מוסדות פיננסים לפיתוח

מוסדות פיננסים לפיתוח

עבודה עם המוסדות הפיננסיים

איך עושים את זה נכון? קחו דקה ותקשיבו למומחים!

מערך כלי סיוע
לתעשייה

מערך כלי סיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ מפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות  סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

תחומי הפעילות של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

אגף מדיניות
והסכמי סחר במינהל סחר חוץ

אגף מדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל להסרה של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבינלאומיים, כמו ארגון הסחר העולמי (ה- WTO) וה-OECD.