שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש מאי 2022. הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Distribution date Title Products covered Link to notification(EN) מיון 1
Botswana 19/05/2022 Steel door frames Elements of buildings (ICS code(s): 91.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA136.DOCX בנייה
Botswana 20/05/2022 Windows, casement doors and sidelights steel frames ICS  31.060.50 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA137.DOCX בנייה
Botswana 23/05/2022 Locks, latches, and associated furniture for wooden and pressed metal doors (Domestic type Doors and windows (ICS code(s): 91.060.50) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA138.DOCX בנייה
Botswana 24/05/2022 Bullet-resistant glazing materials Glass in building (ICS code(s): 81.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA139.DOCX בנייה
Botswana 24/05/2022 Burglar-resistant and vandal-resistant glazing materials Glass in building (ICS code(s): 81.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA140.DOCX בנייה
Botswana 24/05/2022 Glazing materials for buildings Glass in building (ICS code(s): 81.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA143.DOCX בנייה
Botswana 25/05/2022 Covered steel electrodes for the manual arc welding of carbon and carbon manganese steels Welding consumables (ICS code(s): 25.160.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA153.DOCX בנייה
Botswana 24/05/2022 High foam laundry detergent ICS 71.100.40 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA142.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Botswana 25/05/2022 Plastic Pill bag Films and sheets (ICS code(s): 83.140.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA148.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Botswana 25/05/2022 Animal feeding stuffs — Sheep and goat feeds Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA152.DOCX חקלאות
Botswana 25/05/2022 Animal feeding stuffs — Broiler breeder feeds Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA155.DOCX חקלאות
Botswana 24/05/2022 Cleaning chemicals for use in the food industry Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA141.DOCX מזון
Botswana 24/05/2022 Plastics material for food contact use Materials and articles in contact with foodstuffs (ICS code(s): 67.250) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA146.DOCX מזון
Botswana 25/05/2022 Jam, jellies and marmalade Fruits and derived products (ICS code(s): 67.080.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBT/BWA150.DOCX מזון
Botswana 25/05/2022 Bottled tomato sauce Vegetables and derived products (ICS code(s): 67.080.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA157.DOCX מזון
Botswana 25/05/2022 Road vehicles — Leaf springs Spring steels (ICS code(s): 77.140.25) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA154.DOCX רכב
Botswana 25/05/2022 Retro-reflectors (Reflex reflectors) for  use  on  road  vehicles Lighting, signalling and warning devices (ICS code(s): 43.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA156.DOCX רכב
Botswana 24/05/2022 Detergents/ disinfectants based on quartenary ammonium compounds Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA144.DOCX תרופות
Botswana 24/05/2022 Detergents/ disinfectant based on stabilized inorganic chlorine compounds Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA145.DOCX תרופות
Botswana 24/05/2022 Hand dish-washing and light duty detergent (liquid) Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA147.DOCX תרופות
Botswana 25/05/2022 Ammoniated liquid detergent cleaner Surface active agents (ICS code(s): 71.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA149.DOCX תרופות
Botswana 25/05/2022 Petroleum jelly – Medicament Medicaments (ICS code(s): 11.120.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BWA151.DOCX תרופות
Brazil 04/05/2022 Animal and vegetable fats and oils Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared (HS code(s): 151620); Animal and vegetable fats and oils (ICS code(s): 67.200.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1375.DOCX מזון
Brazil 25/05/2022 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter. (HS code(s): 0402); Milk and milk products (ICS code(s): 67.100) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1397.DOCX מזון
Brazil 25/05/2022 Cheese and curd Cheese and curd. (HS code(s): 0406); Cheese (ICS code(s): 67.100.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1398.DOCX מזון
Brazil 05/05/2022 Medicaments HS (3003-3004) – Medicaments https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1376.DOCX תרופות
Brazil 11/05/2022 Medicaments HS (3003-3004) – Medicaments https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1377.DOCX תרופות
Brazil 11/05/2022 Sanitizing products HS (3402) – Sanitizing products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1378.DOCX תרופות
Brazil 11/05/2022 Sanitizing products HS (3402) – Sanitizing products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1379.DOCX תרופות
Brazil 11/05/2022 Sanitizing products HS (3402) – Sanitizing products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1380.DOCX תרופות
Brazil 11/05/2022 Medicaments HS (3003-3004) – Medicaments https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1381.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1382.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1383.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Pharmaceutical goods Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter. (HS code(s): 3006) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1384.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Medicaments Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale. (HS code(s): 3003); Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale. (HS code(s): 3004) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1385.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Medicaments Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale. (HS code(s): 3003); Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale. (HS code(s): 3004) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1386.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 ethyl alcohol, as a product intended for surface cleaning, disinfection and antisepsis of the skin or substance. Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. (HS code(s): 2905) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1387.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1388.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Soap, organic surface-active agents Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster (HS code(s): 34) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1389.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1390.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Lubricating preparations Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. (HS code(s): 3403) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1391.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1392.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1393.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1394.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Pharmaceutical goods Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter. (HS code(s): 3006) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBT/NBRA1395.DOCX תרופות
Brazil 25/05/2022 Organic surface-active agents Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01. (HS code(s): 3402) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1396.DOCX תרופות
Canada 18/05/2022 Toxic substances Environmental protection (ICS Code: 13.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN673.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Canada 13/05/2022 Biocides Regulations Sterilization and disinfection (ICS: 11.080), Chemicals for industrial and domestic disinfection purposes (ICS: 71.100.35) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN672.DOCX חקלאות
Canada 09/05/2022 Radiocommunications Radiocommunications (ICS 33.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN671.DOCX תקשורת
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Compounded dog food – Dog or cat food, put up for retail sale (HS code(s): 230910); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI235.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Compounded cat food – Dog or cat food, put up for retail sale (HS code(s): 230910); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI236.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Hay as animal feed – Other (HS code(s): 121490); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI237.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Compounded rabbit feed – Other (HS code(s): 230990); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI238.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Hay as animal feed – Other (HS code(s): 121490); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI239.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Compounded horse feed – Other (HS code(s): 230990); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI240.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Poultry feed premix – Other (HS code(s): 230990); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI241.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 19/05/2022 Dairy cattle feed premix – Other (HS code(s): 230990); Animal feeding stuffs (ICS code(s): 65.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI242.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 25/05/2022 Cattle feedlot operations – – Other (HS code(s): 010229); Livestock buildings, installations and equipment (ICS code(s): 65.040.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI243.DOCX חקלאות
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 25/05/2022 Groundnut kernels for oil extraction Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken. (HS code(s): 1207); Oilseeds (ICS code(s): 67.200.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI244.DOCX מזון
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 25/05/2022 Peanut butter – Other (HS code(s): 151790); Oilseeds (ICS code(s): 67.200.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI245.DOCX מזון
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 25/05/2022 Raw, roasted and fried groundnuts Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken. (HS code(s): 1202); Oilseeds (ICS code(s): 67.200.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI246.DOCX מזון
Central Africa – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda 25/05/2022 Edible cottonseed oil – – Crude oil, whether or not gossypol has been removed (HS code(s): 151221); Animal and vegetable fats and oils (ICS code(s): 67.200.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI247.DOCX מזון
Chile 05/05/2022 Portable cooking appliances for household and similar purposes, with a rated voltage not exceeding 250 V Domestic appliances for normal environments: roasters, indoor barbecues, grills (raclette, radiant, rotary, contact), grills, portable ovens, bread makers, waffle irons, food dehydrators, popcorn makers, hotplates, toasted sandwich makers, induction woks and toasters https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL591.DOCX חשמל
Chile 12/05/2022 Battery chargers Battery chargers https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL593.DOCX חשמל
Chile 10/05/2022 Regulators with or without pressure gauge (manometer), to be connected to welded portable cylinders for LPG with manual valve Regulators with or without pressure gauge (manometer), to be connected to welded portable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) with manual valve https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL592.DOCX ציוד גז
China 18/05/2022 Medical electrical equipment – Near-infrared spectroscopy (NIRS) equipment Near infrared functional brain imaging device, near infrared spectral functional brain imaging system, quantitative brain function imaging device (HS code(s): 901820; 902750; 903149); (ICS code(s): 11.040.55) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1677.DOCX אמ”ר
China 18/05/2022 Self-rescuer For Coal Mine Self-rescuer for coal mine(including chemical  oxygen self-rescuer and compressed oxygen self-rescuer) (HS code(s): 9020); (ICS code(s): 13.100) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1678.DOCX כללי
China 18/05/2022 Coal Mining Cable Mobile flexible cable, power cable, control cable, communication cable and optical cable for coal mine (HS code(s): 85444; 854460; 854470); (ICS code(s): 29.060.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1679.DOCX כללי
China 18/05/2022 Coal Mine Compressed Air Self-rescue System Compressed Air Self-rescue Device (HS code(s): 9020); (ICS code(s): 13.340.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1680.DOCX כללי
Chinese Taipei 04/05/2022 Climate Change Response Act –  PFCs, HFCs, CFCs, HCFCs and motor cars Mixtures containing perfluorocarbons “PFCs” or hydrofluorocarbons “HFCs”, but not containing chlorofluorocarbons “CFCs” or hydrochlorofluorocarbons “HCFCs” (HS code(s): 382478); Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. station wagons and racing cars (excl. motor vehicles of heading 8702) (HS code(s): 8703); Motor vehicles for the transport of goods, incl. chassis with engine and cab (HS code(s): 8704) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM487.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Chinese Taipei 04/05/2022 Asbestos-Containing Products Asbestos-containing products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM488.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Chinese Taipei 31/05/2022 Digital still image video cameras and digital cameras Digital still image video cameras and digital cameras (HS 8525.80) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM490.DOCX חשמל
Chinese Taipei 24/05/2022 Valves for Liquefied Petroleum Gas Cylinders 848140, 848180Valves for liquefied petroleum gas cylinders https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM489.DOCX ציוד גז
Costa Rica 18/05/2022 Spices and condiments. Food additives Spices and condiments. Food additives (ICS 67.220) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/NCRI195.DOCX מזון
Denmark 05/05/2022 Wheat and meslin Wheat and meslin (HS code(s): 1001) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/DNK128.DOCX מזון
Denmark 18/05/2022 Publicly accessible infrastructure for fuels and alternative fuels Recharging points accessible to the public, recharging services (mobility services), and e-roaming platforms. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/DNK129.DOCX רכב
Ecuador 05/05/2022 Medicines The notified regulations are the draft “Substitute Sanitary Technical Regulations for the Substitute Regulations on Sanitary Registration for Medicines in General”, which will replace the “Substitute Regulations on Sanitary Registration for Medicines in General”, issued by Ministerial Decision No. 586. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ECU513.DOCX תרופות
Egypt 09/05/2022 Polished wired glass Glass in building (ICS code(s): 81.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY322.DOCX בנייה
Egypt 09/05/2022 Basic soda lime silicate glass products Glass in building (ICS code(s): 81.040.20); Glass and ceramics industries (Vocabularies) (ICS code(s): 01.040.81) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY323.DOCX בנייה
Egypt 09/05/2022 Wired patterned glass Glass in building (ICS code(s): 81.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY324.DOCX בנייה
Egypt 09/05/2022 None https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY321.DOCX כללי
Egypt 09/05/2022 Food consignments Food products in general (ICS code(s): 67.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY319.DOCX מזון
Egypt 09/05/2022 Foods Food products in general (ICS code(s): 67.040) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY320.DOCX מזון
European Union 02/05/2022 Formaldehyde and formaldehyde releasers  Articles where formaldehyde or formaldehyde releasing substances have been intentionally added in their production and that release formaldehyde into indoor air in concentrations higher than the limits established by the restriction. As well as road vehicles where formaldehyde or formaldehyde releasing substances have been intentionally added in their production, if the concentration of formaldehyde in the interior of those vehicles exceeds the limits established by the restriction https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU888.DOCX בנייה
European Union 05/05/2022 Active substance penflufen penflufen (pesticide active substance) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU890.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
European Union 25/05/2022 Waste Waste, as defined in Directive 2008/98/EC on waste.  https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU893.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
European Union 04/05/2022 Light passenger and commercial vehicles Motor Vehicles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU889.DOCX רכב
European Union 05/05/2022 Heavy duty vehicles using pure biodiesel Heavy Duty Vehicles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU891.DOCX רכב
European Union 18/05/2022 Lipid and magnesium requirements for total diet replacement for weight control Food https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU892.DOCX תרופות
Golf Contries – United Arab Emirates, Kingdom Of Bahrain, The State Of Kuwait, Oman, Qatar, Kingdom Of Saudi Arabia, Yemen 18/05/2022 Rice Kernel The general requirements for husked rice, milled rice, enriched and parboiled rice, all for direct human consumption, presented in packaged form or sold loose from the package directly to the consumer. It doesn’t apply to other products derived from rice or to glutinous rice. (ICS: : 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE532.DOCX מזון
Japan 16/05/2022 Radio equipment Wireless LAN (WLAN) System (2.4/5.2/5.3/5.6/6GHz band) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN738.DOCX תקשורת
Kenya 16/05/2022 Corrugated Sheet Steel Beams for Highway guardrails Metal structures (ICS code(s): 91.080.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1251.DOCX בנייה
Kenya 19/05/2022 Wastewater treatment Installations and equipment for waste disposal and treatment (ICS code(s): 13.030.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1254.DOCX חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה
Kenya 16/05/2022 Warehouse and warehousing for bagged storage of cereals and pulses Fruits. Vegetables (ICS code(s): 67.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1248.DOCX חקלאות
Kenya 16/05/2022 Sisal carpets Products of the textile industry (ICS code(s): 59.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1246.DOCX כללי
Kenya 16/05/2022 Polyester filament embroidery threads Textile fibres (ICS code(s): 59.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1247.DOCX כללי
Kenya 16/05/2022 Banana crisps Fruits. Vegetables (ICS code(s): 67.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1249.DOCX מזון
Kenya 16/05/2022 Potato starch Vegetables and derived products (ICS code(s): 67.080.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1250.DOCX מזון
Kenya 19/05/2022 Road Vehicles Road vehicles in general (ICS code(s): 43.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KEN1255.DOCX רכב
Korea, Republic of 13/05/2022 Low-voltage switchgear and controlgear Circuit-breakers with auto-reclosing including remote-reclosing functions https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1072.DOCX חשמל
Korea, Republic of 17/05/2022 Labeling and Advertising of Foods Foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1073.DOCX מזון
Korea, Republic of 09/05/2022 Electric Vehicle Conductive Charging System Electric vehicle conductive charging system https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1070.DOCX רכב
Korea, Republic of 09/05/2022 In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1071.DOCX רכב
Korea, Republic of 31/05/2022 Motor Vehicles and their Parts Motor Vehicles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1075.DOCX רכב
Korea, Republic of 18/05/2022 Herbal Pharmacopoeia Pharmaceuticals https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1074.DOCX תרופות
Korea, Republic of 31/05/2022 Quasi-drug Quasidrug https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1076.DOCX תרופות
Mexico 12/05/2022 Measuring instruments – System for measuring and dispensing petrol and other liquid fuels Measuring instruments – System for measuring and dispensing petrol and other liquid fuels with a maximum volumetric flow rate of 250 l/min https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MEX510.DOCX כללי
Mexico 13/05/2022 Systems for measuring and dispensing LPG Systems for measuring and dispensing liquefied petroleum gas (LPG) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MEX511.DOCX ציוד גז
New Zealand 10/05/2022 Hydrogen cyanamide This notification relates to the active ingredient hydrogen cyanamide (CAS No 420-04-2) and one hydrogen cyanamide-containing substance (marketed as six different commercial products).The HSNO approval numbers for the substances affected by the proposal are HSR002949 (hydrogen cyanamide) and HRC000001 (soluble concentrate containing 520-540 g/L hydrogen cyanamide).The CS Number is 420-04-2. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/NZL112.DOCX מזון
Oman 18/05/2022 Cosmetics-Henna paste adornment Henna paste and mixtures used to decorate hands, feet and other parts of the body. (ICS:71.100.70 )CHEMICAL TECHNOLOGY (ICS code(s): 71) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/OMN460.DOCX תרופות
Panama 12/05/2022 Fish meal 65.12 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PAN117.DOCX מזון
Peru 10/05/2022 Industrially processed foods Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo (Código(s) del SA: 11); – Algas: (Código(s) del SA: 12122); – – Los demás (Código(s) del SA: 121299); Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1504); Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1507); Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1508); Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1509); Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1512); Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1513); Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. (Código(s) del SA: 1515); Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo. (Código(s) del SA: 1516); Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. (Código(s) del SA: 1517); Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (Código(s) del SA: 16); Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). (Código(s) del SA: 1704); Pasta de cacao, incluso desgrasada. (Código(s) del SA: 1803); Manteca, grasa y aceite de cacao. (Código(s) del SA: 1804); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. (Código(s) del SA: 1805); Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. (Código(s) del SA: 1806); Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería (Código(s) del SA: 19); Preparaciones de hortalizas, frutos u otros frutos o demás partes de plantas (Código(s) del SA: 20); Preparaciones alimenticias diversas (Código(s) del SA: 21); Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (Código(s) del SA: 22); Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en «pellets». (Código(s) del SA: 2302); Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. (Código(s) del SA: 2501); Todos los productos alimenticios procesados industrialmente. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PER142.DOCX מזון
Peru 31/05/2022 Therapeutic use of cannabis and its derivatives National subheading – Description 1211.90.90.99 Cannabis seeds 1301.90.90.90 Cannabis resin 1302.19.91.00 Cannabis extract, tinctures and oil 1302.19.99.00 Cannabis extract, tinctures and oil 3004.90.29.00 Standardized mixture of tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) 2932.95.00.00 Tetrahydrocannabinol (THC) 2932.95.00.00 Semi-synthetic analogue (THC) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PER143.DOCX תרופות
Philippines 17/05/2022 Imported Wines with New Vintage FOOD TECHNOLOGY (ICS code(s): 67) – Wines; Pre-packaged food https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PHL288.DOCX מזון
Russian Federation 13/05/2022 Personal Protective Equipment Personal protective equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RUS132.DOCX בנייה
Russian Federation 04/05/2022 Medicines for human use Medicinal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RUS131.DOCX תרופות
Russian Federation 24/05/2022 Medicinal Products Medicinal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RUS133.DOCX תרופות
Rwanda 06/05/2022 Rectangular pressed steel tanks Iron and steel products (ICS code(s): 77.140) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA662.DOCX בנייה
Rwanda 06/05/2022 Steel refuse bins Iron and steel products (ICS code(s): 77.140) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA663.DOCX בנייה
Rwanda 06/05/2022 Vegetable seeds (ICS code(s): 67.060) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA664.DOCX חקלאות
Rwanda 06/05/2022 Electronic cane for people with visual impairment Electronic component assemblies (ICS code(s): 31.190) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA661.DOCX כללי
Saudi Arabia, Kingdom of 31/05/2022 Pressurized flushing devices for plumbing fixtures Sanitary installations (ICS code(s): 91.140.70) Including bidets, kitchen sinks, baths, waste chutes, etc. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1240.DOCX בנייה
Saudi Arabia, Kingdom of 09/05/2022 Electric vehicle conductive charging system Electric road vehicles (ICS code(s): 43.120) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1238.DOCX רכב
Slovenia 16/05/2022 Food products in general Food products in general (ICS code(s): 67.040) “selected quality” https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SVN117.DOCX מזון
Tajikistan 12/05/2022 Nicotine-containing products HS Code 24049200 https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TJK23.DOCX תרופות
Tanzania 09/05/2022 Cushion covers Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04. (HS code(s): 6304); Furniture (ICS code(s): 97.140) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA765.DOCX בנייה
Tanzania 09/05/2022 Floor Mats Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen. (HS code(s): 6302); Non-textile floor coverings (ICS code(s): 97.150) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA768.DOCX בנייה
Tanzania 09/05/2022 Agro textiles – Shade Nets made from Tape Yarns – Bed nets specified in Subheading Note 1 to this Chapter (HS code(s): 630420); Home textiles. Linen (ICS code(s): 97.160) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA772.DOCX חקלאות
Tanzania 09/05/2022 Agro textiles – Shade nets for agriculture and horticulture purposes – Shade Nets made from Mono filament yarns – Bed nets specified in Subheading Note 1 to this Chapter (HS code(s): 630420); Home textiles. Linen (ICS code(s): 97.160) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA774.DOCX חקלאות
Tanzania 04/05/2022 Black Lead Pencil Pencil leads, black or coloured (HS code(s): 960920); Drawing equipment (ICS code(s): 01.100.40) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA762.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Textiles – Travelling Bags – – With outer surface of leather or of composition leather (HS code(s): 420211); Raw skins, hides and pelts (ICS code(s): 59.140.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA763.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Polyvinyl Chloride (PVC) floor covering – Of polymers of vinyl chloride (HS code(s): 391810); Non-textile floor coverings (ICS code(s): 97.150) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA764.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Woven Table cloths Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs. (HS code(s): 5702); Home textiles. Linen (ICS code(s): 97.160) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA766.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Textiles – Travelling Bags Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper. (HS code(s): 4202); Raw skins, hides and pelts (ICS code(s): 59.140.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA769.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Textiles – Non-woven fabrics Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. (HS code(s): 5603); Textile fabrics (ICS code(s): 59.080.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA770.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Textiles – Woven High-Density Polyethylene/Polypropylene (HDPE/PP) Shopping bags Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper. (HS code(s): 4202); Other products of the textile industry (ICS code(s): 59.080.99) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA771.DOCX כללי
Tanzania 09/05/2022 Protective Textiles – Performance requirements for rainwear and all-purpose, water-repellent coat fabrics Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. (HS code(s): 5603); Textile fabrics (ICS code(s): 59.080.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA773.DOCX כללי
Tanzania 03/05/2022 Icing sugar Sugars in solid form, incl. invert sugar and chemically pure maltose, and sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose, not flavoured or coloured, artificial honey, whether or not mixed with natural honey and caramel (excl. cane or beet sugar, chemically pure sucrose, lactose, maple sugar, glucose, fructose, and syrups thereof) (HS code(s): 170290); Sugar and sugar products (ICS code(s): 67.180.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA751.DOCX מזון
Tanzania 03/05/2022 Brown sugar Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter, obtained without centrifugation, with sucrose content 69° to 93°, containing only natural anhedral microcrystals (see subheading note 2.) (HS code(s): 170113); Sugar and sugar products (ICS code(s): 67.180.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA752.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Visheti Prepackaged and prepared foods (ICS code(s): 67.230) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA753.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Sodium dichloroisocyanurate Chemicals for purification of water (ICS code(s): 71.100.80) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA754.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Fruit flavoured concentrates General methods of tests and analysis for food products (ICS code(s): 67.050) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA755.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Aluminium Sulfate Chemicals for purification of water (ICS code(s): 71.100.80) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA756.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Bamboo drinking straw Tableware and kitchenware, of wood other than bamboo (excl. interior fittings, ornaments, coopers’ products, tableware and kitchenware components of wood, brushes, brooms and hand sieves) (HS code(s): 441990); Materials and articles in contact with foodstuffs (ICS code(s): 67.250) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA757.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Frozen pizza Prepackaged and prepared foods (ICS code(s): 67.230) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA758.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Tambi snacks Prepackaged and prepared foods (ICS code(s): 67.230) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA759.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Concentrated flavoured drinks Waters, incl. mineral and aerated, with added sugar, sweetener or flavour, for direct consumption as a beverage (HS code(s): 220210); General methods of tests and analysis for food products (ICS code(s): 67.050) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA760.DOCX מזון
Tanzania 04/05/2022 Spiced honey Prepackaged and prepared foods (ICS code(s): 67.230) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA761.DOCX מזון
Tanzania 09/05/2022 Car Seat Covers Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04. (HS code(s): 6304); Furniture (ICS code(s): 97.140) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TZA767.DOCX רכב
Thailand 11/05/2022 Microwave ovens Microwave ovens, including combination microwave ovens (ICS 13.120, 97.040.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA665.DOCX חשמל
Turkey 09/05/2022 Halal Accreditation Agency Product and company certification. Conformity assessment (ICS code(s): 03.120.20) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TUR197.DOCX מזון
Uganda 31/05/2022 Building hardware – Mechanically operated locks and locking plates – Parts (HS code(s): 830160); Building accessories (ICS code(s): 91.190) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1602.DOCX בנייה
Uganda 05/05/2022 Textiles – Garments Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery [e.g., stockings for varicose veins] and footwear without applied soles, knitted or crocheted (excl. for babies) (HS code(s): 6115); Clothes (ICS code(s): 61.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1582.DOCX כללי
Uganda 05/05/2022 Textiles – Canvas Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books, the manufacture of boxes and articles of cardboard or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations (excl. plastic-coated textile fabrics) (HS code(s): 5901); Textile fabrics (ICS code(s): 59.080.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1583.DOCX כללי
Uganda 05/05/2022 Textiles – Regular socks and stockings Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery [e.g., stockings for varicose veins] and footwear without applied soles, knitted or crocheted (excl. for babies) (HS code(s): 6115); Clothes (ICS code(s): 61.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1584.DOCX כללי
Uganda 05/05/2022 Plastic carrier bags and flat bags Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. (HS code(s): 3926); Plastics (ICS code(s): 83.080) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1585.DOCX כללי
Uganda 05/05/2022 Copper Copper ores and concentrates (HS code(s): 2603); Copper products (ICS code(s): 77.150.30) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1586.DOCX כללי
Uganda 25/05/2022 Barkcloth – Other (HS code(s): 630790); Clothes (ICS code(s): 61.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1596.DOCX כללי
Uganda 05/05/2022 Mosquito repellents Insecticides, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (excl. goods of subheadings 3808.52 to 3808.69) (HS code(s): 380891); Insecticides (ICS code(s): 65.100.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1587.DOCX תרופות
Ukraine 31/05/2022 Production and supply of agricultural products  Organic products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UKR215.DOCX חקלאות
United Arab Emirates 11/05/2022 Energy‑Efficient for Electric Motors Rotating machinery in general (ICS code(s): 29.160.01) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE531.DOCX רכב
United States of America 24/05/2022 Medical Gases Quality (ICS code(s): 03.120); Anaesthetic, respiratory and reanimation (medical) equipment (ICS code(s): 11.040.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1870.DOCX אמ”ר
United States of America 18/05/2022 Steel Plants Electric Arc Furnaces https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1863.DOCX בנייה
United States of America 23/05/2022 Utah Fertilizer Rule Fertilizer https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1868.DOCX חקלאות
United States of America 23/05/2022 Confinement of Egg-Laying Hens Egg-Laying Hens https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1869.DOCX חקלאות
United States of America 09/05/2022 Gaming devices and equipment Gaming devices and equipmens https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1859.DOCX חשמל
United States of America 23/05/2022 Electrical  appliances Heating appliances https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1867.DOCX חשמל
United States of America 31/05/2022 Energy Labeling Energy labeling; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Ventilators. Fans. Air-conditioners (ICS code(s): 23.120); Domestic electrical appliances in general (ICS code(s): 97.030); Kitchen equipment (ICS code(s): 97.040); Laundry appliances (ICS code(s): 97.060); Cleaning appliances (ICS code(s): 97.080); Domestic, commercial and industrial heating appliances (ICS code(s): 97.100); Equipment for entertainment (ICS code(s): 97.200) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1873.DOCX חשמל
United States of America 18/05/2022 Oil and Gas and Sulfur Operations in the Outer Continental high pressure high temperature (HPHT) High pressure high temperature (HPHT) environments https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1862.DOCX כללי
United States of America 31/05/2022 Wine and Distilled Spirits Wine and distilled spirits containers; Alcoholic beverages (ICS code(s): 67.160.10) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1872.DOCX מזון
United States of America 20/05/2022 Play Yard Mattresses Play yards and play yard mattresses https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1866.DOCX ציוד לילדים
United States of America 09/05/2022 Advanced Clean Cars II Regulations  Vehicle Emissions https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1860.DOCX רכב
United States of America 19/05/2022 Automobile and Light Duty Truck Surface Coating Operations Surface coating operations https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1864.DOCX רכב
United States of America 25/05/2022 Portable Fuel Container Safety Portable fuel containers; Fire protection (ICS code(s): 13.220.20); Protection against excessive pressure (ICS code(s): 13.240); Protection against dangerous goods (ICS code(s): 13.300); Fluid storage devices (ICS code(s): 23.020) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1871.DOCX רכב
United States of America 16/05/2022 Receiver performance; Mobile services Receiver performance https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1861.DOCX תקשורת
United States of America 20/05/2022 Interoperable Video Conferencing Service Interoperable video conferencing service https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1865.DOCX תקשורת
United States of America 05/05/2022 Tobacco products  with menthol Menthol cigarettes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1857.DOCX תרופות
United States of America 05/05/2022 Flavors in Cigars Cigars https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1858.DOCX תרופות
Uruguay 03/05/2022 Milk and milk products Milk and milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY63.DOCX מזון
Uruguay 03/05/2022 Lactose-free, low-lactose and reduced-lactose foods Lactose-free, low-lactose and reduced-lactose foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY64.DOCX מזון
Uruguay 03/05/2022 Hypochlorite-based household sanitary products Hypochlorite-based household sanitary products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY62.DOCX תרופות
Viet Nam 05/05/2022 Radio Equipment – Cordless telephone equipment (HS code: 8517.11.00); https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM220.DOCX תקשורת
– 27 MHz civil band angle modulation radio equipment (HS code: 8517.12.00);
– Single-side and/or duplex amplitude-modulated radio equipment in the civil band 27 MHz (HS code: 8517.61.00; 8517.12.00; 8517.62.59);
– Equipment for low-speed data transmission in the 5.8 GHz frequency band applied in the field of transportation (HS code: 8517.62.59);
– C band VSAT equipment (HS code: 8517.62.59);
– Ku band VSAT equipment (HS code: 8517.62.59);
– Terrestrial mobile terminal station of the global system of non-geostationary satellite mobile communications in the band 1 GHz – 3 GHz (HS code: 8517.62.59);
– Landing angle indicator in aeronautical radio navigation systems (HS code: 8526.91.10);
– Radio transmitters, receivers and transmitters specialized for positioning and remote measurement (except equipment used offshore for the oil and gas industry) (HS code: 8517.62.59, 8517.62.69);
– Radio navigation equipment (HS code: 8526.91.10, 8526.91.90);
– Fifth generation (5G) mobile communication terminal (HS code: 8517.12.00, 8517.62.59);
– Fifth generation (5G) mobile communication base station equipment (HS code: 8517.61.00);
– Fifth generation (5G0 mobile communication repeater (HS code: 8517.62.59);
– Low power wide area network (LPWAN) radio equipment (HS code: 8517.61.00; 8517.62.21; 8517.62.59; 8517.62.69; 8517.62.99; 8517.69.00; 9015.10.90; 9026.80.20);
– Radar equipment (except for radar equipment used for ships and radars of short range radio transmitters, transceivers) (HS code: 8526.10.10, 8526.10.90);
– Microwave device (HS code: 8517.62.59);
– Terrestrial mobile radio equipment with integral antenna for analog voice (HS code: 8517.12.00);
– Terrestrial mobile radio equipment with removable antenna for data (and voice) transmission (HS code: 8517.61.00, 8517.12.00);
– Terrestrial mobile radio equipment with removable antenna for analog voice (HS code: 8517.12.00).
Viet Nam 05/05/2022 IoT User Equipment NB IoT User Equipment (HS code: 8517.12.00) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM221.DOCX תקשורת
Viet Nam 05/05/2022 Telecommunication and information terminal equipment – Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment (HS code: 8517.11.00): https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM222.DOCX תקשורת
– Desktop computer (HS code: 8471.41.10);
– Set Top Box for digital cable television (HS code: 8528.71.11; 8528.71.19; 8528.71.91; 8528.71.99);
– Set top box for IPTV television (HS code: 8528.71.11; 8528.71.19; 8528.71.91; 8528.71.99);
– DVB-T2 television (iDTV) (HS code: 8528.72.92; 8528.72.99);
– Amplifier in Cable television distribution systems) (HS code: 8517.62.49);
– Cordless telephone equipment (HS code: 8517.11.00).

צור קשר עם:

תמר קושר

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל