רנסנס תעשייתי באירופה

אסטרטגיית אירופה 2רנסנס תעשיייתי תמונה לבלוג020 (EUROPE 2020) הושקה במרץ 2010 כאסטרטגיה של האיחוד האירופי לעשר שנים, לפיתוח חברתי וכלכלי, לקידום צמיחה חכמה, כוללת ובת קיימא. האסטרטגיה מתמודדת גם עם השלכות המשבר הפיננסי, שהכה בעולם ב-2008 וגם משרתת מטרות לטווח רחוק.

המטרה הינה להשיג כלכלה אירופאית תחרותית מבוססת ידע תוך שמירה על מודל כלכלת השוק החברתי של האיחוד ושיפור יעילות ניצול המשאבים. האסטרטגיה נתפסת כשותפות בין האיחוד האירופי והמדינות החברות, המונעת ע”י קידום צמיחה ויצירת מקומות עבודה.

האסטרטגיה קבעה יעדים, המסמלים היכן רוצה האיחוד להיות בשנת 2020 והוצבו כמה מטרות, כגון צמצום האבטלה, אחוז תמ”ג, שיושקע במחקר ופיתוח, אחוזי עוני, השכלה וכדומה.

על מנת להשיג מטרות אלו, קבעה הנציבות 7 יוזמות דגל (flagship initiatives) בתחומים שונים, אשר מטרותיהן הינן לסייע להגיע למטרות האסטרטגיה. אחת מיוזמות הדגל הינה יוזמת מדיניות תעשייתית לתקופת הגלובליזציה, (‘An industrial policy for the globalization era’), שמטרתה לשפר את הסביבה העסקית, בעיקר עבור עסקים קטנים ובינוניים ולתמוך בפיתוח בסיס תעשייתי חזק, שיוכל להתחרות בזירה הגלובלית.

ב- 2013 נשיא הנציבות דאז, מנואל בארוסו, הבטיח, כי הנציבות תגיש הצעות נוספות למדיניות תעשייתית, שתתאים למאה ה-21 ובתחילת 2014 אימצה הנציבות האירופית מסמך על מדיניות תעשייתית: חתירה לרנסנס תעשייתי אירופי. מדיניות התעשייתיות הינה חלק מאסטרטגיית Europe 2020 ומטרתה לשכלל ולחדד את יוזמת הדגל למדיניות התעשייה האירופית.

המסמך פורס את העדיפויות והמטרות למדיניות תעשייתית, סוקר את הפעולות שננקטו ומציע פעולות חדשות לפעולה לזירוז השגת המטרות, תוך התמקדות בשיפור התחרותיות של התעשייה האירופית.

המסמך מפרט צעדים קונקרטיים, אשר יש לנקוט בהם על מנת לשפר את היישום של המטרות שהוגדרו:

  • הנציבות האירופית קראה למועצה ולפרלמנט האירופי לאמץ את ההצעות השונות, שהגישה בנוגע לאנרגיה, תחבורה, חלל ורשתות תקשורת דיגיטליות וליישם ולאכוף את החוקים, הנדרשים להשלמת השוק האירופי פנימי;
  • קריאה לחתור למודרניזציה של התעשייה ע”י השקעה בחדשנות, ייעול משאבים, טכנולוגיות חדשות וגישה למימון;
  • קידום אירופה “ידידותית לעסקים” ע”י אימוץ צעדים לפישוט המסגרת הרגולטורית ושיפור הניהול האדמיניסטרטיבי ברמת האיחוד האירופי, המדינות החברות וברמות האזוריות;
  • עבור קידום חברות קטנות ובינוניות ישנן כמה פעולות מוצעות, כגון עדכון ה- Small Business Act, אשר אומץ ב-2008 וע”י חיזוק תוכנית הפעולה לחדשנות: Entrepreneurship Action Plan; 
  • פישוט הגישה לשווקים של מדינות שלישיות ע”י הרמוניזציה של סטנדרטים בינ”ל, פתיחת סקטור הרכש ציבורי, הגנה על פטנטים וניהול דיפלומטיה כלכלית;
  • הנציבות תציע גישה מקיפה לשינוי והסבת תעשיות לתעשיות מתמחות- Smart Specialization.

כמו כן, צוינה במסמך המטרה של האיחוד האירופי להגיע בשנת 2020 למצב, בו תרומת התעשייה לתמ”ג האירופי תעמוד על 20%.   

החשיבות הכלכלית של התעשייה באירופה הינה עצומה, כאשר 80% מהייצוא של האיחוד נובע מהתעשייה, אחת מכל ארבע משרות בסקטור הפרטי הינה בתעשייה וכל משרה אחת בתעשייה יוצרת בין 0.5-2 משרות נוספות בסקטורים אחרים.

באופן כללי, תעשיית האיחוד האירופי הוכיחה את עמידותה בפני המשבר הכלכלי, אך עדיין ספגה פגיעות קשות, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים.

הנציבות האירופית מאמינה, כי בסיס תעשייתי חזק הינו רכיב הכרחי ומרכזי להתאוששות הכלכלית של אירופה ולהגברת התחרויות בזירה הגלובלית. 

צור קשר עם:

גל מור

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל