שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן!

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף.

מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת. ב

דרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש מרץ 2022.

הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Distribution date Products covered Link to notification(EN) מיון
Brazil 15/03/2022 Medical Devices https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1310.DOCX אמ”ר
Brazil 15/03/2022 Medical devices https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1311.DOCX אמ”ר
Philippines 31/03/2022 Medical equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PHL283.DOCX אמ”ר
Thailand 31/03/2022 Ultraviolet Radiation in the C Range of Wavelengths (Ultraviolet C or UV-C) Goods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA660.DOCX אמ”ר
Georgia 11/03/2022 Technical building aspects https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GEO115.DOCX בנייה
Malawi 17/03/2022 Ceramic tiles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI56.DOCX בנייה
Malawi 17/03/2022 Plastics piping systems https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI59.DOCX בנייה
Malawi 17/03/2022 PE pipes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI60.DOCX בנייה
Malawi 17/03/2022 PE fittings https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI61.DOCX בנייה
Malawi 17/03/2022 PE pipes, fittings, their joints and to joints with components of PE and other material https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI62.DOCX בנייה
Russian Federation 15/03/2022 Cements https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RUS128.DOCX בנייה
Rwanda 10/03/2022 Sanitary installations https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA626.DOCX בנייה
Rwanda 10/03/2022 Mineral materials and products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA627.DOCX בנייה
Rwanda 10/03/2022 Concrete and concrete products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA635.DOCX בנייה
Thailand 09/03/2022 Hot-dip 55% aluminium/zinc-coated flat steel https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA657.DOCX בנייה
Thailand 31/03/2022 Hot-Dip Zinc-Coated Cold Reduced Flat Steel https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA661.DOCX בנייה
Chinese Taipei 01/03/2022 Cements https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM485.DOCX בנייה
Chinese Taipei 30/03/2022 Fire-retardant Construction Materials- Fire-retardant hard fiberboards https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/TPKM486.DOCX בנייה
Uganda 28/03/2022 Wire of iron or non-alloy steel https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1570.DOCX בנייה
Uganda 29/03/2022 Iron or steel wool and  products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1571.DOCX בנייה
Bahrain, Kingdom of 30/03/2022 Single-use plastic bags https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BHR621.DOCX חומ”ס ואיה”ס
China 29/03/2022 High-risk special products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1662.DOCX חומ”ס ואיה”ס
Japan 08/03/2022 Substances with probable effects on the central nervous system https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN730.DOCX חומ”ס ואיה”ס
Rwanda 10/03/2022 Recycling https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA629.DOCX חומ”ס ואיה”ס
Thailand 31/03/2022 Hazardous Substances https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA659.DOCX חומ”ס ואיה”ס
Australia 15/03/2022 Organic products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/AUS139.DOCX חקלאות
Canada 10/03/2022 Veterinary drugs https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN667.DOCX חקלאות
European Union 07/03/2022 Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU877.DOCX חקלאות
European Union 11/03/2022 Biocidal products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU881.DOCX חקלאות
Thailand 03/03/2022 Adjuvant products and soil conditioner production https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA656.DOCX חקלאות
Chile 17/03/2022 Cells and electrical and electronic equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL590.DOCX חשמל
United Kingdom 16/03/2022 Electrical and electronic equipment (EEE) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/GBR46.DOCX חשמל
United States of America 02/03/2022 Variable refrigerant flow (VRF) multi-split air conditioners and VRF multi-split system heat pumps https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1841.DOCX חשמל
United States of America 07/03/2022 Commercial and industrial fans and blowers https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1842.DOCX חשמל
United States of America 08/03/2022 Computer room air conditioners (CRACs) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1843.DOCX חשמל
United States of America 31/03/2022 Commercial heating and air-conditioning equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1846.DOCX חשמל
Egypt 14/03/2022 Equipment for children https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY316.DOCX ילדים
Egypt 14/03/2022 Equipment for children https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY317.DOCX ילדים
Denmark 03/03/2022 Bombs, grenades, torpedos, mines, missiles, cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, incl. buckshot, shot and cartridge wads https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/DNK127.DOCX כללי
France 03/03/2022 Packaging https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/FRA223.DOCX כללי
Korea, Republic of 17/03/2022 Remanufactured products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1064.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Clothes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA628.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Clothes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA630.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Clothes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA631.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Clothes https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA632.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Home textiles. Linen https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA633.DOCX כללי
Rwanda 10/03/2022 Home textiles. Linen https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA634.DOCX כללי
United States of America 18/03/2022 Equipment authorization https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1844.DOCX כללי
Viet Nam 07/03/2022 Products and goods with unsafe capability https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/VNM218.DOCX כללי
Chile 10/03/2022 Spices, condiments and sauces. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHL589.DOCX מזון
European Union 11/03/2022 Olive oil https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU879.DOCX מזון
European Union 11/03/2022 Olive oil https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU880.DOCX מזון
Japan 10/03/2022 Sake https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN731.DOCX מזון
Japan 15/03/2022 Organic alcoholic beverages https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN732.DOCX מזון
Korea, Republic of 31/03/2022 Food https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1065.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Meat https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI57.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Cassava-wheat composite flour. https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI58.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Groundnuts https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI63.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Raw macadamia kernels https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI64.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Soybeans https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI65.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Soybeans flour https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI66.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Soy protein products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI67.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Soya protein products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI68.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Macadamia https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI69.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Honey https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI70.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Wheat flour https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI71.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Bread https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI72.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Baking powder https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI73.DOCX מזון
Malawi 17/03/2022 Wheat and sweet potato blended flour https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI74.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Groundnuts https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI75.DOCX מזון
Malawi 18/03/2022 Peanuts https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/MWI76.DOCX מזון
Rwanda 10/03/2022 Fortified sugar https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI213.DOCX מזון
Rwanda 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA636.DOCX מזון
Rwanda 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA637.DOCX מזון
Rwanda 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA638.DOCX מזון
Saudi Arabia, Kingdom of 10/03/2022 Food products in general https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1230.DOCX מזון
Singapore 15/03/2022 Food https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN21/SGP64.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Sorghum grains https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1564.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Milled rice https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1565.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Rough rice, paddy rice https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1566.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Maize grains (Corn) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1567.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Pearl millet grains https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1568.DOCX מזון
Uganda 15/03/2022 Milled maize, milled corn https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/UGA1569.DOCX מזון
United Arab Emirates 17/03/2022 Food products in general https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ARE524.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Food products in general https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI214.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI215.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI216.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI217.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI218.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI219.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI220.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI221.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI222.DOCX מזון
Burundi 10/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI223.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Milk and processed milk products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI224.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Sugar and sugar products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI225.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Food products in general https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI226.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI227.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI228.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI229.DOCX מזון
Burundi 11/03/2022 Prepackaged and prepared foods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BDI230.DOCX מזון
China 08/03/2022 Automobiles https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CHN1661.DOCX רכב
European Union 10/03/2022 Passenger cars and vans (motor vehicles of categories M and N). https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU878.DOCX רכב
European Union 15/03/2022 Passenger cars and vans (motor vehicles of categories M and N) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU882.DOCX רכב
European Union 17/03/2022 Heavy-duty vehicles; transport CO2 emissions https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EU883.DOCX רכב
Saudi Arabia, Kingdom of 14/03/2022 Road vehicles in general https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1231.DOCX רכב
Saudi Arabia, Kingdom of 15/03/2022 Trucks and trailers https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/SAU1232.DOCX רכב
Uruguay 17/03/2022 Vehicles and others https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY60.DOCX רכב
Uruguay 17/03/2022 Transport motor vehicles with a total gross weight above 3,500 kg https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/URY61.DOCX רכב
Canada 10/03/2022 Radiocommunications https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN666.DOCX תקשורת
India 17/03/2022 Telecommunication Systems https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/IND229.DOCX תקשורת
Thailand 31/03/2022 Digital Terrestrial Television Receiver https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/THA662.DOCX תקשורת
United States of America 31/03/2022 Electronic chart and navigational equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/USA1845.DOCX תקשורת
Australia 02/03/2022 Biologicals therapeutic goods https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/AUS138.DOCX תרופות
Brazil 15/03/2022 Active Pharmaceutical Ingredients (HS 3006) https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/BRA1312.DOCX תרופות
Canada 07/03/2022 Drugs and Medical Devices https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/CAN665.DOCX תרופות
Ecuador 17/03/2022 Medicines for human use and consumption https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/ECU512.DOCX תרופות
Egypt 17/03/2022 Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/EGY318.DOCX תרופות
Japan 02/03/2022 Pharmaceuticals https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN728.DOCX תרופות
Japan 07/03/2022 Biological products in vaccines https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/JPN729.DOCX תרופות
Korea, Republic of 10/03/2022 Pharmaceuticals https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1062.DOCX תרופות
Korea, Republic of 15/03/2022 Pharmaceuticals https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/KOR1063.DOCX תרופות
Philippines 17/03/2022 Pharmaceutical Products https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/PHL282.DOCX תרופות
Rwanda 10/03/2022 Cosmetics. Toiletries https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN22/RWA639.DOCX תרופות

 

צור קשר עם:

תמר קושר

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל