למרות שכרגע מדובר באופן ספציפי על חומרי הדברה ו- biocidal לא ברור מה תהיה ההשלכה על חומרים אחרים המכילים מעכבים אנדוקריניים והקריטריונים, העלולים "לגלוש" לסקטורים אחרים ובסופו של דבר להיכלל בנספח XIV של REACH כחומרים המהווים דאגה גבוהה מאוד (SVHCs). כתוצאה מכך, חברות יהיו צריכות לצפות לעלויות דומות כמו לטיפול באישורים לחומרי SVHCs אחרים. בנוסף לכך, זמן קביעת תהליך האישור, ולאחר החלתו זמן הטיפול בפניות אינדיבידואליות, יעלו לחברות בזמן יקר.

יישום רגולציית ה-CLP עבור מוצרי הדברה לצמחים: נציגת משרד הבריאות האירופית DG SANTE ביקשה לפתוח דיון עם המדינות החברות  לגבי "התנגשות" הצפויה לאחר שחקיקת ה-CLP תכנס לתוקפה עבור תערובות ביוני 2015, עם רגולציות אחרות התקפות עבור חומרי הדברה וסימונם. עושה רושם, שהנציבות עצמה איננה יודעת בדיוק כיצד לגשר על המצב ,שעומד להיווצר והנושא אמור לעלות על סדר היום בפגישת הקרקל הבאה.

ייצוא חומרי הדברה מישראל לאיחוד האירופי הינו פלח משמעותי מסך הייצוא לאיחוד האירופי ולכול החלטה, אשר תתקבל בנושא צפויה להיות השפעה על התעשייה הישראלית.