אות סחר החוץ
של מדינת ישראל
לשנת 2018

פעם בשנה, משרד הכלכלה והתעשייה מציין לשבח יצואנים נבחרים הבולטים בתחומם, ותורמים בפועלם למשק, לכלכלה וליצוא הישראלי.
אנו גאים להזמין אתכם להגיש מועמדות
 לזכות באות סחר החוץ של מדינת ישראל לשנת 2017. 

אודות

למשרד הכלכלה והתעשייה ישנן יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעבדה הלאומית לפיזיקה, מכון היהלומים ומכון היצוא הישראלי.

אות סחר החוץ של מדינת
ישראל לשנת 2018

אות סחר החוץ של ישראל מחולק מידי שנה במעמד נשיא המדינה ושר הכלכלה והתעשייה ומוענק בשלוש קטגוריות:

  1. אות יצואן מצטיין- מיועד ליצואנים מצטיינים – יחולקו 6 אותות יצואן מצטיין מתוכם ליצואנים קטנים, 2 ליצואנים בינוניים ו-2 ליצואנים גדולים.
  2. אות יצואן מצטיין המיועד ליצואן בענף היהלומים
  3. אות היצוא – מיועד ליצואן שתרם תרומה מיוחדת ליצוא הישראלי, למיצובו, ולהאדרת שמה של התעשייה הישראלית בשווקים בחו”ל לאורך העשור שקדם למועד חלוקת אות הסחר.