אנשי עסקים

מינהל סחר חוץ מפעיל מספר נספחויות הפועלות במסגרת ארגונים בינלאומיים:

למעבר לאתר נציגות ישראל ב- OECD