אותות סחר החוץ
של מדינת ישראל
לשנת 2020 

תודה על הגשת המועמדות ובהצלחה!