ספטמבר 14, 2021

משרד הכלכלה והתעשייה שמח להודיע על פתיחת מקצה נוסף לשנת 2021 של תכנית “כסף חכם” ותכנית “של”ב” המקצה ייפתח בתאריך 3/10/2021*

חברות המעוניינות לגדול בשווקים הבינלאומיים מוזמנות להגיש מועמדות להשתתפות בתכניות כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ.

קצת על התכניות

תכנית “שער לשיווק בינלאומי” (של”ב)

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקף יצוא נמוך המעוניינות להרחיב את פעילותן או לחברות שלא ייצאו בעבר ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ומטרתה להעניק סיוע לחדור לשווקים הבינלאומיים. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד ל 300 אלף ש״ח המהווים 50% מהתכנית השיווקית.

בכפוף לכללים המופיעים בהוראת מנכ”ל 5.12 ובנהלי התוכנית

תכנית “כסף חכם

התכנית מיועדת לחברות בעלות היקף מכירות של עד 200 מיליון ש״ח וניסיון ביצוא (לפחות 1 מלש”ח בשנה) או לחלופין בהיקפי מכירות וייצוא אחרים כמפורט בסעיף 5.7 להוראת מנכ”ל 5.10. במסגרת התוכנית ניתן סיוע לחברות ישראליות המשווקות לחו”ל במטרה לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, בסכום של 330-500 אלף ש״ח ולשווקים מועדפים עד ל-750 אלף ש״ח המהווים 33%-50% מהתכנית השיווקית.

בכפוף לכללים המופיעים בהוראת מנכ”ל 5.10 ובנהלי התוכנית

  • חברות אשר יותר מ-50% מהבעלות עליהן מוחזקת בידי בעלי מניות מקרב בני אוכלוסיות המיעוטים, יכולות להתמודד על קבלת סיוע בשתי התכניות בתנאי סף נוחים יותר ושיעורי תמיכה מוגדלים של 75% ועד לתקרת הסיוע כפי שמפורט בהוראות המנכ”ל.

בשנת 2020 אושרו 250 בקשות בשתי התכניות בתקציב כולל של כ-90 מיליון ש״ח

לפרטים נוספים והגשת בקשות היכנסו

לאתר משרד הכלכלה והתעשייה 

קובץ קול קורא להורדה 

  • לפני מועד פתיחת המקצה לא ניתן להגיש את טפסי ההגשה. המקצה יהיה פתוח החל מה-3.10.21 בשעה 9:00 למשך שבועיים, עד ה- 19.10  בשעה 14:00
  • בהתאם להוראות המנכ”ל, 30 הבקשות הראשונות  שתוגשנה במלואן בכל תכנית תיבדקנה ראשונות ולאחר מכן, ככל שיישאר תקציב ייבדקו 10 הבקשות שהוגשו לאחר מכן, וכן הלאה בפעימות של 10 בקשות, ככל שיוותר תקציב.
  • ראשית ייבחנו בקשות של חברות שלא קיבלו בעבר תמיכה במסגרת אחת מתכניות הסיוע של סחר חוץ, או שהיתה להן תכנית אחת בלבד שהסתיימה או נסגרה. כמו כן יידונו ראשונות חברות בבעלות אוכלוסיות מיעוטים וחברות הממוקמות בעוטף עזה ובאזור אילת. ככל שיוותר תקציב יידונו חברות המגישות בקשה חוזרת לתכניות.
  • בהינתן תקציב מוגבל, החברות ייבחנו על פי ניקודן בוועדה ותאושר תמיכה לחברות בעלות הניקוד הגבוה ביותר.
  • חברה שקיבלה סיוע מהתכניות והגדילה את מכירותיה בשוק היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ”ל והנהלים – יגבר נוסח הוראת המנכ”ל והנהלים
  • בהתאם להוראות המנכ”ל שלעיל, עסק שהגיש בקשה לסיוע במסגרת אחת מהתכניות המפורטות לעיל בשנת 2021, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת בשנה זו.

 


מטה מינהל סחר חוץ

צור קשר עם: מטה מינהל סחר חוץ
ליצירת קשר לחצו >>