קלינטק כמנוע לפיתוח אזור הנגב

ביוני 2012 הושק על-ידי מזכ”ל ה-OECD, אנחל גוריה ושר התמ”ת שלום שמחון דו”ח הסוקר את הפוטנציאל להקמת אשכול פעילויות בתחום הקלינטק באזור הנגב של מדינת ישראל כמנוע לפיתוח הכלכלה והתעסוקה המקומיים.

הדו”ח הינו תוצר של עבודה מאומצת במשותף של הועדה לפיתוח אזורי כלכלי ותעסוקתי (Local Economic and Employment Development, LEED) של ה-OECD, עם המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ”ת הישראלי.
הדו”ח שממליץ על הקמה וחיזוק אשכול קלינטק בנגב, יוכל לאפשר לממשלת ישראל לעמוד בשני אתגרים קריטיים: קידום אסטרטגיה ל”צמיחה ירוקה” שתייצר גידול במספר מקומות העבודה וההכנסה, אסטרטגיה העולה בקנה אחד עם השימוש בר- הקיימא במשאבים טבעיים; וכן יישום מחויבויות אסטרטגיות של מדינת ישראל לפיתוח אזורי באזור פריפריה המבוסס על ניצול ושיפור הנכסים הקיימים.
מקור: OECD
ממצאים עיקריים
המסקנה העיקרית של הדו”ח היא כי קיים פוטנציאל רב לפיתוח פעילות בתחום הקלינטק בנגב, וזאת כחלק מאשכול ישראלי רחב יותר בתחום הקלינטק. פוטנציאל זה מתבסס על נוכחותם של כחמישים חברות קלינטק, חממות טכנולוגיות, מחלקות מחקר אוניברסיטאיות ומרכזי מחקר עצמאיים המייצגים כשליש מנפח המחקר הישראלי בתחום הקלינטק, מאגר עובדים בעלי הכשרה גבוהה ונמוכה יחד עם תעשייה כימית מקומית, בנייתם המתוכננת של בסיס צה”ל באזור ושיפורים מתוכננים בתחום הדיור והתשתיות באזור.
התקדמות בתחום זה מחייבת פעולות בשלושה תחומים מרכזיים:
  • עסקים- לסייע לחברות לאתר הזדמנויות מקומיות, לחבר יחדיו גורמים מקומיים ולרתום לטובתם את רצונו של הציבור לרכוש טכנולוגיות וציוד ירוקים.
מחקר- לחזק פעילויות מחקר קיימות על-ידי השקעות אשר מתמקדות במרכזים לקידום מצוינות במחקר יחד עם חיבור טוב יותר של פעילויות קיימות באמצעות יצירת תכניות מחקר בינתחומית בנושא הקלינטק באוניברסיטת בן גוריון, תוך בניית קשרים עם מרכזי מחקר וטכנולוגיה אחרים.
  • הון אנושי- אשכולות קלינטק מונעים על-ידי כוח עבודה מיומן בתחומי המחקר וההנדסה ולעתים קרובות האילוצים הקשורים לזמינותו של כוח עבודה מסוג זה. הפתרון לכך הוא עידוד הניוד של כוח עבודה משכיל על-ידי יוזמות שונות. יחד עם זאת , באזור הנגב ישנו ריכוז גבוה של עובדים בעלי כישורים נמוכים החיים באזורים אשר מבוקשים על-ידי תעשיית הקלינטק (ראה גרף). עבור אוכלוסייה זו יש לפתח תכניות הכשרה מתקדמות אשר יקנו לעובדים הכשרה בבנייה ירוקה ויעילות אנרגטית.
ששת גורמי הליבה באסטרטגיית אשכול
לשם השגת כל המטרות שהוזכרו לעיל, יש להחיל על תחום הקלינטק האזורי אסטרטגיה בעלת שישה מרכיבים הכוללים:
  • מרכזי מצוינות ותוכניות בין תחומיות בתחום הקלינטק
פיתוח מוצלח של קלינטק באזור הנגב תלוי בניצול מרכזי מחקר וטכנולוגיה ,הקיימים באזור כבר היום, כמוקדי ידע לאומי ובינלאומי, מקורות למסחור ומחקר ומקורות הכשרה וכוח עבודה מיומן. דבר זה תלוי בהתפתחות וצמיחה של מרכזי מחקר עיקריים באמצעות השקעות ממוקדות ביכולות המחקר שלהם כמו גם בקישורם באמצעות תכנית בין תחומית לקלינטק.
  • מרכז אימות לטכנולוגיות קלינטק
הנישה הייחודית של הנגב בקלינטק היא במחקר, פיתוח, אתר הדגמה וניסוי אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות ניהול מים. על-מנת לחזק תחום התמחות זה, יש להקים מרכז לאימות טכנולוגיות קלינטק אשק יספק ניסויים ואימות ליציבות טכנולוגיה מסוימת, הן עבור חברות וחוקרים מקומיים והן עבור גופים בינלאומיים.
  • שיתוף פעולה בפרויקטים חדשניים
חדשנות בקלינטק מתאפיינת בשילוב של ידע מתעשיות ופעילויות שונות ויוצרת הזדמנויות למוצרים חדשים. המפתח לצמיחת תת האשכול של קלינטק בנגב יהיה ניצול הפוטנציאל הטמון ב”מגוון מקושר” לפרויקטים חדשניים רוחביים הן בתת האשכול של הנגב והן בתת אשכולות אחרים של קלינטק באזורים גאוגרפיים ואשכולות אחרים במגזרים קשורים.
  • אסטרטגיה ירוקה לנגב על-בסיס רכש ציבורי ירוק וקביעת תקנות
עליית הדרישה לאנרגיה מתחדשת וחיסכון במים על-ידי רכש ציבורי ויישום תקנות סביבתיות עשויה להיות אחד מן התמריצים החשובים ביותר לפיתוח הקלינטק בנגב. בדומה למקרים אחרים בתחום זה ברחבי העולם, תקנות תובעניות ויוזמות רכש ציבורי צפויות לעורר חדשנות, להגדיל את מספר החברות המקומיות ויכולות הייצור שלהן וכמו-כן להגדיל את בסיס ההון האנושי האזורי העוסק בקלינטק. שני תחומי ההזדמנויות העיקריים בנגב הם שימוש ברכש צבאי ופרויקטים של בניה ירוקה ויעילות אקולוגית.
  • הפיכת אילת לעיר המודל הירוקה של ישראל
הפיכת אילת לעיר ירוקה, לא זו בלבד שתגרום לעמידה ביעדים סביבתיים מידיים, אלא גם תספק מקור דרישה לפרויקטים של מחקר יישומי אשר יוביל לחידושים שיווקיים בין הכוחות הפועלים באשכול הקלינטק בנגב ותאפשר אספקת הזדמנויות הכשרה והתעסוקה לפועלים לא מקצועיים ומעוטי יכולות בנגב, לרבות האוכלוסייה הבדואית. אחד מן הגורמים העיקריים למימוש פרויקט הפיכת אילת לעיר ירוקה יהיה תמיכה בהתאמת המלונות המקומיים לחיסכון באנרגיה באמצעות הלוואות ממשלתיות וסובסידיות לכיסוי ההוצאות הראשוניות, כאשר החיסכון העתידי באנרגיה צפוי לכסות את פירעון ההלוואה.
  • חברת ניהול אשכול אזורי
יש להקים חברת ניהול אשכול אזורי לקלינטק, לסיוע בבניית אסטרטגיה לאשכול בשיתוף הכוחות הפועלים במחקר, בתעשייה ובממשל ולתיאום בין גופי האשכול. החברה יכולה להיות חברה ציבורית או ארגון ללא מטרות רווח ויוטלו עליה מטלות כגון: מיפוי רכיבי האשכול באזור ובמדינה, סיוע בהשגת הסכמה לגבי מדיניות אשכול קלינטק לאזור ולמדינת ישראל, תיווך במיזמים משותפים של העברת ידע וחדשנות בין התעשייה ומחקר, קידום פיתוח ההון האנושי והחלת תמריצים לניוד הון אנושי לאזור וממנו, התחייבות לשירותים פיננסיים מתאימים למשקיעים במדינה ומחוצה לה לצורך פרויקטים מקומיים למחקר, מסחור וחדשנות ועוד.
לסיכום, כמו בדוגמאות רבות באשכולות הקלינקט במדינות אחרות בעולם, יש צורך להחיל על תעשיית הקלינטק בנגב גורמים כגון מרכזי מצוינות, מימון לחברות הזנק, פרויקטים משותפים לחדשנות ופיתוח ערים אקולוגיות על מנת לגרום לצמיחה כלכלית באזור הנגב.

צור קשר עם:

gilcaspii

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל