הננו מתכבדים להזמינך לטקס הענקת אותות סחר החוץ של מדינת ישראל
ליצואנים מצטיינים ולחברה הזוכה באות היצוא

במעמד
כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג
שרת הכלכלה והתעשייה, אלופה (במיל’) אורנה ברביבאי

ובהשתתפות
נשיא התאחדות התעשיינים ויו”ר נשיאות המעסיקים
והעסקים בישראל, ד”ר רון תומר 

שייערך ביום רביעי א’ באדר א’ תשפ”ב

2 בפברואר 2022, בשעה 16:00

במשכן הנשיא, רחוב הנשיא 3, ירושלים

כניסת אורחים ובידוק ביטחוני החל מהשעה 14:30 | הדלתות תנעלנה בשעה 15:55

הכניסה למשכן הנשיא בלבוש הולם ומכובד.
נא להצטייד בתעודה מזהה. הכניסה עם נשק אסורה.
הכניסה לבית הנשיא בהצגת תו ירוק בתוקף.

יש לאשר השתתפות מראש

למידע נוסף, נא לפנות לגב’ גרנית בר:
granit.bar@economy.gov.il

– ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה –