radio Interface Regulations (RIR): RIR0302-14, RIR1012-05, RIR1012-07. TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING (ICS code(s): 33)Telecommunication equipment, radio equipment and telecommunication terminal equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHE270.DOCX תקשורת
Tanzania 10/06/2022 DARS 867,Dry cowpeas — Specification,Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA788.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 DARS 868,Dry pigeon peas — Specification ,Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA789.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 DARS 869, Dry whole peas — Specification, Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA790.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 DARS 870, Lentils — Specification, Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA791.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 DARS 871,Dry split peas — Specification, Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA792.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 DARS 864, Dry beans — Specification,Second Edition Cereals (HS code(s): 10); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA793.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 PCD 330: 2022, Essential oil of Cinnamon leaf – Specification , First edition Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. (HS code(s): 3302); Essential oils (ICS code(s): 71.100.60) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA794.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 PCD 329: 2022, Essential oil of Basil (methyl chavicol type) -Specification, First edition Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. (HS code(s): 3302); Essential oils (ICS code(s): 71.100.60) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA795.DOCX מזון
Tanzania 10/06/2022 PCD 326: 2022, Essential oil of clove-Specification, First edition Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. (HS code(s): 3302); Essential oils (ICS code(s): 71.100.60) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA796.DOCX מזון
Tanzania 13/06/2022 PCD 327: 2022, Essential oil of lemongrass- specification, First edition Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. (HS code(s): 3302); Essential oils (ICS code(s): 71.100.60) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA797.DOCX תרופות
Tanzania 13/06/2022 PCD 328: 2022, Essential oil of Eucalyptus citriodora -Specification, First edition Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. (HS code(s): 3302); Essential oils (ICS code(s): 71.100.60) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA798.DOCX תרופות
Thailand 08/06/2022 Draft Notification of the Ministry of Public Health Re: criteria and method for production, import, export, transit and possession to providing trade in services of hazardous substance for which the Food and Drug Administration is responsible, B.E. …. Hazardous Substances https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA666.DOCX תרופות
Trinidad and Tobago 08/06/2022 Electrical appliances – Compulsory requirements Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08. (HS code(s): 8509); Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor. (HS code(s): 8510); Domestic electrical appliances in general (ICS code(s): 97.030); Kitchen equipment (ICS code(s): 97.040); Laundry appliances (ICS code(s): 97.060); Cleaning appliances (ICS code(s): 97.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TTO133.DOCX חשמל
Türkiye 09/06/2022 Turkish Food Codex Regulation on Plants, Fungi, Algaes and Lichens That May Be Used in Foods, 2022 Plants, Fungi, Algae, Lichens and Their Preparations That May Be Used in Foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TUR198.DOCX מזון
Türkiye 09/06/2022 Turkish Food Codex Regulation on Novel Foods, 2020 Novel foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TUR199.DOCX מזון
Türkiye 23/06/2022 Turkish Food Codex Regulation on Food Additives Food additives https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TUR200.DOCX מזון
Uganda 22/06/2022 DUS 2269:2022, Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) ¾ Specifications for decking profiles and tiles, First edition Wood-polymer composites https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1606.DOCX בנייה
Uganda 22/06/2022 DUS 970-2 :2022, Agglomerated stone – Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops, Second edition Agglomerated stone https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1607.DOCX בנייה
Uganda 22/06/2022 The Weights and Measures (Water Meters) Rules, 2022 – For measuring or checking the flow or level of liquids (HS code(s): 902610); Measurement of fluid flow in general (ICS code(s): 17.120.01), Water meters, ancillary devices https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1611.DOCX בנייה
Uganda 23/06/2022 DUS DARS 1202: 2022, Preserved eggs-in-shell, First Edition – Others (HS code(s): 040790); Fish and fishery products (ICS code(s): 67.120.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1613.DOCX חקלאות
Uganda 23/06/2022 DUS DARS 1200: 2022 , Eggs-in-shell for processing, First Edition Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked. (HS code(s): 0407); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1614.DOCX חקלאות
Uganda 23/06/2022 DUS DARS 1203:2022, Hens egg products— Specification, First Edition – Other : (HS code(s): 04089); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20), Hen eggs products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1615.DOCX חקלאות
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1199: 2022, Edible eggs-in-shell — Specification and grading, First Edition Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked. (HS code(s): 0407); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1616.DOCX חקלאות
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1224: 2021, Chicken meat — Carcasses and parts, First Edition Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0207); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1622.DOCX חקלאות
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1218: 2022, Handling processing, quality evaluation and storage of poultry, First Edition – Of poultry of heading 01.05 : (HS code(s): 16023); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1626.DOCX חקלאות
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1217: 2022, Ante-mortem, post-mortem inspection and quality evaluation of poultry, First Edition – Of poultry of heading 01.05: (HS code(s): 16023); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1627.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1246: 2022, Bovine (veal) meat — Carcasses and cuts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. Meat of bovine animals, frozen. (HS code(s): 0202); Meat and meat products (ICS code(s): 67.120.10), Veal https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1628.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1248: 2022, Ovine (sheep) meat — Carcasses and cuts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0204); Meat and meat products (ICS code(s): 67.120.10), Ovine meat, Sheep meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1629.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1250: 2022, Rabbit meat — Carcasses and cuts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. – Of rabbits or hares (HS code(s): 020810); Meat and meat products (ICS code(s): 67.120.10), Rabbit meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1630.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1226: 2022, Duck meat — Carcasses and parts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. – Of ducks : (HS code(s): 02074); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1631.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1245: 2022, Bovine (beef) meat — Carcasses and cuts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. Meat of bovine animals, fresh or chilled. (HS code(s): 0201); Meat and meat products (ICS code(s): 67.120.10), Bovine meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1632.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1247: 2022, Caprine (goat) meat — Carcasses and cuts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. (HS code(s): 0204); Meat and meat products (ICS code(s): 67.120.10), Caprine meat, Goat meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1633.DOCX חקלאות
Uganda 28/06/2022 DUS DARS 1242: 2022, Goose meat — Carcasses and parts, First EditionNote: This Draft Uganda Standard was also notified to the SPS Committee. – Of geese : (HS code(s): 02075); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20), Goose meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1634.DOCX חקלאות
Uganda 21/06/2022 DUS 2600:2022, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper Alloys, First Edition Copper ores and concentrates. (HS code(s): 2603); Copper and copper alloys (ICS code(s): 77.120.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1605.DOCX כללי
Uganda 22/06/2022 DARS 864:2022, Dry beans — Specification, First Edition – – Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) (HS code(s): 071333); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1609.DOCX מזון
Uganda 22/06/2022 DUS 1659: 2022, Materials in contact with food — Requirements for packaging materials, second edition Plastics and articles thereof (HS code(s): 39); Packaging materials and accessories (ICS code(s): 55.040), Materials in contact with food. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1610.DOCX מזון
Uganda 22/06/2022 DUS DARS 867: 2022, Dry cowpeas — Specification, First Edition Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060), Cow peas https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1612.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1205: 2022, Egg powder — Specification, First Edition – Other : (HS code(s): 04089); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1617.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 871:2022, Dry split peas — Specification, First edition – Peas (Pisum sativum) (HS code(s): 071310); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1618.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 1216: 2022, Chicken essence — Specification, First Edition – Other (HS code(s): 210690); Poultry and eggs (ICS code(s): 67.120.20), Chicken essence https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1620.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 870: 2022, Lentils — Specification, First edition – Other (HS code(s): 071390); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1623.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 869: 2022, Dry whole peas — Specification, First Edition – Peas (Pisum sativum) (HS code(s): 071310); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1624.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS DARS 868:2022, Dry pigeon peas — Specification, First Edition – Pigeon peas (Cajanus cajan) (HS code(s): 071360); Cereals, pulses and derived products (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1625.DOCX מזון
Uganda 24/06/2022 DUS 2483: 2022, Standard Specification for Compressed Natural Gas (CNG) and Liquefied Natural Gas (LNG) Used as a Motor Vehicle Fuel, First Edition – – Natural gas (HS code(s): 271111); Natural gas (ICS code(s): 75.060), Compressed Natural Gas (CNG),  Liquefied Natural Gas (LNG) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1619.DOCX רכב
Uganda 24/06/2022 DUS 2485:2022, Standard Practice for Preservation of Waterborne Oil Samples, First edition Crude petroleum (ICS code(s): 75.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1621.DOCX רכב
Uganda 22/06/2022 DUS 1511:2022, Oxygen for medical use — Specification, Second edition – Oxygen (HS code(s): 280440); Medical sciences and health care facilities in general (ICS code(s): 11.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1608.DOCX תרופות
United Arab Emirates 03/06/2022 UAE Technical Regulation for The Non-automatic Weighing Instruments (NAWI) The Non-automatic Weighing Instruments https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE539.DOCX כללי
United Kingdom 23/06/2022 The Product Safety (Amendment) Regulations 2022. Products in scope can range from machinery goods and electronics devices to recreational craft, lifts, pressure equipment, and personal protective equipment among other product types covered by the European conformity marking (CE mark in most cases but also reversed epsilon). Such products are included within, but are not limited to, the following HS codes: 36, 39, 42, 63, 64, 65, 70, 73, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96. More detail on product coverage can be found in the relevant legislation outlined in annex A of the document accompanying this notification. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GBR49.DOCX כללי
United Kingdom 21/06/2022 The Road Vehicles and Non-Road Mobile Machinery (Type-Approval) (Amendment and Transitional Provisions) (EU Exit) Regulations 2022. Motor vehicles, trailers, two- and three-wheeled vehicles, quadricycles, agricultural and forestry vehicles, systems, components, technical units and engines for use in non-road mobile machinery. HS Chapter 40 – Rubber and articles thereof HS Chapter 84 – Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof HS Chapter 85 – Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles HS Chapter 87 – Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof HS Chapter 94 – Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; luminaires and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GBR48.DOCX רכב
United States of America 24/06/2022 Revisions and Confidentiality Determinations for Data Elements Under the Greenhouse Gas Reporting Rule Greenhouse Gas Reporting Rule; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Air quality (ICS code(s): 13.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1880.DOCX איכות הסביבה
United States of America 27/06/2022 Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances Chemical substances; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Production in the chemical industry (ICS code(s): 71.020); Products of the chemical industry (ICS code(s): 71.100) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1882.DOCX איכות הסביבה
United States of America 28/06/2022 Vehicle Sound Measurement Vehicle sound measurement; Quality (ICS code(s): 03.120); Noise with respect to human beings (ICS code(s): 13.140); Noise emitted by means of transport (ICS code(s): 17.140.30); Road vehicles in general (ICS code(s): 43.020); Road vehicle systems (ICS code(s): 43.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1884.DOCX איכות הסביבה
United States of America 28/06/2022 New Mailing Standards for the Separation of Hazardous Materials Mailing standards; hazardous materials; Postal services (ICS code(s): 03.240); Domestic safety (ICS code(s): 13.120); Protection against dangerous goods (ICS code(s): 13.300) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1886.DOCX איכות הסביבה
United States of America 14/06/2022 Renewable Fuel Standard (RFS) Program: Alternative RIN Retirement Schedule for Small Refineries Renewable fuel standard compliance; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Fuels (ICS code(s): 75.160) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1875.DOCX אנרגיה
United States of America 14/06/2022 Energy Conservation Program: Consumer Refrigeration and Miscellaneous Refrigeration Products Consumer refrigeration and miscellaneous refrigeration products; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Domestic refrigerating appliances (ICS code(s): 97.040.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1877.DOCX חשמל
United States of America 27/06/2022 Appliance and Equipment Energy and Water Energy  Appliance water and energy efficiency; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Domestic electrical appliances in general (ICS code(s): 97.030) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1883.DOCX חשמל
United States of America 28/06/2022 Disposable Bingo Card Packing Slip  Disposable bingo card; Equipment for entertainment (ICS code(s): 97.200) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1885.DOCX כללי
United States of America 14/06/2022 Proposal Regarding Labeling Wines Containing Added Distilled Spirits Wine; Alcoholic beverages (ICS code(s): 67.160.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1876.DOCX מזון
United States of America 20/06/2022 California and Imported Kiwifruit; Handling Regulations Kiwifruit; Fruits. Vegetables (ICS code(s): 67.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1879.DOCX מזון
United States of America 28/06/2022 Honey Packers and Importers Research, Promotion, Consumer
Education, and Industry Information Order; Continuance Referendum
Honey and honey products; Domestic safety (ICS code(s): 13.120); Sugar. Sugar products. Starch (ICS code(s): 67.180) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1888.DOCX מזון
United States of America 16/06/2022 Airplane Fuel Efficiency Certification> Airplane fuel efficiency; Quality (ICS code(s): 03.120); Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Fuels (ICS code(s): 75.160) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1878.DOCX רכב
United States of America 24/06/2022 Event Data Recorders Event data recorders; Car informatics. On board computer systems (ICS code(s): 43.040.15) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1881.DOCX רכב
United States of America 28/06/2022 National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI); Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Electric road vehicles (ICS code(s): 43.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1887.DOCX רכב
United States of America 07/06/2022 Unlicensed Operations in the Television Bands, Repurposed 600 MHz Band, 600 MHz Guard Bands and Duplex Gap, and Channel 37; Expanding the Economic and Innovation Opportunities of Spectrum Through Incentive Auctions; Unlicensed White Space Device Operations in the Television Bands; Unlicensed Operation in the TV Broadcast Bands Unlicensed Operation in the TV Broadcast Bands; Telecommunication systems (ICS code(s): 33.040); Radiocommunications (ICS code(s): 33.060); Mobile services (ICS code(s): 33.070); Audio, video and audiovisual engineering (ICS code(s): 33.160); Television and radio broadcasting (ICS code(s): 33.170); Equipment for entertainment (ICS code(s): 97.200) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1874.DOCX תקשורת
United States of America 29/06/2022 Nonprescription Drug Product With an Additional Condition for
Nonprescription Use
Nonprescription drug product
with an additional condition for nonprescription use (ACNU); Pharmaceutics (ICS code(s): 11.120); Domestic safety (ICS code(s): 13.120)
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1889.DOCX תרופות
Uruguay 24/06/2022 Proyecto de Decreto sobre Eficiencia Energética (Draft Decree on Energy Efficiency) (3 pages, in Spanish) Energy-consuming equipment, appliances and vehicles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY65.DOCX חשמל
Uruguay 24/06/2022 Modificación de la Resolución GMC N° 46/06 -“Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Disposiciones para Envases, Revestimientos, Utensilios, Tapas y Equipamientos Metálicos en Contacto con Alimentos” (Amendment to Common Market Group (GMC) Resolution No. 46/06 – MERCOSUR Technical Regulation on provisions for metallic packaging, linings, utensils, lids and equipment that come into contact with food) (6 pages, in Spanish) Packaging and equipment that come into contact with food https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY66.DOCX מזון
Viet Nam 02/06/2022 National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Non-electric milisecond delay Detonator MS Products of explosives: Non-electric millisecond delay Detonator MS https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM223.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Non-electric second delay Detonator LP Products of explosives (HS 3603.00.10): Non-electric second delay Detonator LP https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM224.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Detonating Cords Products of explosives (HS3603.00.90): Detonating Cords https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM225.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Non-electric Detonator (Lil Coil) Products of explosives (HS3603.00.10): Non-electric Detonator (Lil Coil) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM226.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 Draft National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Water Resistant ANFO explosives Products of explosives (HS 3602.00.00): Water Resistant ANFO explosives https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM227.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 Draft National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Bulk emulsion explosives Products of explosives: Bulk emulsion explosives (HS 3602.00.00) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM228.DOCX כללי
Viet Nam 02/06/2022 Draft National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Increase primer for industrial explosives Products of explosives – increase primer (HS 3602.00.00) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM229.DOCX כללי
Viet Nam 03/06/2022 Draft National technical regulation safety of industrial explosive materials – Trinitrotoluen explosives (TNT) Products of explosives – Trinitrotoluen explosive (HS 3602.00.00) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM230.DOCX כללי
Viet Nam 03/06/2022 Draft National technical regulation on safety of industrial explosive materials – Hexogen explosives Products of explosives – Hexogen explosives (HS 3602.00.00) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM231.DOCX כללי
Viet Nam 30/06/2022 National Technical Regulation on safety of Composite Liquefied Petroleum Gas Cylinder HS: 7311 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM233.DOCX ציוד לחץ
Viet Nam 28/06/2022 Draft National technical regulation on technical requirements and test methods for wheels of motorcycles and mopeds Wheels and rims for motorcycles and mopeds https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM232.DOCX רכב

צור קשר עם:

תמר קושר

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל