מוסדות פיננסים לפיתוח

מוסדות פיננסים לפיתוח

פעילות משרד הכלכלה לקידום יעדי הפיתוח הגלובליים

ישראל חברה כיום במספר מוסדות פיננסים בינלאומיים (הבנקים לפיתוח) כגון:

הבנק העולמי The World Bank Group, הבנק האירופאי לפיתוח EBRDהבנק הבין אמריקאי לפיתוח IDB

מדינות מפותחות נוהגות לתרום כספים למוסדות פיננסים בינ”ל על מנת לממן קידום השגת מטרות פיתוח שונות המוגדרות כיעדי הפיתוח בר הקיימא Sustainable Development Goals (SDGs).

תרומות אלה מתבצעות באמצעות קרנות, הסכמים והקצאת תקציב לכוח אדם בבנקים לפיתוח. מדינות תורמות כדי להרחיב ולסייע למוסדות הפיתוח בפעילות השוטפת  וכדי לקדם מטרות פיתוחיות אך גם כדי לקדם מטרות פוליטיות וכלכליות. התרומות מאפשרות למדינות מעורבות גדולה יותר בפעילות מוסדות הפיתוח. 

משרד הכלכלה והתעשייה, מתוך ראיה אסטרטגית שמטרתה להוביל וליצור את מנועי הצמיחה של התעשיה הישראלית במדינות מתפתחות, חתם על מספר הסכמי שיתוף פעולה עם מוסדות בין לאומיים לפיתוח במטרה לסייע להם לקדם פרויקטים מרכזיים ולחשוף את הצוותים שלהם ואת המדינות הלוות מהם לידע ולהזדמנויות בסקטורים בהם לישראל יתרון יחסי.

הסכמי שיתוף הפעולה כולל פעולות כגון משלחות לימודיות לישראל, קיום סדנאות, הענקת סיוע טכני לצורך תכנון מפורט של פרויקטים במימון הבנק ופעולות של חלוקת ידע כגון וובינרים, דו”חות והרצאות.

מהלכים אלה עם המוסדות הפיננסים לפיתוח מסייעים לממש את שאיפתה של ישראל לקחת חלק משמעותי יותר במאמץ הגלובלי לפתרון בעיות מהותיות עמן מתמודד מתמודד העולם כולו, ובעולם המתפתח ביתר שאת, דוגמת אספקת מזון, גישה למים נקיים, גישה לשירותי חינוך ובריאות, התמודדות עם שינויי אקלים ועוד, וכן מאפשרים לישראל לקדם את מטרותיה הכלכליות והמדיניות במדינות מתפתחות.

מה עוד אנחנו עושים?

החברה האזרחית – המחלקה מקדמת שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית המממנים ומובילים פרוייקטים במדינות מתפתחות כחלק מהסתכלות רחבה והוליסטית על המגמות העיקריות בתחום מימון הפרוייקטים במדינות מתפתחות.

אשרא – מנהל המחלקה משמש כמשקיף בועדה הבין משרדית לאישור עסקאות בביטוח חברת אשרא. אשרא היא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, בבעלות ממשלתית. אשרא מסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחת אשראי והשקעות בעסקאות.

מחלקת המימון לפיתוח במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף עם משרד האוצר ויחידות ממשלה מקצועיות, מובילה חלק ניכר משיתופי הפעולה בין ישראל ובין הבנקים המולטילטרליים לפיתוח.

פעילות המשרד נוגעת במספר יעדי פיתוח (SDG) ועושה שימוש במספר כלים מעולם המימון  לפיתוח (Development Finance) ובשיתופי פעולה מורכבים על מנת לקדם יעדים אלה.

יעד מרכזי בפעילות המחלקה הוא עידוד ושילוב חברות פרטיות בפעילות במדינות מתפתחות , כולל הטמעת טכנולוגיות חדשניות ושיתוף פעולה עם מוסדות פיננסים לפיתוח וקרנות.

פירוט הפעילות בהובלת מחלקת מימון לפיתוח במינהל סחר חוץ:

קרן לקידום פרוייקטים בתחום החקלאות באפריקה

תיאור: קרן המעניקה סיוע טכני למדינות שונות באפריקה על מנת לשפר את יעילות הפעילות החקלאית

SDG: 2.3; 2.4

שותף בינל: הבנק העולמי

קרן לקידום פרוייקטים בתחום ניהול ושימוש המים באפריקה

תיאור: קרן המעניקה סיוע טכני למדינות שונות באפריקה על מנת לשפר את הניהול והשימוש  במקורות המים.

SDG: 6

שותף בינל: הבנק העולמי

קרן לקידום פרוייקטים בתחום הסייבר באפריקה

תיאור: קרן המעניקה סיוע טכני למדינות שונות באפריקה על מנת לשפר את חוסנן הכלכלי   והאדמיניסטרטיבי ע”י שיפור יכולת ההתמודדות עם איומי סייבר.

SDG: 16; 11

שותף בינל: הבנק העולמי

קרן גלובלית למשאבי המים Water Resource Group 2030

תיאור: קרן רבת משתתפים המעניקה סיוע טכני למספר מדינות  על מנת לשפר את הניהול והשימוש במקורות מים

SDG: 6; 2

שותף בינל: קרן רבת משתתפים (MDTF). 

רשימת חברי הקרן >>

קרן לשיפור יכולות בתחום טכנולוגיות מים

תיאור: קרן המעניקה סיוע טכני למספר מדינות באמל”ט ומממנת פיילוטים בשיתוף תאגידי מים עירוניים על מנת לשפר את הניהול והשימוש במקורות מים SDG: 6; 11.5; 13.1

קרן לקידום פרויקטים בתחום הסייבר באמל”ט

תיאורקרן המעניקה סיוע טכני למדינות שונות באמל”ט על מנת לשפר את חוסנן הכלכלי   והאדמיניסטרטיבי ע”י שיפור יכולת ההתמודדות עם  איומי סייבר

SDG: 16; 11

שותף בינלהבנק הבין אמריקאי לפיתוח (IADB)

קרן שיתוף פעולה להכנת פרוייקטים בתחום האקלים

תיאור: קרן המעניקה סיוע טכני לפרוייקטים בתחום ההתמודדות עם שינוי אקלים על מנת לאפשר מימונם בידי גורמים פרטיים , ממשלתיים ובין לאומיים

SDG: 13.1; 13A; 6; 7

שותף בינל: EBRD

Techemerge

תיאור: עידוד שימוש בטכנולוגיות חדשניות במוסדות רפואיים בעולם המתפתח

SDG: 3; 17.7; 17.8

שותף בינל: IFC

; Finland Ministry of Economic Affairs and Employment

לקריאה נוספת >>

Power Africa

תיאור: יוזמה רבת שמשתתפים של ממשלת ארה”ב ומטרתה חיבור כ-60 מיליון מתושבי אפריקה לחשמל עד 2030

SDG:  7; 13.1

שותף בינל: USAID

ומספר  רב של  שותפים נוספים  >>

לקריאה נוספת >>

Tikkun olam Ventuers – TOV

תיאור: שיפור איכות וכמות התוצרת החקלאית באתיופיה ע”י שימוש בטכנולוגיה חקלאית ישראלית ומערכת הלוואות לחקלאים (Micro finance for small-holder farmers)

SDG: 1; 2; 17.7

שותף בינל:  ;JDC (American Joint Distribution Committee) ממשלת אתיופיה

לקריאה נוספת >>

מערך כלי סיוע
לתעשייה

מערך כלי סיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ מפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות  סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

תחומי הפעילות של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

אגף מדיניות
והסכמי סחר במינהל סחר חוץ

אגף מדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל להסרה של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבינלאומיים, כמו ארגון הסחר העולמי (ה- WTO) וה-OECD.