ישראל במדד המדד התחרותיות העולמי

מדד התחרותיות העולמי של ה- World Economic Forum לשנת 2013-2014 מורכב משני מקורות:

 1. נתונים סטטיסטיים שנלקחו ממגוון מוסדות בינלאומיים, ביניהם קרן המטבע העולמית והבנק העולמי.
 2. סקרי מנהלים-  13,000 מנהלים בכירים ב- 148 מדינות, בין החודשים ינואר- מאי 2013. ה- WEF מעביר את הסקרים באמצעות מוסדות שותפים בכל אחת מהמדינות.

שותפתו של ה- WEF בישראל היא התאחדות התעשיינים. התאחדות התעשיינים העבירה ל- WEF רשימה של חברות (קטנות- בינוניות וגדולות) בתחומי החקלאות, תעשיה יצרנית, תעשיה לא יצרנית  ושירותים. ה- WEF בחר באופן רנדומלי  מנהלים, שענו על הסקר המקוון ונדרשו לדרג היבטים שונים בהתנהלות המשק. בסה"כ ענו על הסקר 60 מנהלים ישראליים בשנת 2012 ורק 32 מנהלים ישראלים בשנת 2013.

מרבית הסעיפים נעים על סקאלה בין 1-7 ומתייחסים לשנים 2012-2013.

ישראל ממוקמת במקום ה-  27 מתוך 148 מדינות שהשתתפו בסקר.

המדד מחולק ל- 12 תחומים (בתוכם יש חלוקה לסעיפים):

מוסדות:

 • זכויות קניין–  עד כמה חזקה ההגנה על זכויות הקניון במדינה (כולל נכסים כלכליים)- 40
 • אמון הציבור בפוליטיקאים– עד כמה אתה מעריך את הסטנדרטים האתיים של הפוליטיקאים במדינתך-  68
 • העדפה של גורמים המקורבים לממשל בתהליכי קבלת החלטות– באיזו מידה גורמי הממשל במדינתך מטים את המדיניות והחוזים כלפי חברות ופרטים המקשורים אליהם- 55
 • פזרנות בהוצאות הממשלה– מהי מידת היעילות בה הממשל במדינתך נוהג בכספי הציבור-  7
 • נטל הרגולציה הממשלתית– עד כמה זה קשה עבור עסק פרטי לעמוד בדרישות הבירוקרטיות של הממשל (ברמת האישורים, חקיקה, דיווח, וכדומה)- 109
 • יעילות המערכת המשפטים בפתרון סכסוכים– עד כמה יעילה המסגרת המשפטית במדינה לפתרון סכסוכים בין עסקים פרטיים- 44
 • שקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות של הממשל – עד כמה זה פשוט עבור עסקים לקבל מידע על שינויים במדיניות וחוקי הממשל, שמשפיעים על פעילותם-   76
 • עלויות עסקיות בעקבות טרור–  באיזו רמה הטרור משפיע על העלויות הנדרשות מהעסקים- 136
 • עלויות עסקיות בעקבות פשע ואלימות– באיזו רמה היקף האלימות במדינה משפיע על עלויות העסקים-  50
 • פשע מאורגן-  עד כמה פשע מאורגן (למשל סחיטה על ידי המאפיה) משפיע על עלויות העסקים- 65
 • אמינות שירותי המשטרה– עד כמה ניתן לסמוך על שירותי המשטרה, שיאכפו את החוק ויביאו לסדר במדינה-57
 • יעילות דירקטוריונים של תאגידים– עד כמה המשקיעים והדירקטוריונים בעלי השפעה על הנהלת התאגידים-  68
 • הגנה על זכויות בעלי מניות הנמצאים במיעוט– כיצד המערכת המשפטית מגנה על בעלי המניות המצויים במיעוט- 43.
 • עצמאות משפטית– 15
 • הגנה על משקיעים– 6

תשתיות:

 • איכות התשתיות באופן כללי– איך היית מעריך/ה באופן כללי את התשתיות במדינתך (למשל: תחבורה, טלפון ואנרגיה)- 51
 • איכות תשתית מסילות הרכבת– איך היית מעריך/ה את תשתית מסילות הרכבת במדינתך-51
 • איכות תשתית הנמלים– איך היית מעריך/ה את תשתית הנמלים במדינתך ועד כמה מתקני הנמל נגישים- 90
 • איכות תשתיות התחבורה האווירית– איך היית מעריך/ה את תשתיות התחבורה האווירית במדינתך- 52
 • זמינות המושבים במטוסים– 41
 • איכות אספקת החשמל– עד כמה אתה ניתן לסמוך על אספקת החשמל במדינה (היעדר הפרעות ותנודות מתח)- 40
 • מספר מנויים בחברות הסלולאר– 51
 • קווי טלפון תקינים–  מספר קווי טלפון תקינים ל- 100 איש- 15

סביבה מקרו- כלכלית:

 • איזון בתקציב הממשלתי (% מהתמ"ג)– 114
 • חיסכון לאומי גולמי (% מהתמ"ג)– 75
 • חוב לאומי כללי (% מהתמ"ג)– 123
 • אינפלציה (שינוי שנתי ב- %)– 1

בריאות וחינוך יסודי:

 • שכיחות נגיף ה- HIV  בקרב האוכלוסייה הבוגרת– אחוז נשאי נגיף ה- HIV  בקרב האוכלוסייה הבוגרת בין הגילאים 15-49- 45
 • איכות החינוך היסודי– איך היית מעריך את האיכות של בתי הספר היסודיים במדינתך- 71
 • אחוז ההשתתפות בחינוך היסודי–  45
 • השפעה עסקית של מלריה– 1
 • מקרי מלריה– 1
 • השפעה עסקית של HIV/ איידס– 10
 • תוחלת חיים– 11

השכלה גבוהה והכשרה:

 • איכות מערכת ההשכלה–  עד כמה מערכת ההשכלה תואמת את הצרכים של כלכלה תחרותית-  56
 • איכות הוראת המדעים והמתמטיקה– איך תעריך/י את איכות הוראת המתמטיקה והמדעים בבתי הספר- 78
 • איכות בתי הספר לניהול– איך תעריך את איכות בתי הספר לניהול במדינתך- מקום 42
 • היקף תהליך ההכשרה של הצוותים–  עד כמה חברות במדינתך משקיעות בהכשרה ופיתוח של העובד- 49

יעילות שוק הסחורות:

 • עוצמת התחרות בשוק המקומי– עד כמה אינטנסיבית התחרות בשוק של מדינתך – 95
 • Extent of market dominance– איך תתאר/י את פעילות התאגידים במדינתך (נשלטת על ידי קבוצות עסקיות מעטות או נחלקת לפירמות רבות) 141
 • יעילות המדיניות לביזור הריכוזיות במשק– עד כמה המדיניות האנטי- מונופולית מקדמת תחרות- 109
 • ההשפעה של המיסוי על התמריץ להשקיע– באיזו מידה המסים במדינתך מחלישים את התמריץ להשקיע- 50
 • מספר הימים הנדרשים להקמה של עסק– 91
 • עלויות המדיניות החקלאית– איך תעריך/י את המדיניות החקלאית במדינתך (מעיקה על הכלכלה או מאזנת בצורה חיובית בין האינטרסים של משלמי המסים, הצרכנים והיצרנים)- 59
 • שכיחות חסמי הסחר– באיזו מידה חסמי הסחר (למשל, סטנדרטיזציה של מוצרים, דרישות טכניות ולייבלינג, וכו') מגבילים את האפשרות של מוצרים מיובאים להתחרות בשוק המקומי- 90
 • מכסי מגן (כ- % מהמס)– 52
 • שכיחות של בעלות זרה– עד כמה הבעלות הזרה על חברות שכיחה במדינתך-52
 • נטל של התהליכים במכס– עד כמה תהליכי המכס במדינתך יעילים (בהקשר של הכנסה והוצאה של סחורות)- 50
 • ייבוא סחורות ושירותים כחלק מהתמ"ג– מקום 88
 • דרגת ההתאמה לצרכן– עד כמה חברות במדינתך נוהגות בצורה טובה לצרכן- 104

יעילות שוק העבודה:

 • שיתוף פעולה בין העובד למעביד– איך היית מתאר/ת את יחסי העובד- מעביד במדינתך- 58
 • גמישות בקביעת השכר– איך נקבע השכר במדינתך-91
 • פרקטיקה של העסקה ופיטור של עובדים– איך היית מתאר/ת את תהליך ההעסקה והפיטורין של עובדים במדינתך- 54
 • הוצאות מיותרות, שבועות של תשלום משכורת– 124
 • ההשפעה של המיסוי על התמריץ לעבוד– באיזו מידה נטל המסים משפיע על התמריץ לעבוד- 66
 • משכורות ויעילות העובדים– עד כמה יש קשר במדינתך בין גובה השכר הניתן לעובד לבין יעילותו- מקום 64
 • הסתמכות על ניהול מקצועי– מי מגיע למשרות ניהול בכירות במדינתך-50
 • יכולת המדינה לשמר הון אנושי– האם מדינתך משמרת אנשים מוכשרים- 49
 • יכולת המדינה למשוך הון אנושי– האם מדינתך מושכת אנשים מוכשרים מחו"ל- 67

מידת הפיתוח של השוק הפיננסי:

 • זמינות השירותים הפיננסיים–  עד כמה הסקטור הפיננסי במדינתך מציע מוצרים ושירותים פיננסים לעסקים- מקום  42
 • היכולת של הפרט לאפשר לעצמו שירותים פיננסיים– באיזו מידה שירותים פיננסיים זמינים לעסקים- 74
 • מימון דרך שוק ההון המקומי– קלות גיוס ההון בבורסה המקומית (תל אביב)- 50
 • גישה להלוואות– עד כמה פשוט לקבל הלוואה מהבנק במדינתך ללא תוכנית עסקית וערבונות? 66
 • זמינות הון סיכון– מה הסיכוי של יזם עם  פרוייקטים חדשניים אך בעלי סיכון לגייס הון- 8
 • חוסן המערכת הבנקאית– 22
 • זכויות חוקיות– 12

מוכנות טכנולוגית:

 • זמינות של הטכנולוגיות הכי חדישות– 17
 • קליטת טכנולוגיות ברמת החברות– 5
 • השקעות זרות והעברה טכנולוגית–  14

גודל שוק:

 • גודל השוק המקומי– חיבור של התל"ג עם ייבוא הסחורות והשירותים, פחות ייצוא הסחורות והשירותים- 47.
 • גודל השוק הזר– ייצוא שירותים (מנורמל על סקאלה של 1-7)- 52.
 • תל"ג– 50
 • הייצוא כחלק מה- GDP– מקום 78

תחכום עסקי:

 • כמות הספקים המקומיים– האם הספקים המקומיים במדינתך רבים- 49
 • איכות הספקים המקומיים– איך היית מעריך/ה את איכות הספקים המקומיים במדינתך- 47
 • מורכבות תהליכי הייצור– 15
 • טבע יתרון התחרותיות– 6

חדשנות:

 • איכות מוסדות המחקר המדעיים– 1
 • תפיסה חדשנית– 4
 • הוצאות חברות על מחקר ופיתוח– 6
 • שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמאיים לתעשייה– 8
 • כמות המדענים ומהנדסים– 8

בסעיף החדשנות ישראל ממוקמת במקום מצוין, ונחשבת למדינה מובילה בתחום.

צור קשר עם:

אהוד גונן

שלח הודעה

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב email
שתפו במייל