המחלקה למדיניות יבוא במינהל סחר חוץ מתווה את מדיניות ממשלת ישראל בנוגע ליבוא טובין לישראל. מאז שנות ה-90 מובילה הממשלה תהליך של ליברליזציה בסחר הבינלאומי במגמה להקל על תהליך היבוא ועל העוסקים בו; היבוא מהווה יותר משליש מסך המקורות במשק, ומשמש כתשומות לתעשייה, ואף למוצרי צריכה.

בבסיס מדיניות זו מונחת התפיסה שסחר חופשי מגביר את התחרותיות ומייעל את הקצאת המקורות במשק. המדיניות תואמת את מחויבות ישראל להסכמי ארגון הסחר העולמי (WTO).

במסגרת מדיניות זו פועלת המחלקה להרחבת השקיפות ואחריות הדיווח של הממשלה בכל הנוגע לחוקיות ולתהליך היבוא: מידע אמין, רלוונטי ועדכני על חוקיותו של תהליך היבוא הופך להיות זמין לציבור הרחב, וכן האפשרות לזהות את הרשויות והפקידים הממשלתיים האחראים לפעולות הנוגעות ליבוא.

הליברליזציה נעשית תוך בחינת שיקולי ביטחון המדינה, שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו, איכות הסביבה, ועוד.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר היבוא.