אגף קידום יצוא ומשיכת השקעות זרות

מערך הנספחים הכלכליים:

מינהל סחר חוץ מפעיל מערך של כ-50 נספחויות כלכליות במרכזים הכלכליים החשובים בעולם, אשר תפקידן לקדם את היצוא הישראלי ולמשוך השקעות זרות לישראל.
בנוסף לכך, מערך הנספחויות מהווה את זרועו הדיפלומטית והגלובלית של משרד הכלכלה והתעשייה, הפועלת לפיתוח שותפויות אסטרטגיות בין ישראל למדינות היעד,
לקידום יחסים מסחריים בין חברות ישראליות לחברות בשוק היעד, וכן פועלת מול גורמים נוספים בזירה הציבורית והממשלתית.

הנספחויות הכלכליות פועלות במגוון דרכים לקידום הייצוא, ביניהן: ייזום פעילויות כלכליות, ארגון משלחות עסקיות לחו”ל, תיאום פגישות עסקיות בתערוכות
לאומיות ובין-לאומיות, ארגון משלחות כלכליות ומסחריות לישראל, עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד, וכן סיוע בנושאי רגולציה
המקשים על תהליך היצוא ונושאים אחרים.

בשנת 2020 בוצעו למעלה מ-4000 פעילויות לקידום יצוא ומשיכת השקעות זרות, טופלו 3500 פניות יזומות מ-1600 חברות, בארגון הנספחויות והמטה יצאו 650 משלחות עסקיות ומערך הנספחים היה שותף בכ-300 סיפורי הצלחה של חברות עסקיות אשר הצליחו לבצע עסקאות בהיקף של 840 מיליון דולר בעקבות סיוע של נספחויות משרד הכלכלה והתעשייה.

הנספחים הכלכליים העומדים בראש הנספחויות הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי מתגוררים במדינות היעד.
הנספחים אמונים על ניהול הנספחות הכלכלית והוצאה לפועל של פעילויות ויוזמות לקידום היצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות. בכל נספחות כלכלית מפעיל
הנספח הכלכלי מספר קציני וקצינות סחר מקומיים, המהווים גשר בין חברות פרטיות/גופים ציבוריים/גורמי ממשלה בשוקי היעד לבין חברות ישראליות המעוניינות לייצא.

חברות עסקיות המעוניינות להגיש פנייה מקוונת לנספחות כלכלית בשוקי יעד, בנושאים כגון: יצוא, משיכת השקעות זרות, מודיעין עסקי ואיתור חברות הפצה, סוכנים ולקוחות עסקיים, יכולה לבצע זאת כאן באמצעות מערכת הפניות המקוונות של המשרד.

ליצירת קשר עם אגף קידום יצוא ומשיכת השקעות זרות האחראי על פעילות מערך הנספחים הכלכליים, ניתן לפנות בדוא”ל: foreign-trade@economy.gov.il